Valio Maitotila -opaste - viesti kuluttajalle, tunnustus maitotilalle

Valiolainen maitotila voi saada erityiset kriteerit täytettyään Valio Maitotila -opasteen, joka tien viereen pystytettynä viestii kuluttajalle kotimaisen, turvallisen ja hyvälaatuisen maidon tuotannosta. Se on myös tunnustus maitotilalle hyvin tehdystä, laadukkaasta työstä.

Porin Farmarin Maitojuhlassa 1.7.2011 Valio maitotila -opaste luovutetaan kaikkiaan 24 Osuuskunta Länsi-Maidon, Osuuskunta Maitosuomen sekä Osuuskunta Tuottajain Maidon maidontuottajalle. Tätä ennen Valio Maitotila -opaste on 2 060 valiolaisella maitotilalla. Ensimmäiset opasteet myönnettiin vuonna 1997.

Pitkäjänteistä laatutyötä

Valio Maitotila -opaste voidaan myöntää maitotilalle, joka täyttää Valioryhmän yhteiset opasteperusteet. Lainsäädännön ja tukiehtojen mukaisten vaatimusten lisäksi opasteperusteet korostavat erityisesti järjestelmällisen laadun, eläinten hoidon ja ympäristön huomioon ottamista. Opasteen saanti edellyttää tuottajalta tavoitteellista ja pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä.

Hankintaosuuskunnan tuotantoneuvoja tekee opastetta hakeneelle tilalle tilakäynnin, jolloin hän arvioi, opasteen perusteiden täyttymisen.

Opasteen saamiseksi tilalta edellytetään mm. seuraavien kriteerien toteutumista:

1. Erinomainen maidon laatu (pysyvästi E lk.)
2. Valioryhmän Maidon laatukäsikirja käytössä
3. Laatusopimus osuuskunnan kanssa
4. Laatutyöhön perehdyttävä koulutus
5. Työ- ja poikkeamaohjeet eri prosesseista (mm. säilörehun valmistus ja ruokinta, lypsy ja maidonkäsittely, eläinten terveydenhoito)
6. Kirjalliset dokumentit mm. seuraavista asioista
- omavalvonnan kuvaus, eläinten lääkintä ja antibioottitestaus, maidon jäähdytys, lypsykoneen huolto/testaus, vesianalyysi, ostorehujen ja eläinten hankinta tarttuvien tautien estämiseksi
7. Viranomaisten hyväksymä navettatarkastus
8. Eläinsuojelulain mukainen eläinten hoito
9. Lehmät laiduntavat tai pääsevät ulkoilemaan
10. Suunnitelmallinen eläinten terveydenhuolto (terveydenhuoltosopimus ja –suunnitelma)
11. Salmonellavakuutus
12. Tilaympäristöstä huolehtiminen, mm.
- rakennukset maalattu ja siistissä kunnossa, toimiva jätehuolto, näköesteellä suojattu lantala
 


Energiatarpeesi