5/27/2016

Vastuullinen maitotuote on hyvän mielen valinta

Valion yritysvastuuraportti 2015 on julkaistu /yritysvastuuraportti/2015/ . Se käsittelee Valion toimintaa ja vaikutusta Suomessa taloudellisen, ravitsemuksellisen ja ympäristövaikuttavuuden näkökulmista samoin kuin lehmien hyvinvoinnin ja tuoteturvallisuuden näkökulmista.

Valio äänestettiin Suomen vastuullisimmaksi brändiksi Skandinavian suurimmassa yritysvastuututkimuksessa tänä vuonna. Mitä elintarvikevalintojen vastuullisuus tarkoittaa ja mitä vastuullisuus tarkoittaa Valion toiminnassa?

Vuonna 2015 tehdyn sidosryhmäkyselyn mukaan Valiolta odotetaan maidontuotantoketjun vastuullista hoitamista, mikä tarkoittaa tuotelaatua ja -turvallisuutta, toiminnan tuloksen tilittämistä maitotilayrittäjille, kotimaisuutta, työllistämistä, investointeja ja tuotantoeläinten hyvinvointia. Tuotteilta edellytetään lisäksi terveellisyyttä ja viestinnältä avointa vuoropuhelua.

Näin Valio vastaa näihin odotuksiin:

Toimeentuloa Suomeen

Valio Oy on suomalaisten maito-osuuskuntien ja niiden jäsenten, maitotilayrittäjien, omistama yritys, jonka koko tuotto maksetaan maitotiloille. Sosiaalisessa mediassa aihetta voi seurata hästägillä #kokorahatuottajille.

Valio ja maitotilat investoivat Suomeen 200 - 300 miljoonaa euroa vuosittain ja työllistävät yli 25 000 henkilöä Suomessa.

Valion hankintojen kotimaisuusaste oli 94 % vuonna 2015 (pl. koneet ja laitteet). Yli 350 suomalaista pk-yritystä pystyy toimimaan kannattavasti, koska Valio on niiden merkittävin asiakas. Suomessa Valio tuotemerkin alla myytävien tuotteiden maitoraaka-aine on aina kotimaista ja tuotteet on valmistettu Suomessa. Valio tuloutti Suomeen yli 1,5 miljardia euroa vuonna 2015.

Ei antibioottijäämiä eikä tuotantoa lisääviä hormoneja

Valiossa otetaan lääkejäämien varalta näyte jo tilalla joka kerta, kun maito keräillään. Maitoauton lasti testataan ennen kuin maito ajetaan meijerin siiloon.  Suomessa antibiootteja käytetään vain sairaan eläimen hoitoon, ei ennaltaehkäisevästi. Maidon- tai lihantuotantoa kasvattavien hormonien käyttö on Suomessa kiellettyä.

Ei sademetsätuhoja valiolaisten lehmien rehun takia

Maailmalla käytetään hyvin yleisesti lehmien valkuaisrehuna soijaa ja maissia. Mm. WWF kampanjoi sen puolesta, että yritykset sitoutuisivat käyttämään vastuullisesti tuotettua ja sertifioitua soijaa, jonka kasvattaminen ei tuhoa sademetsiä. Valio ei ole mukana tässä sitoumuksessa, koska valiolaisten lehmien valkuaisrehuna ei ylipäätään käytetä soijaa, vaan rypsiä tai rapsia ja palkokasveja. Valion maitotilat ovat lisäksi sitoutuneet siihen, etteivät käytä geenimuunneltua rehua.

Lehmien hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti

Valiossa ja omistajaosuuskunnissa on asiantuntijoita, jotka edistävät maitotilojen tukena mm. hyvien navettaolosuhteiden, optimaalisen ruokinnan ja eläinten terveydenhuollon toteutumista. Maitoautojen kuljettajat on koulutettu seuraamaan tilannetta navetassa.

Hyvinvoiva lehmä tuottaa ensiluokkaista maitoa: 96,1 % Valion vastaanottamasta maidosta kuului parhaimpaan laatuluokkaan vuonna 2015.

Tuotevirhe voidaan jäljittää tilalle asti

Maito kerätään tiloilta joka toinen päivä. Tiedot maidon laadusta välitetään reaaliaikaisesti autosta Valion järjestelmiin. Tuotevirheen sattuessa maitoraaka-aine pystytään jäljittämään tilalle, josta maito on haettu. Omavalvonta seuraa tuotannon laatua.

Ympäristön huomioiminen

Elintarvikkeiden valmistamisen ympäristövaikutukset syntyvät sekä alkutuotannossa että tuotteiden jalostuksessa. Lehmille kasvatetaan rehua ja lehmien suolistossa muodostuu metaania. Jalostuksessa taas tarvitaan paljon lämpöenergiaa ja vettä.

Omassa tuotannossaan Valio on sitoutunut hankkimaan ympäristövaikutuksia vähentävää tekniikkaa, käyttämään raaka-aineita ja energiaa tehokkaasti sekä suosimaan uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia pakkauksia. Mm. raskaan polttoöljyn käytöstä lämmöntuotannossa luovutaan kokonaan vuonna 2017. (Katso tavoitetaulukko)

Ympäristövaikutuksia suomalaisilla lypsykarjatiloilla vähentävät seuraavat tekijät:

  • Lehmien valkuaisrehuna ei käytetä soijaa. (Kts. väliotsikko Ei sademetsätuhoja).

  • Maidontuotannon ja -jalostuksen resurssitehokkuutta parannetaan järjestelmällisesti. Tällöin ympäristövaikutukset / maitolitra pienenevät. (Kts. Yritysvastuuraportin Tavoitetaulukko).

  • Suomessa maito ja naudanliha saadaan samasta eläimestä, mikä jakaa ympäristökuormaa monelle tuotteelle.

  • Maitotilojen omistamat rehunurmilaitumet ja metsät toimivat metaanin hiilinieluna.

  • Valio ei käytä palmuöljyä kuluttajatuotteiden ainesosana.

Sokerin ja suolan saannin vähentäminen

Valio vastaa siitä, että sen valmistamat tuotteet ovat maukkaita ja terveellisiä, ja valikoima tyydyttää monenlaisia tarpeita.

Valion tavoite on puolittaa maitopohjaisten välipalatuotteiden, erityisesti jogurttien, sokeripitoisuus vuoteen 2020 mennessä – mausta tinkimättä. Jo nyt kolmannes Suomessa myytävistä Valion maitopohjaisista välipalatuotteista on sokeroimattomia tai sisältää vähintään 30 % vähemmän lisättyä sokeria tavanomaisiin välipalatuotteisiin verrattuna.

Valion vähittäiskauppa- ja suurkeittiövalikoimassa oli vuonna 2015 yli 100 Sydänmerkki-tuotetta. Vuoden 2016 helmikuussa markkinoille tuli Valion Sydänmerkki-levite, Valio Better™ rahkariini.

Valio ValSa® maitosuola vähentää suolan saantia mm. Valion juustoista ja levitteistä.  ValSa® maitosuola koostuu maidon luonnollisista mineraaleista: kaliumista, jodista, magnesiumista, kalsiumista sekä natriumista, jota maitosuolassa on lähes 80 % vähemmän kuin tavallisessa ruokasuolassa. Toukokuussa markkinoille tulivat Valio Polar® 15 ja Valio Oivariini® vähemmän suolaa.

Valio keskustelee kuluttajien kanssa

Valion kuluttajapalvelu vastasi noin 28 300 kuluttajakontaktiin vuonna 2015. Facebookissa Valio tavoittaa viikossa satoja tuhansia suomalaisia.

Uutena verkkopalveluna vuonna 2015 avattiin Maito ja Me -lehden verkkopalvelu, joka on Valion omistajayrittäjien ammattisivusto. Kuluttajille kerrotaan maitotilojen arjesta Valiomaitoa-sivustolla:  /valiomaitoa/.

Nyt raportista löytyy myös tieto siitä, mitä asioita Valio on raportoinut ja mitä ei verrattuna kansainvälisen GRI-organisaation G4-raportointi-indekseihin.