Suomen maitotalousopetuksen historia ilmestyi

Filosofian tohtori Touko Perkon kirjoittama historiateos ”Meijerskasta agronomiin” julkistettiin keskiviikkona 25.5.2011 Hämeenlinnan Meijerioppilaitoksella.

Kirja kertoo Suomen maitotalousopetuksen vaiheet karjanhoitokouluista yliopistoon. Agronomi Bengt Wallén vastaa kirjan ruotsinkielisestä osasta. Maidontuotannolla ja maidonjalostuksella on pitkät perinteet Suomessa, koska meillä karjanhoito ja maidontuotanto ovat olosuhteista johtuen maatalouden luontainen tuotantomuoto. Alan koulutuksen merkitys ymmärrettiin jo varhaisessa vaiheessa. Koulutetut ammattilaiset ja maitoon kohdistuva tutkimus ovat nostaneet suomalaisen maidonjalostuksen kansainvälisestikin katsoen korkealle tasolle.

Valio ja osuuskunnat ovat aina tiedostaneet koulutetun ammattihenkilöstön merkityksen ja toimineet yhteistyössä maitotalousopetuksen kanssa. Valioryhmä on maitoalan ammattihenkilöiden suurin työnantaja.

Maitotalousopetuksen historian kirjoittaminen käynnistyi vuonna 2007 Helsingin yliopiston maitotalousopetuksen täyttäessä 100 vuotta. Historiatyöryhmässä toimivat meijeriteknikko Seppo Alhokoski, MML Jukka Haukka, kauppaneuvos Jorma Ijäs, ETM Jari Latva-Koivisto, agronomi Lasse Lintilä, argonomi Bengt Wallén ja MTT Esko Uusi-Rauva. Kirjan julkaisija on Meijerioppilaitoksen kannatusyhdistys ry.

”Meijerskasta agronomiin” kirja on tilattavissa Hämeen ammatti-instituutista os. aija.taimi@hamk.fi. Hinta on 20 euroa toimituskuluineen.


Energiatarpeesi