3.4.2012

Jätehuolto ja pakkaukset

Jätteiden lajitteleminen ja pakkausten kehittäminen on osa Valion ympäristötyötä. Suurin osa jätteestä on kierrätettävää ja biojätettä.

Huolellista lajittelua

Valion tuotannon jätehuolto perustuu jätteiden lajitteluun, ja toimipaikkojen lajitteluohjeet on sopeutettu paikallisiin jätehuoltomääräyksiin. Kaatopaikkajätteen määrää on saatu vähennettyä jätteiden lajittelua tehostamalla ja ohjaamalla yhä enemmän jätettä energiajakeeksi.

Vialliset tuoretuote-erät sekä kaupoista palautuneet tuotteet ohjataan A-rehun Varkauden rehutehtaalle, missä niistä erotellaan nestemäiset tuotteet ja pakkaukset. Tuotejäte ohjautuu EU:n sivutuoteasetuksen mukaisin menettelyin rehukäyttöön. Käyttöön soveltumattomat pakkaamattomat erät ohjataan sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn biokaasun valmistukseen.

Valion tuotteet pakataan kertakäyttöisiin kuluttajapakkauksiin. Kotimaan markkinoilla nestemäisten tuotteiden kuljetuspakkauksina käytetään palautuvia maitolaatikoita, rullakoita ja alusvaunuja. Käytön jälkeen ne palautuvat meijerille, missä ne pestään ennen uudelleen käyttöä. Käytöstä poistetut kuljetusyksiköt ohjautuvat kierrätykseen.

Valio omistaa 25 % Suomen NP-kierrätys Oy:stä, joka keskittyy vastaisuudessa nestekartonkipakkausten kierrätyksen edunvalvontaan. Yhtiö omistaa 25 %:n osuuden Suomen Kuitukierrätys Oy:stä, jolle siirtyivät kesällä 2010 kaikkien kuitupakkausten jätelain mukaiset tuottajayhteisövastuut. Uusi yhtiö huolehtii yhdessä muiden kuitupakkausten edustajien kanssa käytettyjen kuitupakkausten (muun muassa nestekartonki) keräilystä ja kierrätyksen käytännön järjestelyistä.

2011

Vuonna 2011 uudelleenkäyttöön ohjattiin 913 tonnia materiaalia, pääosin aaltopahvilaatikoita, puulavoja ja metallitynnyreitä. Kierrätykseen ohjautui 1 643 tonnia materiaalia, josta suurin osa oli aaltopahvia ja metalliromua. Biojätettä kertyi 826 tonnia.

Maidonjalostusteollisuudessa syntyy vähän ongelmajätteitä, vuonna 2011 135 tonnia. Suurin osa ongelmajätteistä on kunnossapidon jäteöljyjä ja kiinteitä öljyisiä jätteitä. Vuoden 2011 ongelmajätteiden määrää lisäsi onnettomuuden seurauksena hävitettäväksi päätynyt yksittäinen 22 tonnin kemikaalierä.

Uusia pakkausmateriaaleja toimitettiin tuotteiden mukana markkinoille vuonna 2011 kaikkiaan 41 200 tonnia, josta kotimaahan 26 600 tonnia ja vientiin 14 600 tonnia.

Kotimaan markkinoille toimitettiin tuotteiden mukana vuonna 2011 eniten nestepakkauskartonkia 1 700 tonnia ja muovia 5200 tonnia.

Vuonna 2011 sekajätettä muodostui 1 027 tonnia, josta 796 tonnia päätyi kaatopaikalle ja 232 tonnia jätteenpolttolaitokselle. Hiekanerotuskaivojen lietteitä kertyi 818 tonnia ja rakennusjätettä 133 tonnia. Energiajaetta kerättiin 1 222 tonnia vuonna 2011.  

Valion vuonna 2010 kotimaan markkinoille käyttämistä pakkauksista 80 % oli valmistettu materiaaleista, joille on Suomessa toimiva kierrätysjärjestelmä.

Huomio!

Poista resepti Peruuta

Huomio!

Poista viikon reseptit Peruuta
Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos