Valio ennätystulokseen maitomäärien laskusta huolimatta

Valio-konserni onnistui haasteellisessa kilpailutilanteessa kasvattamaan vuonna 2011 myyntiään 6 prosentilla. Valion liikevaihto vuonna 2011 nousi 1929 miljoonaan euroon, vaikka Valion vastaanottaman tuottajamaidon määrä laski 1,5% 1870 miljoonaan litraan.

Kun liikevaihdosta vähennetään yhtiön omat kulut, saadaan maitokate, jonka pohjalta Valioryhmän maidontuottajien tuottajahinta muodostuu. Valion maitokate kasvoi 7 % 963 miljoonaan euroon.

Valio onnistui kehittämään omistajiensa tuottamalle maidolle ennätyksellisen 45 senttiä / litra maitotuoton* (2010: 41,1). Valion ennakoitu tulos verojen jälkeen oli 53 miljoonaa euroa (39).

Omistajille tilitetty rahavirta oli 836 miljoonaa euroa (787). Valioryhmän osuuskunnille maksettu tilityshinta jälkitili huomioiden nousi 44,1 senttiin (40,9). 

Kuluttajien haluamat merkkituotteet luovat maitotuottoa

Valion maitotuottoon vaikuttavat eniten Valion omat innovatiiviset merkkituotteet.

- Valiossa on viime vuodet kehitetty uutuustuotteiden syntyprosessia, makututkimusta ja tuotteiden kuluttajaedun viestimistä. Kuluttajilla pitää olla hyvä syy ostaa Valion tuote. Tuotteen on myös oltava odotusten mukainen ja maistuttava niin hyvältä, että sitä halutaan ostaa toistekin. Uutuustuotteemme Valio OLO™ ruoansulatusjogurtti, pehmeä maitorahka sekä Valio Plus™ maito ja piimä ovat olleet menestystarinoita, kuvailee Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.

Valio onnistui kehittämään myös viennin tuotevalikoimaa, ja kannattavuus erityisesti Venäjällä parani. Valuuttakurssit olivat Valion kannalta suotuisat.

Suomessa Valio kilpailee monikansallisten suuryritysten kanssa joka tuoteryhmässä. Tuontijuuston osuus kasvoi vuonna 2011 jo yli 40 %:iin ja tuontijogurtin noin 30 %:iin.

Perusmaitojen liikevoitto 11 miljoonaa euroa

Mittava maidontuonti Ruotsista on leikannut Valion perusmaitomääriä kahden vuoden aikana lähes 25%. Määrien laskun ja kovan kilpailun vuoksi Suomen perusmaitoyksikön liikevoitto laski 11 miljoonaan euroon. Eniten kilpaillulla Etelä-Suomen markkinalla Valion markkinaosuus perusmaidoissa on enää noin 35%.

Valion liikevaihdosta Suomen perusmaitojen osuus on vain 8%.

Luvut ovat tilintarkastamattomia ennakkotietoja.

* Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä.


Energiatarpeesi