5.4.2012

Vastuullisuuden osa-alueet

Yritysten vastuullista toimintaa määritellään erilaisin standardein. Kansainvälisesti tunnettuja ovat muun muassa YK:n Global Compact -aloite, SFS-ISO 26 000 -yhteiskuntavastuuopas ja SA8000-standardi.

Valion noudattamat standardit

Valio noudattaa SFS-ISO 26000 -ohjetta vastuunalaisuuden, avoimuuden, eettisen toiminnan, sidosryhmien intressien kunnioittamisen, oikeusjärjestyksen kunnioittamisen, kansainvälisten toimintasääntöjen kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteiden osalta.

Valion toiminta on työvoiman suhteen SA8000-standardin mukaista, vaikkei toimintaa ole sertifioitu.

Valion yhteiskuntavastuun raportointi noudattaa mukaellen Global Reporting Initiative -raportointiohjeistoa (GRI). Valio soveltaa raportoinnissaan GRI:n jaottelua taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen, ja raporttia on täydennetty Valion toiminnassa olennaisilla tuotantoeläinten hyvinvoinnin, tuoteturvallisuuden ja kuluttajalähtöisyyden osioilla.

Huomio!

Poista resepti Peruuta

Huomio!

Poista viikon reseptit Peruuta
Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos