8/27/2014

Valion YT-neuvottelut päättyivät tuotantolaitoksissa ja Lappeenrannan terminaalissa

Valion Haapaveden, Seinäjoen ja Vantaan tehtaissa sekä Lappeenrannan toimipisteessä 13.8.2014 aloitetut yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut saatiin päätökseen 27.8.2014. Neuvotteluissa päätettiin toimenpiteistä, joilla kustannuksia sopeutetaan Venäjän tuontirajoitusten aiheuttamaan tuotannollis-taloudelliseen tilanteeseen. YT-neuvottelujen kohteena oli toimipaikkojen koko henkilöstö, noin 800 henkilöä. Päätettävien määräaikaisten työsuhteiden määrään kuuluvat myös kesätyöntekijät.

Valion Haapaveden tehdas

Valion Haapaveden tehtaalla päätetään määräaikaisia työsuhteita yhteensä 22 henkilön työpanoksen verran. Lomautustarve on 16 henkilöä.

Haapavedellä työskentelee noin 200 henkilö, ja tehtaalla valmistetaan kaikki Valio Oltermanni® juustot.

Valion Seinäjoen tehdas

Valion Seinäjoen tehtaalla 50 määräaikaisen työntekijän työsuhdetta ei jatketa. Lomautuksiin Seinäjoella ei ole tarvetta.

Seinäjoella valmistetaan kaikki Valio voi, ja tehtaalla työskentelee noin 380 henkilöä.

Valion Vantaan tehdas

Valion Vantaan tehtaalla ei jatketa 47 määräaikaisen työntekijän työsuhdetta ja kuusi henkilöä siirtyy eläkkeelle syksyn aikana. 21 henkilöä lomautetaan.

Vantaalla valmistetaan kaikki Valion sulatejuustot, ja tehtaalla työskentelee 237 henkilöä.

Valion Lappeenrannan toimipiste

Valion Lappeenrannan toimipisteessä 7 määräaikaisen henkilön työsuhteita ei jatketa ja lomautukset koskevat yhtensä 13:a henkilöä.

Lappeenranta on toiminut mm. Valion Venäjän-tuotteiden vientiterminaalina, ja siellä työskentelee 20 henkilöä.

Kun Venäjän tuontirajoitukset poistuvat, henkilöstötilanne arvioidaan uudelleen.