Valio ja Vastuullinen kesäduuni 2011

Valio on mukana Suomen Lasten ja Nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni 2011 -kampanjassa. Valio työl-listää tänä kesänä Suomessa noin 450 kesätyöntekijää.

Kampanjan tarkoituksena on herättää yhteiskunnallista keskustelua nuorten työllistymisen merkityksestä kesällä. Mukana on yli 60 yritystä, jotka tarjoavat kesätyötä 15 000 tutkintoon opiskelevalle 16 - 25-vuotiaalle nuorelle.

Vastuullisen kesätyön periaatteet

Valion henkilöstöpäällikkö Marianne Tammelan mukaan Valion oli helppo ottaa haaste vastaan ja lähteä mukaan, sillä Valiolla vastuullisen kesätyön periaatteet toteutuvat kaikissa työsuhteissa. Osallistumalla kampanjaan osoitamme sitoutuvamme periaatteisiin jatkossakin.

Kampanjassa sitoudumme "hyvän kesätyön periaatteisiin". Periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että sekä työnantaja että kesätyöntekijä saavat enemmän irti kesätyökokemuksesta.

Mielekäs työ ja kohtuullinen palkka: Hyvä kesätyö vastaa nuoren osaamista ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuu, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi ja työstä maksetaan käypä palkka. Perehdytys ja osaaminen: Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan työpaikan pelisäännöt. Kun perehdyttäminen onnistuu, saavat nuoret kattavan ja oikeanlaisen kuvan yrityksestä, toimialasta ja siellä tehtävistä töistä.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus: Nuoria kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Työskentelyä seurataan ja siitä annetaan tarvittaessa reilua palautetta. Työsuhteen päättyessä käydään kehityskeskustelu. Samalla työnantaja saa tietoa tulevan työntekijäpuolen arvoista ja asenteista.

Kirjallinen työsopimus ja –todistus: Vastuullinen työnantaja tekee kesätyöntekijän kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Samalla varmistetaan, että nuori tuntee omat työehtosopimuksen mukaiset oikeutensa. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus.

Vastuullinen kesäduuni 2011 -kampanjaan haastettiin mukaan erityisiä veturiyrityksiä, joiden tarkoituksena oli näyttää esimerkkiä muille kesätöitä tarjoaville yrityksille. Vuonna 2011 veturiyrityksinä toimivat mm. Aamulehti, A-insinöörit, Alfa Laval, Altia, Atria Suomi Oy, Iltalehti, Kauppalehti, Lemminkäinen Oyj, Stockmann Oyj ja Suomen Paikallissanomat.

Veturiyritysten lisäksi kampanjaan lähti yli 60 vastuullisuuteen sitoutunutta työnantajaa, Valion lisäksi mm. Nesteoil, Nokia, Saarioinen, Espoon ja Vantaan kaupungit ja Lassila-Tikanoja. Elokuussa 2011 palkitaan työnantajat, jotka ovat tarjonneet vastuullisimpia kesätyöpaikkoja nuorille.

Kampanja näkyy myös Facebookissa

Suomen nuorten ja lasten säätiö


Energiatarpeesi