Valion tulos vuonna 2010- Valion maitotuotto kasvoi ja tuottajahinta nousi vuonna 2010

Valio-konsernin maitotuotto* vuonna 2010 nousi 41,1 senttiin litraa kohti (39 senttiä / l vuonna 2009). Tuottajahintaa nostettiin elokuun 2010 alussa kahdella sentillä. Koko vuoden tilityshinnaksi muodostui 40,9 senttiä litralta, mikä oli 0,5 senttiä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2010 tilityshinta maidosta oli Valion historian toiseksi paras.

Tuottajahinnan korotuksen mahdollistavat kuluttajatuotteiden myynnin hyvä kehitys Valion lähimarkkinoilla, etenkin Venäjällä ja Ruotsissa, euron kurssin suotuisa kehitys suhteessa Venäjän ruplaan, Ruotsin kruunuun ja Yhdysvaltain dollariin sekä teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahintojen nousu.

Valion liikevaihto kasvoi vuonna 2010 kahdella prosentilla 1822 miljoonaan euroon edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomailla kasvua oli 18 %. Kotimaan liikevaihto laski noin 5 % . Lainat rahoituslaitoksista vuoden 2010 lopussa olivat 114 miljoonaa euroa (206 miljoonaa euroa). Konsernin maitokate** oli 901 miljoonaa euroa (863 miljoonaa euroa). Valion kirjanpidollinen voitto vuonna 2010 verojen jälkeen nousi noin 39 miljoonaan euroon ( 17 miljoonaa euroa).

Valion omavaraisuusaste nousi 45 %:iin (43 %).  Investoinnit olivat 68 miljoonaa euroa (79 miljoonaa euroa).

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1899 miljoonaa litraa eli saman verran kuin edellisenä vuonna.

Maitotuoton kehityksen kannalta suurin riski liittyy maailmantalouden epätasapainoon ja siitä mahdollisesti seuraaviin valuuttakurssien nopeisiin muutoksiin.

Valion Eläkekassalla hyvä vuosi

Valion Eläkekassan 90.  toimintavuosi oli hyvä. Työnantajien TyEL-maksuprosentti 16,2 % (14,2 %) oli vajaan prosenttiyksikön alempi kuin työeläkeyhtiöiden. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 13,9 % (10,4 % yhtiöillä keskimäärin). Vakavaraisuusasteprosentti ilman huojennuksia oli  57,8 % (45,3 %). Vastaava luku yhtiöillä oli keskimäärin 22,7 % (18,8%).


** Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

* Maitotuotto = Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve / omistajien toimittama maitomäärä

 


Energiatarpeesi