8/29/2014

Valion yli 70 miljoonan investointi käyttöön Lapinlahdella

Lapinlahden uusi tehdas valmistaa huippulaadukkaita lastenruokien raaka-aineita.

Valion uusin tehdas - huippulaadukkaita lastenruokien raaka-aineita valmistava jauhetehdas - vihittiin käyttöön Lapinlahdella perjantaina 29.8.2014. Juhlapuheen tilaisuudessa piti maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo. Kokonaisinvestointi kohoaa yli 70 miljoonaan euroon. Uusi tehdas mahdollistaa tuotteiston kehittämisen ja heran arvon kasvattamisen.

Lapinlahdella on vuosikymmeniä jalostettu juustonvalmistuksen yhteydessä syntyvää heraa jauheeksi. Valio on kehittänyt heranjalostuksen tekniikkaa siten, että herasta saadaan yhä tarkemmin mineraalit pois ja jäljelle jää ravitsemuksellisesti arvokkaita heraproteiineja, joita käytetään mm. lastenruokien valmistuksessa.

Tontilla on toiminut kolme jauheiden tuotantolinjaa. Uuden yksikön valmistuttua vanhoista linjoista jää käyttöön kaksi linjaa.

Hygienia ja laatu huipussaan

Valio on maailman johtavia demineralisoitujen (Demi™) herajauheiden valmistajia. Valio Demi™ -jauheita käytetään muun muassa lastenruokien raaka-aineena. Kiina on yksi suurimmista vientimaista. Uudessa tehtaassa pystytään valmistamaan huippulaadukkaita herajauheita, joiden kysyntä on maailmalla kasvussa.

- Pystymme täyttämään vaativimpienkin lastenruokaraaka-aineiden asiakkaiden vaatimukset tuotteiden hygienian, laadun ja jäljitettävyyden osalta, toteaa Jauheet-tulosyksikön johtaja Reima Luomala Valiosta.

- Kaikki kantavat rakenteet ja välitasot ovat betonia ja ne on pinnoitettu hygieenisillä pinnoitteilla. Tehtaassa on useita hygienialuokiteltuja tiloja ja niiden välissä sulkutiloja, joissa vaatteet ja kengät vaihdetaan ja joiden kautta materiaalit siirretään. Eri hygieniatilojen välisellä ilmapainekontrollilla pidetään ilman puhtaus riittävän korkealla tasolla kussakin tilassa, kuvailee projektinjohtaja Antero Ylitalo Valiosta.

Ympäristövaikutuksia vähentävää tekniikkaa

Uudessa tehtaassa käytetään myös uusinta teknologiaa.

- Kaikki tulevat ja lähtevät vedet analysoidaan jatkuvilla seurantamittareilla. Jätevesipäästöt vähenevät, koska yksittäisiä pesuja ja prosessitapahtumia on vähemmän ja käytetään uusinta tekniikkaa. Jatkossa Valion kaikissa jatkuvasti käytössä olevissa kuivauslinjoissa on poistoilman suodatus- ja lämmön talteenottolaitteet, toteaa Lapinlahden tehtaan tehtaanjohtaja Kari Lappi.

Kulttuurimaisema huomioon arkkitehtuurin ja taiteen avulla

Uusi tehdas muokkaa Lapinlahden kuntakuvaa. Jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa mietittiin, miten parhaiten huomioitaisiin maisemalliset arvot.

Lapinlahden Linnasalmen kulttuurimaisema otettiin huomioon julkisivutaiteen avulla: Tehtaan julkisivuja elävöittää savolaisen kuvataiteilijan Pauno Pohjolaisen graafisen betonin tekniikalla toteuttama kolmiosainen taideteos, Triptyykki.

Taiteilija Pauno Pohjolainen kertoo teoksen kuva-aiheen ilmentävän symbolisella tavalla maidontuotannon eri vaiheita ja tasoja.

Pauno Pohjolainen on palkittu mm. Ars Fennica -palkinnolla vuonna 1997 ja Pro Finlandia -mitalilla 2005.

Graafinen betoni on menetelmä, jossa betonielementin pintaan saadaan kehitettyä pysyvä, yksityiskohtainen kuvio. Menetelmässä käytetään erilaisia painotekniikoita painamaan pintahidasteaineita sisältävä kuvio erikoiskalvolle, joka asetetaan valun aikana betonipintaa vasten.

Uusi tehdas numeroina:

- Kokonaiskerrosala on 14 500 m², tilavuus 103 400 m³, seitsemän kerrosta, rakennuksen korkeus on 40 metriä.
- Maksimikapasiteetti 40 miljoonaa kiloa vuodessa.
- Investointi yhteensä yli 70 miljoonaa euroa.
- Tehdastyömaalla projektin aikana työskennellyt kaikkiaan 850 henkilöä, päivittäinen vahvuus suurimmillaan on ollut 160 henkilöä.

Lapinlahden tehdaskokonaisuus:

- Kolme jauheiden tuotantolinjaa ja juustola sekä kotimaista polttoainetta käyttävä kattilalaitos.
- Tontilla työskentelee vajaat 300 henkilöä. Valio ja maidontuottajat työllistävät Pohjois-Savossa yli 3 400 henkilöä.
- Lapinlahti jalostaa vuodessa noin 300 miljoonaa litraa maitoa, joka tulee tehtaalle keskimäärin 59 kilometrin etäisyydeltä.
- Valion toiminta tulouttaa Pohjois-Savoon yli 170 miljoonaa euroa vuodessa.