Valio Oltermanni® juuston noin 17 miljoonan investointi valmistui

Valio Oltermanni® juusto valmistetaan Valio Haapaveden tehtaassa, jonka kapasiteettia on noin 17 miljoonan euron investoinnin myötä lisätty noin 5 miljoonalla kilolla vuodessa. Investointiin kuuluu myös Lappeenrannan terminaalin juuston kypsytystilaa. Investointi valmistui 9.6.2012.

Valio Oy:n Haapaveden tehtaan laajennuksen myötä Valio pystyy vastaamaan entistä paremmin Valio Oltermanni® juuston kasvavaan kysyntään sekä Suomessa että erityisesti Venäjällä. Yli puolet tuotannosta menee Venäjälle. Lappeenrantaan rakennettu uusi kypsyttämö riittää Haapaveden vuosittaisen 5 miljoonan kilon lisäkapasiteetin kypsyttämiseen. Lappeenrannan kautta toimitetaan neljännes Venäjän viennistä.

Haapaveden tehtaalla uudistettiin Valio Oltermanni® juuston valmistuslinjaa ja rakennettiin uusi maidon vastaanottokaista ja tehostettiin tehtaan jätevesien käsittelyä. Valmistuskapasiteetti kohoaa investoinnin myötä noin 30 miljoonaan kiloon vuodessa. Kapasiteetti kasvaa erityisesti uuden, aiempaa tehokkaamman juuston annostelulaitteen sekä uuden suolaamon myötä. Annostelulaite nostaa tuotantolinjan kapasiteettia 35 prosenttia.

Uudet annostelulaite ja suolaamo mahdollistavat paitsi juustomäärän kasvattamisen, myös entistä tasalaatuisemman ja maultaan paremman juuston valmistuksen. Kasvavan juustonvalmistuksen myötä tarvittavaa suurempaa maitomäärää varten Haapavedelle on rakennettu kolmas maidon vastaanottokaista.

Haapaveden tehtaalle valmistui vuodenvaihteessa myös uusi jäteveden tasausallas. Tehtaan jätevesivirtaamat saadaan tasoitettua ja niiden määrien ja pitoisuuksien mittaaminen reaaliaikaisesti kehittyy.

Valio Oltermanni® juuston suosio kasvaa sekä Suomessa että Venäjällä

Valio Oltermanni® juusto on Suomen myydyin juustobrändi. Sen määrällinen myynti Suomessa kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011.

Valio Oltermanni® juuston kysyntä on Venäjällä kasvanut 50 prosenttia vuodesta 2009. Oltermanni® juustoa myydään Venäjällä jo määrällisesti enemmän kuin Suomessa. Venäjän ja IVY-maiden juustomarkkinoiden koon odotetaan kasvavan vielä 2-3 kertaiseksi. Oltermanni® juustoa on viety Venäjälle vuodesta 1995 ja siihen liitetään suomalaisuus ja korkea laatu.

-Valio Oltermanni® on yksi Valio strategisesti tärkeistä brändeistä ja tämän investoinnin myötä voimme jatkaa kasvua sekä Suomessa että ennen kaikkea Venäjällä, kertoo tulosyksikön johtaja Karl-Magnus Lindfors Valiosta.

Valio Haapaveden tehtaan käyttämä maitomäärä kasvaa investoinnin myötä noin 50 miljoonalla litralla, jolloin kokonaisvastaanotto on 300 miljoonaa litraa vuodessa. Käytettävä maito kerätään keskimäärin 90 kilometrin säteellä tehtaasta. Maitoa tehtaan käyttöön tuottaa noin 900 maitotilaa. Maito on maatalouden suurin tulonlähde maakunnassa.

 

Lisätietoja: Tulosyksikön johtaja Karl-Magnus Lindfors, Valio Oy, puh. 050 384 1026

Haapaveden prosessivastaava Jaana Hiitola, Valio Oy, 050 384 0028 


Energiatarpeesi