Valion Yritysvastuuraportti 2010

Valioryhmä tulouttaa Suomeen yli miljardi euroa vuodessa. Vuonna 2010 Valio maksoi maidon hintana Valioryhmän osuuskunnille ja niiden kautta maidontuottajille 777 miljoonaa euroa, mikä oli noin 43 % Valio-konsernin liikevaihdosta. Valion ja tuottajien hankinnat sekä Valion maksamat palkat ja verot nostavat Suomeen jääneen rahasumman yli miljardin euron. Valio on reilun 9 000 suomalaisen maidontuottajan omistama yritys, jonka liiketoiminnan tuotto maksetaan omistajille, Valioryhmän maidontuottajille.

Valioryhmän toiminta tuottaa alue- ja kuntatalouksiin tuloutuvina rahavirtoina ja työllisyytenä hyvinvointia eri puolille Suomea. Valion toiminnan tuotto ja investoinnit kohdistuvat suurimmaksi osaksi Suomeen. Valion investoinnit olivat 68 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Valioryhmään kuuluvat Valio Oy, jolla on Suomessa 15 tuotantolaitosta ja Valioryhmän osuuskunnat maidontuottajajäsenineen. Valioryhmä työllistää arviolta 30 000 ihmistä Suomessa, mikä on noin 10 % koko elintarvikesektorista. Suuressa osassa Suomea maitotilat ovat koko ympäröivän seudun elinvoimaisuuden moottori.

Kuluttajat ovat nimenneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi kahdessa Helsingin Sanomien teettämässä Vastuullisuustutkimuksessa, vuosina 2007 ja 2010. Osuustoiminta-lehden vuonna 2009 teettämässä tutkimuksessa Valio nimettiin elintarvikeyritysten listalta yritys- ja yhteiskuntavastuullisimmaksi.

Ympäristö huomioon monin tavoin

Valion tuotantolaitoksissa tavoitteena on jätevesikuormituksen ja jäteveden määrän vähentäminen suhteutettuna vastaanotettuun maitomäärään. Tuotannon energiatehokkuutta parannettiin investoimalla neljällä tuotantolaitoksella hukkalämmön talteenottoon lämpöpumpputekniikalla.

Vuonna 2010 kotimaan markkinoilla käytetyistä pakkauksista 81 % oli valmistettu materiaalista, jolle on Suomessa toimiva kierrätysjärjestelmä.

Valio on myös Suomen suurin lämpötilasäädeltyjen tuotteiden jakelija. Valio jakelee vuosittain noin 40% Suomen lämpötilasäädellyistä elintarvikkeista, mikä oli vuonna 2010 noin 760 miljoonaa kiloa. Tästä 60 miljoonaa kiloa oli liha-, leipomo- ja jäätelöteollisuuden tuotteita.

Kuormien täyttöasteeseen ja reittioptimointiin kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Lisäksi tutkittiin ympäristöystävällisemmän jakelukaluston käyttömahdollisuuksia. Vuoden 2011 alussa Valio aloitti ensimmäisenä Suomessa jäte-etanolia polttoaineena hyödyntävän jakeluauton koekäytön.

Lisää tietoa Valion ja Valioryhmän toiminnasta löytyy internetissä julkaistusta Valion Yritysvastuuraportista vuodelta 2010. Raportti sisältää myös tietoa maidon hiilijalanjäljestä ja lehmien hyvinvoinnista samoin kuin Valion tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Yritysvastuuraportti vuodelta 2010»

Lisätietoja:

viestintäjohtaja Pia Kontunen, Valio Oy, puh. 050 384 2606.


Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi