6/4/2015

Valion YT-neuvottelut päättyvät

Valio Oy:n Tuotanto ja logistiikka -vastuualueella ja joissakin pääkonttoritoiminnoissa 22.4.2015 alkaneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Valio Oy:n henkilöstö vähenee yhteensä 326,5 henkilötyövuodella.

Vähennys toteutetaan siten, että 182 henkilöä irtisanotaan, 74 määräaikaista työsuhdetta jätetään uusimatta, 45 henkilöä siirtyy eläkkeelle ja 38 henkilöä poistuu muista syistä.

Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin Suomessa 13 toimipaikassa sekä joissakin Valion pääkonttoritoiminnoissa. Neuvottelujen piirissä oli noin 2 900 henkilöä Suomessa työskentelevistä noin 3500 henkilöstä. Valio työllistää Suomessa ja ulkomailla noin 4 300 henkilöä ja yhdessä maidontuottajien kanssa 25 – 30 000 henkilöä.

Valio joutuu sopeuttamaan kustannuksiaan vastaamaan nykyisen toimintaympäristön mahdollisuuksia samoin kuin tuotantosuunnissa ja -määrissä tapahtuneita muutoksia. Tuotannon ja logistiikan uudelleen organisoinnilla pyritään tehokkaampaan kapasiteetin käyttöön ja tuottavampiin toimintatapoihin.