Valion hyvä alkuvuosi varmistaa tuottajahinnan

 Valio pitää osuuskunnille maksamansa maidon perushinnan 43 sentissä tämän vuoden loppuun, totesi Valion hallituksen puheenjohtaja Antti Rauhamaa Okra-maatalousnäyttelyn avajaispäivänä 4.7.2012 pidetyssä Osuuskunta Länsi-Maidon Maitojuhlassa Oripäässä.

 Rauhamaan mukaan maidontuotannon kasvu ja talouden epävarmuus painavat Euroopassa tuottajahintoja alaspäin ja maidon hinnan ennakoidaan laskevan EU-alueella noin 30 sentin tasolle. Valion tilityskyvyn varmistaa vuoden alkupuoliskolla tehty ennakoitua parempi tulos, joka tasaa loppuvuoden mahdollisia hintapaineita, hän sanoi.

Hintaero kasvaa

Rauhamaa totesi Valion onnistuneen tavoitteessaan maksaa maidosta parhaiden eurooppalaisten osuustoiminnallisten meijerien tasoista tuottajahintaa. Kymmenessä vuodessa ero Euroopan keskihintaan on kasvanut nykyiseen noin yhdeksään senttiin litralta Valion hyväksi. Kuluvan vuoden 2012 tuloskehitys ennakoi hintaeron Valion ja Euroopan keskihinnan välillä kasvavan ennätyksellisen suureksi. Vertailussa eivät ole mukana uusimmat EU-maat, joissa hintataso on vanhoja EU-maita heikompi.

Suoritusta voi pitää erinomaisena etenkin, koska Valio kilpailee markkinoista kansainvälisten suuryritysten kanssa, joista esimerkiksi Arlan liikevaihto on neljä kertaa ja Danonen kymmenen kertaa Valion kokoinen.

Rauhamaa totesi Valion omiin merkkituotteisiin ja jatkuvaan uusiutumiseen keskittyvä strategian tuottavan jatkossakin hyvää tulosta.

Perusmaitomarkkinaa menetetty

Valion perusmaitojen liiketoimintaa häirinneen Arla Ingmanin kantelun kilpailuvirastolle Rauhamaa totesi perusteettomaksi. Valio on menettänyt perusmaitojen markkinoita samalla, kun sitä syytetään liian halvasta hinnoittelusta.

Hän muistutti, että Valion onnistuminen markkinoilla määrittelee suomalaisen tuottajamaidon hintatason kaikille maidontuottajille. Rauhamaan mukaan on vaikea ajatella, että Arla maksaisi suomalaiselle maidontuottajalle maidosta parempaa hintaa kuin omistajatuottajilleen Tanskassa ja Ruotsissa, jos vertailua Valioryhmän maksamaan hintaan ei olisi.

Maidontuottajan elinkeinon edistäminen

Rauhamaa tähdensi Valion tehtävän olevan valiolaisten maidontuottajien elinkeinon edistäminen. Valion omistavat meijeriosuuskunnat ja niiden kautta maidontuottajat, jotka päättävät Valion asioista hallinnon kaikilla tasoilla. Valioryhmän periaate on jatkossakin maksaa maidosta samaa perushintaa koko maassa sijainnista tai maitomäärästä riippumatta.

Hän sanoi Valion menestyneen tähänkin saakka omilla vahvuuksillaan ja uhkakuvista huolimatta menestyy myös tulevaisuudessa.


Energiatarpeesi