Valio testaa jäte-etanolia jakelun polttoaineena

09.02.2011

Valio kokeilee jätteistä valmistetun, ympäristöystävällisen etanolin sopivuutta jakeluauton polttoaineeksi kolmevuotisessa RED95-etanolidieselhankkeessa. Valion jakeluauto on ensimmäinen jäte-etanolia hyödyntävä kuorma-auto Suomessa.

Hanke on St1:n, VTT:n, Scanian, Lassila & Tikanojan, Sita Finlandin, Helsingin seudun liikenteen, Helsingin Seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Valion yhteisprojekti, jossa selvitään bioetanolikäyttöisten kuorma- ja linja-autojen ympäristövaikutuksia ja energiankulutusta.
Ensimmäisten testien tulokset ovat lupaavia ja
hanke etenee nyt kenttätutkimusvaiheeseen.

"Päätös lähteä mukaan RED95-etanolidieselhankeeseen syntyi Valiossa helposti. Olemme hakeneet jakeluliikenteeseen mahdollisimman ympäristöystävällisiä lähitulevaisuuden ratkaisuvaihtoehtoja, joista etanolidieselkonsepti on jo valmis testattavaksi käytännössä", kertoo suunnittelupäällikkö Mika Jyrkönen.

Tutkimushankkeessa käytettävien ajoneuvojen tekniikka perustuu Scanian etanolidieselteknologiaan, jota on käytetty mm. Ruotsissa jo yli kaksikymmentä vuotta. Hankkeen polttonesteenä käytetään St1:n uutta RED95-etanolidieseliä, joka perustuu yhtiön valmistamaan kotimaiseen jätepohjaiseen etanoliin. Hankkeessa tutkitaan 10 ajoneuvon avulla uuden etanolidieselin käytettävyyttä erilaisissa olosuhteissa, polttoaineen kulutusta sekä pakokaasupäästöjä raskaassa taajamaliikenteessä.

St1:n kotimaisista jäteraaka-aineista valmistama etanoli on lähes hiilineutraalia. Se vähentää kaatopaikkajätteen määrää ja korvaa fossiilista liikenteen polttoainetta. Tällä etanolidieselillä kulkeva raskas ajoneuvo tuottaa jopa 90 % vähemmän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja 70 % vähemmän hiukkaspäästöjä kuin perinteisellä dieselillä kulkeva auto.

"Laboratoriotestien mukaan RED95-etanolidieselin energiatehokkuus on lähes samaa tasoa kuin tavallisen dieselin ja hiukkaspäästöt merkittävästi pienemmät eli kaasumoottoreiden luokkaa. Tulemmekin mielenkiinnolla seuraamaan raskaiden etanoliautojen toimintaa kenttäkokeissa", toteaa Nils-Olof Nylund, joka toimii VTT:llä liikenteen energiankäytön ja moottoritekniikan tutkimusprofessorina.

Eduskunnan joulukuussa hyväksymän lain mukaan liikenteen polttonesteiden energiasisällöstä 20 % tulee olla biopolttoainetta vuonna 2020.

RED95-etanolidieselhanke on osa TransEco*-tutkimusohjelmaa.


Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Mika Jyrkönen, Valio Oy, puh. 050 384 2530

*TransEco on tutkimuskokonaisuus, jonka tavoitteena on tieliikenteen energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttöönoton lisääminen. TransEco kehittää ja demonstroi uutta tekniikkaa sekä auttaa järkevien valintojen tekemisessä ja vaihtoehtojen vertailussa. TransEco tukee niin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoiden kuin kuluttajienkin päätöksentekoa. Ohjelman kesto on viisi vuotta (2009-2013).

www.transeco.fi»


Energiatarpeesi