5.4.2012

Veden kulutus ja jätevesi

Hyvää hygieniaa vaativissa meijereissä kuluu runsaasti vettä, mutta kulutusta voidaan pienentää toimintaa tehostamalla.

Mihin vettä tarvitaan?

Meijereillä on kaksi runsaasti vettä kuluttavaa käyttökohdetta: jäähdytys ja pesut. Jäähdytykseen käytetään pääosin pintavettä, joka palautetaan lämmönsiirtimen jälkeen takaisin vesistöön. Maito on herkästi pilaantuva raaka-aine, ja siksi tuotteiden laadun kannalta olennaista tuotantohygieniaa ylläpidetään pesuilla.

Veden kulutusta pyritään vähentämään suosimalla panospesujen sijaan vettä ja kemikaaleja säästäviä kiertopesuja, optimoimalla prosessilaitteistojen kiertopesuja ja kierrättämällä käyttökelpoista vettä.

Suuri vedenkulutus ja jäteveteen päätyvien tuotejäämien aiheuttama korkea kuormitus tekevät meijerien jätevedestä merkittävän ympäristöriskin, ja varsinkin pienillä paikkakunnilla Valion toimipaikan kuormitus on merkittävä taajaman kuormitukseen verrattuna. Valion toimipaikat on yhtä lukuun ottamatta liitetty kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

2011

Vuonna 2011 Valio käytti vesistöistä otettua pintavettä prosessivirtojen jäähdytykseen 3,6  miljoonaa kuutiota (m3). Talousvettä käytettiin 4,6 miljoonaa kuutiota, josta kunnallisten vesilaitosten vettä oli 4,4 miljoonaa ja omien vesilaitosten vettä 0,2 miljoonaa kuutiota. Keräilyveden käytöksi mitattiin 1,4 miljoonaa kuutiota vuonna 2011.

Puhtaan talousveden kulutus pienentyi edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 %.  Vastaavasti vuonna 2011 Valion tuotantolaitoksilla syntyi jätevettä 5,2 miljoonaa kuutiota, eli 1,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Ristiriitainen kehitys selittyy lisääntyneellä keräilyveden käytöllä.

Jäteveteen päätyneen eloperäisen materiaalin määrää kuvaava kemiallinen hapenkulutuksen kuorma (COD-kuorma) oli 10 295 tonnia, 1,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suoraan vesistöön johdetaan jäähdytys-, lauhdutus- ja lauhdevesiä. Kolmella laitoksella on vesien laskemiseen vesioikeuden lupa, ja yhdellä laitoksella mahdollisuus sisältyy ympäristölupaan. Lupiin liittyvissä velvoitetarkkailuissa päästöillä ei vuonna 2011 havaittu olevan haitallisia vaikutuksia.

 

Huomio!

Poista resepti Peruuta

Huomio!

Poista viikon reseptit Peruuta
Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos