Valion tulos vuonna 2011: Valion maitotuotto ennätyksellisen hyvä vuonna 2011

Valio-konsernin maitotuotto* vuonna 2011 oli Valion kaikkien aikojen korkein 44,9 senttiä litraa kohti (41,1 senttiä/l vuonna 2010). Tuottajahintaa nostettiin huhtikuun alussa 2,5 sentillä ja elokuun alussa edelleen 2 sentillä/litra. Koko vuoden tilityshinnaksi muodostui 44,1 senttiä litralta, mikä oli 3,2 senttiä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2011 tilityshinta maidosta oli Valion historian toiseksi paras.
 

Tuottajahinnan korotuksen mahdollisti kuluttajien korkealle arvostamien tuotteiden kasvanut kysyntä sekä kotimaassa että Venäjällä. Kotimaan perusmaitojen määriä ja kannattavuutta alensi Ruotsista tuleva mittava tuonti, mutta liikevoitto oli kuitenkin 11 miljoonaa euroa positiivinen.

Valion liikevaihto kasvoi vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna 5,9 prosenttia 1929 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi samaa tahtia sekä ulkomailla että kotimaassa. Konsernin maitokate** oli 961 miljoonaa euroa (901 miljoonaa euroa). Valion kirjanpidollinen voitto verojen jälkeen vuonna 2011 nousi noin 54 miljoonaan euroon (39 miljoonaa euroa).

Lainat rahoituslaitoksista olivat vuoden 2011 lopussa 90 miljoonaa euroa (114 miljoonaa euroa). Valion omavaraisuusaste nousi 48 %:iin (45 %). Investoinnit olivat 85 miljoonaa euroa (68 miljoonaa euroa).

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1870 miljoonaa litraa. Määrä aleni 1,5% edellisestä vuodesta.

Maitotuoton tulevan kehityksen kannalta suurin riski liittyy maailmantalouden epätasapainoon ja siitä mahdollisesti seuraaviin valuuttakurssien muutoksiin.

** Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

* Maitotuotto = Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve / omistajien toimittama maitomäärä


Energiatarpeesi