Navettainvestointi luo kannattavuutta ja eläinten hyvinvointia

 

Lähteenmäki Maatalousyhtymän tilalla Ruskolla avattiin uusi pihattonavetta 19.10.2012. Tilaa vaimonsa ja kahden poikansa kanssa isännöivä Valio Oy:n hallituksen jäsen Sauli Lähteenmäki haluaa luoda paremmat mahdollisuudet kannattavaan maidontuotantoon. Kahden lypsyrobotin ja 156 lehmän tilava pihattonavetta on investointi myös eläinten hyvinvointiin.

Työnjakoa ja tekniikkaa hyvinvoinnin puolesta

Lähteenmäen maitotilalla Ruskolla päätettiin kahden sukupolven ja kolmen perheen kesken uudistaa navetta vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Reilun 2 000 neliön ja kahden lypsyrobotin pihatossa on tilaa 156 lehmälle. Tällä hetkellä tilalla on 40 lypsävää lehmää, mutta ensi kesänä uudessa navetassa asuu yhteensä 150 lehmää.

- Syksyllä 2011 ostettiin kuusikymmentä vasikkaa, jotka nyt hiehoina alkavat poikia uuteen navettaan, kertoo tilan osakas Antero Lähteenmäki, joka innostui suunnittelemaan investointia yhdessä veljensä Antti Lähteenmäen kanssa viitisen vuotta sitten.

Investoinnin tavoitteena olivat eläinten ja niitä hoitavien ihmisten hyvinvointi sekä taloudellisesti järkevät ratkaisut. Tuotannon kasvattaminen on realistinen ajatus, kun työmäärä tilalla jakautuu useamman ihmisen kesken.

Lypsyn automatisointi antaa entistä paremmat mahdollisuudet eläinten hyvinvoinnin huomioimiseen. Lypsyrobottien hoitaessa aikaa vievän lypsytyön voi maidontuottaja keskittyä entistä paremmin karjan valvonta- ja hoitotyöhön.

Valio maksaa tuottajilleen kilpailijoita korkeamman hinnan

Avajaisissa perjantaina 19.10.2012 puhuivat muun muassa Valio Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Santala ja Osuuskunta Länsi-Maidon toimitusjohtaja Kari Aakula.

Kari Aakula totesi, että maidontuotantoa tarvitaan myös Etelä-Suomessa, jolloin suuri osa Suomen kuluttajista saa maitonsa läheltä.

Pentti Santala kertoi, että Valio maksaa maidontuottajilleen reilusti eurooppalaista tuottajamaidon keskihintaa korkeamman tuottajahinnan. Tämä on mahdollista siksi, että Valio panostaa merkkituotteisiin. Valion brändituotteet vastaavat kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin.

Suomalaiset maidontuottajat omistavat kokonaan Valio Oy:n osuuskuntiensa kautta. Valio tuottaa yli miljardi euroa rahavirtaa Suomen eri alueille ja kunnille. Valio ja valiolaiset maidontuottajat investoivat Suomeen.

 

Lisätietoja:

Sauli Lähteenmäki, Lähteenmäki Maatalousyhtymä, puh. 050 384 1111

Juha Nousiainen, Alkutuotantojohtaja, Valio Oy, 050 384 0242


Energiatarpeesi