3.4.2012

Energiankulutus ja päästöt ilmaan

Maitotuotteiden valmistaminen ja viileänä pitäminen kuluttaa energiaa. Energiankulutus on laskenut edellisen vuoden tasosta energiatehokkuutta parantavien investointien ansiosta.

Höyry- ja sähköenergiaa

Meijeriprosessit käyttävät energiaa höyryn ja sähkön muodossa. Sähköä tarvitaan pääsääntöisesti prosessilaitteistojen käyttöön ja jäähdytykseen.

Lämpöenergiaa tarvitaan paljon jauhemaisten tuotteiden kuivauksessa, tuotteiden lämpökäsittelyissä, pesuissa sekä kiinteistöjen lämmityksessä. Valion toimipaikkojen kattilalaitokset on siirretty ulkopuolisten yhtiöiden hoidettaviksi.
 
Energian tuotannosta aiheutuu päästöjä ilmaan. Päästöjen laatu ja määrä riippuvat energian tuotantoon käytettävästä polttoaineesta. Valion tuotantolaitoksista Lapinlahden ja Seinäjoen kattilalaitokset kuuluvat Kioton ilmastosopimuksen mukaisen päästökaupan piiriin.

2011

Vuonna 2011 energian kokonaiskulutus oli 709 GWh, 5,3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Sähkön osuus energiankulutuksesta vuonna 2011 oli 31 %. Edellisvuoteen verrattuna sähkön kulutus pieneni 0,2 GWh. Kaikkiaan sähköä käytettiin 223 GWh.

Lämpöenergiaa käytettiin vuonna 2011 yhteensä 487 GWh. Vähennystä edelliseen vuoteen on 37 GWh.

Vuonna 2011 otettiin prosesseista talteen lämpöpumpuilla kaikkiaan 7,3 GWh hukkaenergiaa.

Syinä energiankulutuksen laskuun olivat maitojauheen kuivaustarpeen väheneminen sekä toteutetut energiatehokkuutta parantavat investoinnit.

Lämpöenergian valmistukseen käytettiin vuonna 2011 lämpötehoksi laskettuna eniten turvetta (52 %), raskasta polttoöljyä (20 %) ja maakaasua (14 %). Edellisvuoteen verrattuna raskaan turpeen osuus kasvoi ja raskaan polttoöljyn osuus laski. Erilaisten uusiutuvien polttoaineiden osuus kokonaisenergiantuotannosta laski, uusiutuvilla polttoaineilla tyydytettiin 12 % lämpöenergian tarpeesta.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta syntyneet lämpöenergiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 160 000 tonnia, typen oksidipäästöt 358 tonnia, rikkidioksidipäästöt 365 tonnia ja hiukkaspäästöt 29 tonnia.

 

Huomio!

Poista resepti Peruuta

Huomio!

Poista viikon reseptit Peruuta
Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos