5.4.2012

Raaka-aineiden käyttö ja tuotantomäärät

Tuotteiden valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden käytön lisäksi seurataan muun muassa puhdistukseen tarvittavien kemikaalien käyttöä.

Valion keskeisin raaka-aine on tiloilta tuleva raakamaito. Lisäksi tuotannossa käytetään tuotteista riippuen hilloja, soseita ja tiivisteitä sekä suolan, sokerin ja kasviöljyjen kaltaisia valmistusaineita.

Kemikaaleja käytetään putkistojen ja laitteistojen pesuissa sekä heranjalostuksen prosesseissa. Pesuissa ja jauhetehtaiden tuotannossa käytettävien happojen ja emästen ympäristövaikutukset kohdistuvat jätevedenpuhdistamoiden toimintaan. Normaalitilanteessa hapot ja emäkset neutraloivat toisensa luonnollisesti, tai jätevedet neutraloidaan ennen puhdistusprosessia. Poikkeustilanteissa syntyvät liian happamat tai emäksiset jätevedet voivat häiritä puhdistamon toimintaa.

Lisäksi Valion tuotantolaitosten kylmälaitoksissa käytetään jäähdytysaineena ammoniakkia. Ammoniakki on ihmisille myrkyllinen ja vesieliöstölle vaarallinen aine, jota kuitenkin käytetään yleisesti suurissa kylmälaitoksissa.

 

2011

Vuoden 2011 aikana Valion tuotantolaitokset vastaanottivat 1796,1 miljoonaa litraa raakamaitoa. Luomumaitoa Valio vastaanotti 27,5 miljoonaa litraa. Lisäksi tuotannossa käytettiin kaikkiaan 14 500 tonnia erilaisia hilloja, soseita ja tiivisteitä, sekä 25 900 tonnia muita apu- ja raaka-aineita, kuten suolaa, sokeria ja kasviöljyjä. Vuoden aikana valmistettiin yhteensä 976 miljoonaa kiloa maitotuotteita ja mehuja.

Keskeisimmistä kemikaaleista 50 %:sta natriumhydroksidia käytettiin 6 320 tonnia ja 60 %:sta typpihappoa 2 410 tonnia. Jauhetehtaiden prosesseissa käytettiin lisäksi 5 300 tonnia 33 %:sta suolahappoa.

Kylmälaitoksissa oli vuoden lopussa kaikkiaan 138 tonnia ammoniakkia, eli kuusi tonnia vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Vaarallisten kemikaalien käyttöä valvova Turvatekniikan keskus ei tarkastanut yhtään Valion laitosta vuonna 2011.

 

Huomio!

Poista resepti Peruuta

Huomio!

Poista viikon reseptit Peruuta
Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos