Viranomainen vaatii nostamaan perusmaidon hintaa

 

Kilpailuviraston (Kivi) ja Valion välillä on oppiriita siitä, mikä on Valion perusmaitojen tukkuhinnan ja Valion hankintaosuuskunnilleen (Valioryhmä) maksaman tilityshinnan oikea suhde. Kilpailuvirasto syyttää Valiota valmistuskustannukset alittavasta perusmaitojen tukkuhinnoittelusta ja vaatii Valiota viipymättä korjaamaan tilanteen. Valion mielestä Kilpailuvirasto pitää Valion erikoistuotteiden tuottoja virheellisesti perusmaitojen kustannuksena. Valio tulee toteuttamaan Kilpailuviraston edellyttämät toimenpiteet, mutta hakee samanaikaisesti täytäntöönpanokieltoa markkinaoikeudelta ja käynnistää valitusprosessin.

Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama yritys, joka maksaa Valioryhmän osuuskuntien kautta maidontuottajille kaiken markkinoilta saamansa tuoton. Valion hyvä tilityskyky on seurausta suuresta erikoistuotteiden valikoimasta, ei perustuotteiden myynnistä.

Kilpailuviraston määräyksen mukaisesti Valio joutuu siirtämään erikoistuotteillaan aikaansaamansa hyvän tilityskyvyn sellaisenaan perusmaitojen tukkuhintaan. Hinnankorotus kohdistuu erityisesti rasvattomaan maitoon.

  • Kilpailuviraston vaatimus tarkoittaa, että Valio ei saisi tarjota asiakkaille perusmaitoja tuontituotteiden kanssa kilpailukykyiseen markkinahintaan ja siksi Valio hakee markkinaoikeudelta täytäntöönpanokieltoa, jotta Valio ei joutuisi nostamaan perusmaitojen tukkuhintoja, sanoo Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.
  • Miksi kaikkien perusmaitojen valmistajien pitäisi kyetä maksamaan yhtä hyvää tilityshintaa kuin Valio tilittää erikoistuotteittensa ansiosta? Miksi tuontimaitoa pitää tukea hintakilpailukiellolla?, jatkaa Laaksonen.

Oppiriita tukkuhinnan ja tilityshinnan suhteesta

Kilpailuviranomaisen mielestä Valion tilityshinta hankintaosuuskunnille on kokonaan muuttuva kustannus. Valion näkökulmasta tilityshinta on luonteeltaan osittain kiinteää kustannusta ja osittain suorituskykyyn perustuvaa voitto-osuutta. Valion kantaa tukee viiden laskentatoimen professorin lausunto neljästä eri suomalaisesta yliopistosta.

Viranomaisen vaatimat toimenpiteet eivät muuta Valioryhmän tuottajahintaa. Kilpailusyistä ja oikeusprosessin ollessa kesken Valio ei kommentoi toimenpiteitään eikä prosessia toistaiseksi enempää.

Taustatietoa julkisuuteen saattamaan esitykseen »


Energiatarpeesi