6/5/2014

Valion johto määritteli mitä vastuullisuus tarkoittaa Valiossa

Valion peruskivet ovat yrityksen syntymästä asti olleet vastuullinen ja laadukas toiminta. Nykymaailmassa toimitusketjujen läpinäkyvyyden ja eettisyyden vaatimukset kasvavat. Valion hallitus hyväksyi maaliskuussa 2014 Valion vastuullisen toiminnan ohjeistuksen.

Paine yritysten toiminnan vastuullisuuden todentamista ja raportointia kohtaan on kasvanut sekä asiakkaiden, viranomaisten että poliittisten päättäjien taholta.

Valio on julkaissut Yritysvastuuraportin jo vuodesta 2003, mutta uudella Vastuullisen toimintatavan ohjeistuksella (Code of Conduct) halutaan täsmentää, mitä vastuullisuus tarkoittaa Valiossa ja dokumentoida ylimmän johdon ja hallituksen sitoutuminen siihen.

Yrityksiä ei ole olemassa ilman sidosryhmiä. Sidosryhmät ovat tahoja, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa tai joilla on vaikutusta yrityksen toimintaan. Valion vastuullisuuden määrittely on tehty sidosryhmien odotusten lähtökohdasta sidosryhmien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Sidosryhmillä on Valiolle osittain päällekkäisiä ja joskus ristiriitaisia odotuksia. Ristipaineessa on pidettävä mielessä omistajien odotus ja Valion olemassaolon perusta: Valion tehtävä on maksimoida oman maidon arvo.

Jos yritys ei pitkällä aikavälillä pysy kannattavana, ei se pysty täyttämään minkään sidosryhmän odotuksia. 

Tutustu tarkemmin Valion vastuullisuustavoitteisiin ja -työhön: www.valio.fi/yritys/vastuullisuus