Valion tulos vuonna 2012 kaikilla mittareilla hyvä

 Valio on suomalaisten maidontuottajaosuuskuntien omistama yritys, jonka tehtävä on jalostaa kaikki omistajien maito mahdollisimman kannattavasti ja maksaa maidontuottajille toiminnan aikaansaama tuotto. Valion tärkein tunnusluku on yhtiön aikaansaama maitotuotto ja sen perusteella maksettu tilityshinta. Omaa voittoa Valio ei tavoittele. Vuonna 2012 Valio maksoikin suomalaisille maidontuottajille 883 miljoonaa euroa (= 44 % liikevaihdostaan).

Maidontuotanto on tärkein maatalouden tulonlähde suurimmassa osassa Suomea. Maidontuotanto myös ylläpitää useita liitännäiselinkeinoja ja -ammatteja. Valion 15 tuotantolaitosta Suomessa, maidon keräily ja tuotteiden jakelu sekä Valioryhmän maidontuottajat työllistävät arviolta noin 30 000 ihmistä Suomessa.

Noin 36 % Valion liikevaihdosta syntyi viennistä ja tytäryhtiöissä. Valio-konserni yksinään paransi Suomen vaihtotasetta viemällä suomalaisesta raaka-aineesta jalostettuja ja Suomessa valmistettuja tuotteita yli 700 miljoonan euron arvosta. Venäjä on Valion suurin vientimarkkina. Valio Venäjän liikevaihto kasvoi vuonna 2012 noin 10 % 341 miljoonaan euroon.

Valion tunnusluvut vuonna 2012

Valion liikevaihto vuonna 2012 oli 2000 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi ulkomailla 4,7 % ja kotimaassa
3,1 %. Konsernin maitokate** oli 991 miljoonaa euroa (961 miljoonaa euroa).Konsernin maitotuotto oli historian paras, 46,6 senttiä litralta (44,9 s/l). Valion kirjanpidollinen voitto verojen jälkeen vuonna 2012 oli 43 miljoonaa euroa (54 miljoonaa euroa).

Lainat rahoituslaitoksista olivat vuoden 2012 lopussa 171 miljoonaa euroa (90 miljoonaa euroa). Valion omavaraisuusaste oli 47 % (48 %).  Investoinnit olivat 105 miljoonaa euroa (85 miljoonaa euroa), josta yli 93 % kohdistui Suomeen.

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1 865 miljoonaa litraa (1 870 miljoonaa litraa).

**Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

* Maitotuotto =Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve/ omistajien toimittama maitomäärä

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2012


Energiatarpeesi