8.4.2012

Työturvallisuus

Valiolaisten työturvallisuudesta huolehditaan turvallisuusperiaattein ja erilaisin teemoin. Vuoden 2011 teemana oli työn ja työympäristön riskien arviointi.

Turvallisuuden riskinarviointeja selkeytettiin

Valion turvallisuusperiaatteet ovat: Kaikki tapaturmat ja onnettomuudet voidaan torjua ennakolta, turvallisuus tukee tuotteiden ja toiminnan korkeaa laatua, turvallisuus on terveyttä ja hyvinvointia, turvallisuus on yhteinen asia.

Jokainen toimipaikka laatii vuosittain työsuojelun toimintaohjelman. Vuonna 2011 kiinnitettiin erityistä huomiota työn ja työympäristön riskien arviointiin.

Valiossa havaittiin vuonna 2011 yhteensä 275 tapaturmaa tai ammattitautia. Työmatkoilla sattui 42 tapaturmaa. Ammattitauteja ilmeni 10. Kuolemaan johtaneita tapaturmia ei ollut.

Tapaturmien ja ammattitautien määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 5 %, mutta niistä johtuvien poissaolojen määrä nousi 46 %. Nousu aiheutui pääasiassa muutamasta pitkästä sairauslomasta.

Työpaikalla sattuneiden tapaturmien taajuus oli 37,4 kpl miljoonaa työtuntia kohti, mikä oli 11 % edellistä vuotta vähemmän.

Eniten tapaturmia (lukumäärästä 30 % ja poissaoloista 43 %) aiheutui kaatumisesta ja kompastumisesta. Toiseksi eniten (lukumäärästä 23 % ja poissaoloista 8 %) aiheutui esineisiin satuttamisesta ja kolmanneksi eniten ylikuormittumisesta ja -rasittumisesta (lukumäärästä 15 % ja poissaoloista 15 %).

Valiossa kirjataan tapaturmiksi kaikki tapaukset, joista seuraa työstä poissaoloa tai hoitokustannuksia.

Aiheeseen liittyvät graafit

 

  • Työtapaturmat, Valio Oy

  • Tapaturmalaajuus, Valio Oy

Huomio!

Poista resepti Peruuta

Huomio!

Poista viikon reseptit Peruuta
Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos