Valion vastine viranomaisen syytöksiin

 Kilpailuviranomainen julkisti tänään tiistaina 15.1.2013 esityksensä markkinaoikeudelle. Esityksen mukaan Valio olisi alihinnoitellut perusmaidot vastoin kilpailusäädöksiä. Kilpailuviranomaiset perustavat näyttönsä Valion toimintasuunnitelmaan kilpailuun vastaamiseksi, millä Valio yritti pysäyttää perusmaitojen myynnin ja jakelun rajun vähenemisen kasvaneen tuonnin paineessa.

Tavoitteena oli pitkään voimassa olleen strategian mukainen markkinaosuus ja asiakkaiden menettämisen pysäyttäminen. Markkinaosuuden tavoittelu ja kilpailuun vastaaminen ovat lain mukaan sallittua myös määräävässä markkina-asemassa olevalle yritykselle.

 Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi vastata kilpailuun alentamalla hintaa väliaikaisesti alle kokonaiskustannusten, kunhan myyntikate pysyy positiivisena. Yhtiö on velvoitettu kuitenkin nostamaan hinta takaisin kokonaiskustannukset kattavalle tasolle kilpailuun vastaamisen jälkeen.

Toinen viranomaisten mielestä raskauttava näyttö liittyy toimitusjohtajan työsähköpostiin, jossa hän kertoo tavoitteeksi saada maitovirta Ruotsista tyrehtymään ja käyttää ilmaisua ”tähtäämme vesirajaan”.

  • Työviesteissä käytetään joskus värikästä kieltä. On absurdi ajatus, että vastaamalla tuontikilpailuun Valio kykenisi edes teoriassa sulkemaan itseään viisi kertaa suuremman monikansallisen kilpailijan markkinoilta, toteaa Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.

Perusmaitojen hinnan alennuksesta huolimatta Valio on jatkuvasti menettänyt markkinaosuuttaan.  Viranomaiset väittävät esityksessään, että Valion perusmaitojen hinnat olivat alennuksen jälkeen saalistavia.

  • Viraston esityksen kohdasta 471 liikesalaisuutena poistettu taulukko osoittaa suoraan, ettäalennetullakin hinnalla lisämyynti olisi ollut kannattavaa.  Jos kyseessä olisi ollut saalistushinta, asian pitäisi olla tasan päinvastoin, huomauttaa Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.
     
  • Kyseisen kohdan tekstissä Kilpailuvirasto sotkee hinnan alennuksen aiheuttaman tulonmenetyksen myyntimäärien muutoksen tulosvaikutukseen. Hinnan laskun aiheuttama tulonmenetys ei liity mitenkään saalistushinnoitteluun. Saalistushinnoittelutarkastelussa olennaista on yksinomaan, onko myyntihinta kannattava vai ei, jatkaa Laaksonen.

Läpinäkyvyyden lisäämiseksi Valio on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastoa julkistamaan taulukon sellaisenaan, koska kyseinen taulukko osoittaa, ettei tappiollisen hinnoittelun tarkoitusta ollut.


Energiatarpeesi