3/15/2016

Vuoden 2015 matalasuhdanteesta kasvun rakentamiseen vuonna 2016

Vuosi 2015 oli vaikea suomalaisille maitotilayrittäjille ja Valiolle. Maitotilayrittäjien liikevaihto pieneni tilitys- ja tuottajahintojen laskun vuoksi 16,5 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Valion omistajayrittäjien vaikea tilanne aiheutui Valion toimintaympäristön heikkenemisestä, mihin vaikuttivat yhtäaikaisesti monet tekijät:

EU:n maitokiintiöiden poistaminen johti isojen keskieurooppalaisten maidontuotantomaiden ylituotantoon, jolloin globaali maitotuotteiden tarjonta ylitti kysynnän. Kysynnän lasku aiheutui mm. Venäjän pakotteista ja Aasian ostovoiman vähenemisestä. Ylitarjonta painoi maailmanmarkkinahintoja, mikä vaikutti Valioon yhtäältä heikkoina vientihintoina ja toisaalta halpatuonnin kasvuna ja kovana hintakilpailuna Suomen markkinoilla. Ostovoima pysyi heikkona myös Suomessa.

Suomalaisesta maidosta valmistettujen tuotteiden osuus kulutuksesta väheni. Tuontijuustojen osuus juustojen kulutuksesta kasvoi yli 50 %:iin ja tuontijogurttien markkinaosuus oli vajaat 30 %.

Uusia vientimarkkinoita rakennetaan vuonna 2016

Innovatiiviset tuotteet sekä jäljitettävä ja EU:n puhtain raaka-aine ovat Valion valtteja sekä Suomen markkinoilla että viennissä. Valio on Suomen suurin elintarvikkeiden viejä, joka vie tuotteita lähes 60 maahan. Maitotuotteiden viennistä Valion osuus on noin 97 %. Vuoden 2015 aikana kartoitettiin uusia mahdollisia vientimarkkinoita ja aloitettiin niiden valmistelu.

Vahva kuluttajien tarpeiden ymmärrys ja haluttujen innovaatioiden tuominen markkinoille tukevat kasvutavoitetta Suomessa ja Ruotsissa. Tanskassa Valio kasvaa laktoosittomien tuotteiden tuoteryhmässä.

Globaaleja vientimarkkinoita kehitetään yhdessä teollisuusasiakkaiden kanssa, ja pyritään kehittämään myös uusia kuluttajatuotemarkkinoita.

Valiolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä, Baltiassa, USA:ssa ja Kiinassa. Paikallisille markkinoille myytävää tuotantoa on Venäjällä (sulatejuustola) ja Virossa (juustola ja meijeri). Virossa Valio on markkinajohtaja tai -kakkonen kaikissa tuoteryhmissä. Kiinassa Valio on merkittävä vähämineraalisten Demi™ herajauheiden myyjä. Jauheita käytetään mm. lastenruokien raaka-aineena. USA:ssa Valio on tunnettu laatujuustojen ja -voin myyjänä.

Valion vientikyky ylläpitää omavaraisuuden

Suomessa tuotetaan maitoa niukasti sen verran kuin maitotuotteina kulutetaan. Vapaasti kilpailluilla markkinoilla tuontimaitotuotteiden osuus on jatkuvasti kasvanut. Jotta Suomi säilyisi omavaraisena maitotuotteiden osalta, pitää pystyä viemään tuontia vastaava määrä.

Valion kyky kilpailla kansainvälisillä markkinoilla turvaa maidontuotannon säilymisen omavaraisena ja mahdollisuuden tulla toimeen maatalouselinkeinolla suuressa osassa Suomea.

Maito-osuuskuntien omistaman Valio Oy:n tehtävä on maksaa kaikki toimintansa tuotto omistajayrittäjilleen. Osuuskuntiin kuuluvien omistajayrittäjien kaikki maito otetaan vastaan ja jalostetaan, ja heille maksetaan maidosta yhtenäistä hintaa riippumatta tilan sijainnista tai koosta.

Tunnusluvut vuonna 2015

Vuonna 2015 Valion liikevaihto väheni edelliseen vuoteen verrattuna 11,9 %, eli  1718 miljoonaan euroon (1950 miljoonaa euroa vuonna 2014). Liikevaihto väheni ulkomailla 12,3 % ja kotimaassa 11,7 %. Valion vienti ja ulkomaantoiminnot toivat noin 35 % liikevaihdosta.

Konsernin maitokate** jäi 806 miljoonaan euroon (974 miljoonaa euroa). Konsernin maitotuotto* laski 36,5 senttiin litralta (43,7 s/l). Maksettu tilityshinta oli 38,5 senttiä maitolitralta (45,4 s/l). Valio pystyi maksamaan kuitenkin paljon EU:n keskihintaa (31,8 s/l) paremmin.

Valion omavaraisuusaste oli 42 % (42 %).  Investoinnit olivat 119 miljoonaa euroa (152 miljoonaa euroa).

Omistajilta vastaanotettu maitomäärä oli 1 899 miljoonaa litraa (1929 miljoonaa litraa).

Vuonna 2015 Valio maksoi omistajayrittäjilleen 739 miljoonaa euroa (= 43 % liikevaihdosta), missä oli 146 miljoonaa euroa vähennystä edellisvuodesta.

 

*Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä.

 

**Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

 

Annikka Hurme

Toimitusjohtaja

Valio Oy