3/4/2014

Valion tulos vuonna 2013 kaikilla mittareilla ennätyksellinen

Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 2029 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 %. Vuonna 2013 maitotuotto nousi 48,0 senttiin ja oli kaikkien aikojen paras. Maksettu tilityshinta jälkitileineen oli 47,5 senttiä maitolitralta, mikä oli myös kaikkien aikojen korkein. Jälkitilin osuus on 2,5 senttiä litralta.

Valio on suomalaisten maidontuottajaosuuskuntien omistama yritys, jonka tehtävä on jalostaa Valioryhmän omistajatuottajien maito mahdollisimman kannattavasti ja maksaa maidontuottajille kaikki toiminnan aikaansaama tuotto. Valion tärkein tunnusluku on yhtiön aikaansaama maitotuotto ja sen perusteella maksettu tili-tyshinta. Omaa voittoa Valio ei tavoittele.

Vuonna 2013 Valio maksoikin suomalaisille maidontuottajille 907 miljoonaa euroa (= 45 % liikevaihdostaan), missä oli 24 miljoonaa euroa kasvua edellisvuodesta. Valiolaisia maidontuottajia oli vuoden 2013 lopussa noin 7 500.

Maidontuotanto on tärkein maatalouden tulonlähde Suomessa. Maidontuotanto myös ylläpitää useita liitännäiselinkeinoja ja -ammatteja. Valion 15 tuotantolaitosta Suomessa, maidon keräily ja tuotteiden jakelu sekä Valioryhmän maidontuottajat työllistävät arviolta noin 30 000 ihmistä Suomessa.

Noin 37 % Valion liikevaihdosta syntyi viennistä ja tytäryhtiöissä. Valion osuus
koko Suomen elintarvikeviennistä kohosi noin 40 %:iin. Osuus maitotuotteiden viennistä oli lähes 95 %.

Venäjä on Valion suurin vientimarkkina. Valio Venäjän liikevaihto kasvoi vuonna 2013 noin 11 % 378 miljoonaan euroon. Venäjän osuus Valion viennistä* oli 49 % vuonna 2013.

(*Valion vienti = Suomessa valmistetut ulkomaille viedyt tuotteet).

Valion tunnusluvut vuonna 2013

Valion liikevaihto vuonna 2013 oli 2029 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi ulko-mailla 3,9 % ja kotimaassa 0,1 %. Konsernin maitokate** ylitti ensimmäistä kertaa miljardin euron rajan ollen 1026 miljoonaa euroa (991 miljoonaa euroa).

Konsernin maitotuotto oli historian paras, 48,0 senttiä litralta (46,6 s/l).

Lainat rahoituslaitoksista olivat vuoden 2013 lopussa 194 miljoonaa euroa (171 miljoonaa euroa). Valion omavaraisuusaste oli 47 % (47 %).  Investoinnit olivat 118 miljoonaa euroa (105 miljoonaa euroa).

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1 888 miljoonaa litraa (1 865 miljoonaa litraa).

** Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

* Maitotuotto = Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien ra-hoitustarve / omistajien toimittama maitomäärä