3/12/2015

Valion maataloustuki on asiakkaiden koulumaitotukea

Maaseutuvirasto julkistaa 12.3.2015 maataloustukien saajat, joiden joukossa mainitaan myös Valio. Valio ei kuitenkaan ole varsinainen tuen saaja, vaan tuki ohjautuu Valion koulumaitoasiakkaille.

Valion koulumaitoasiakkaat saavat kouluihin ja päiväkoteihin ostamiinsa joihinkin maitotuotteisiin maatalouden markkinatukea. Koulumaitotuki ohjautuu asiakkaille Valion kautta, siksi tuki maksetaan Valio Oy:lle.

Euroopan unionin koulumaitotukiohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa jäsenmaissa ja se maksetaan Euroopan unionin varoista. 

Tuesta hyötyvät koulut ja päiväkodit, jotka voivat joko hakea tuen itse Maaseutuvirastolta tai valtuuttaa maitotuotteita toimittavan yhtiön hakemaan sen heidän puolestaan. Valio tarjoaa asiakkailleen tätä mahdollisuutta, minkä vuoksi maataloustueksi luokiteltua tukea kiertää Valion kautta. Valio vähentää tuen osuuden lyhentämättömänä asiakkaille menevistä laskuista. Vuonna 2014 Valion asiakkaiden saama koulumaitotuki oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Keskikokoisen kaupungin koulumaitotuki on noin 65 000 euroa vuodessa ja suuremmissa kaupungeissa se nousee yli 100 000 euron, joten summat ovat suuria ja hyödynnettävissä muun muassa ruokalistasuunnittelussa.

EU:n koulumaitotukeen oikeuttavista tuotteista on oma lainsäädäntönsä. Suomessa tukeen oikeutettujen maitotuotteiden valikoimaa on rajattu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokasuositusten mukaisesti. Maitotuotteiden on oltava vähärasvaisia, -sokerisia ja -suolaisia.

Lisätietoja koulumaitotuesta voi lukea Maaseutuviraston sivuilta www.mavi.fi.