3.4.2012

Maito on suositeltavin ruokajuoma

Maito on erinomainen ruokajuoma paitsi makunsa, myös ravintopitoisuutensa ja ilmastovaikutuksiensa puolesta. Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskentatapa on vielä kehitteillä.

Tärkeiden ravintoaineiden lähde

Food & Nutrition Research -lehdessä vuonna 2010 julkaistusta tutkimuksesta selviää, että maito on suositeltavin ruokajuoma, kun otetaan huomioon sekä juoman ravintoainepitoisuus että ilmastovaikutukset.

Tutkimuksessa otettiin huomioon kahdenkymmenenyhden ihmiselle välttämättömän ravintoaineen määrät, ja juomille laadittiin niiden terveellisyyttä kuvaavat ravintoaineprofiilit. Tutkittavia juomia olivat muun muassa maito, appelsiinimehu, virvoitusjuomat, olut, viini, kivennäisvesi, sekä soija- ja kaurajuoma. Lue tutkimuksesta lisää Maito ja Terveys ry:n sivuilta.

Yhteistä laskutapaa ei ole

Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskenta ei vielä toistaiseksi ole yksiselitteistä ja vertailukelpoista. Valio alkaa julkaista tietoja yksittäisten tuotteiden hiilijalanjäljistä, kun laskentamenetelmät ovat standardoituneet niin, että eri tutkimuksista peräisin olevien tulosten erojen voidaan luottaa olevan todellisia eikä laskentamenetelmistä johtuvia.
Hiilijalanjälkien laskennassa on alettu ottaa huomioon myös tuotteen ravintosisältö tai päiväannos. Näin pyritään vastaamaan kysymykseen, millaisella ruoalla ihminen voi tyydyttää tarpeellisten ravintoaineiden saantinsa siten, että ilmastorasitus on mahdollisimman pieni.

Lehmä muuttaa ruohon ravinnoksi

Maitotuotteiden hiilijalanjäljestä suurin osa syntyy alkutuotannossa. Lehmän tärkeimmän ravinnon, ruohon, hiilikierto on kuitenkin aivan toisenlainen kuin esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden.

Lehmän pötsi on ainutlaatuinen bioreaktori, joka muuntaa ihmisen ruoaksi kelpaamattoman ruohon arvokkaaksi ravinnoksi. Sivutuotteena ilmaan pääsevä kasvihuonekaasu metaani sitoutuu takaisin nurmeen noin 10 vuodessa.

Suomalaisen maidontuotannon hiilijalanjälki on parhaiden maiden tasolla maailmassa. Suomen maidontuotannon hiilijalanjälki on puolittunut viimeisinä kymmeninä vuosina lehmien jalostuksen ja ruokinnan kehitystyön johdosta.

Valio on aktiivisesti mukana Uumajan yliopiston tutkimuksessa, jossa selvitetään nautojen kasvihuonekaasupäästöjä ja pyritään löytämään niitä vähentäviä, suomalaiseen tuotantomuotoon sopivia ratkaisuja.

Huomio!

Poista resepti Peruuta

Huomio!

Poista viikon reseptit Peruuta
Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos