Voitilanne normalisoituu tammikuussa

Ruokakauppoja vaivanneen voipulan uskotaan hellittävän alkuvuodesta. ”Valio on luopunut osasta vientimarkkina-alueitaan ja lisännyt toimituksia kotimaassa. Tilanteen odotetaan normalisoituvan tammikuun aikana,” Valion tulosyksikön johtaja Reima Luomala toteaa.

Tasainen tarjonta Suomessa pyritään varmistamaan

Valion vähittäiskauppa- ja food service –asiakkaille toimitettavan voin määrää joudutaan vielä jonkin aikaa säännöstelemään rajoittamalla kertaostosmäärää.  Näin halutaan varmistaa, että voita on tarjolla tasaisesti kaikkialla maassa. Valion Suomen kaupallisen johtajan Kirsi Jaakkolan mukaan tavoitteena on tammikuun aikana saada voin toimitusvarmuus aikaisemmalle tasolle.

Alkuvuosi on perinteisesti ruokavalion keventämisen aikaa, jolloin voin kulutus laskee loppuvuoden huippuluvuista normaalimpaan suuntaan.  Voin kulutuksen voimakkaaseen kasvuun vaikuttavat mm. ruoka- ja ravitsemustrendien sekä kuluttajahinnan muutokset, joten tulevaa kulutuksen tasoa on vaikea ennustaa.

Tuotantoa rasittaa raaka-ainepula

Valion Seinäjoen rasvatehtaan tehtaanjohtajan Juha Penttilän mukaan voin valmistukseen saatavan kermaraaka-aineen määrä on laskenut suunniteltuun verrattuna jonkin aikaa.

Vastaanotetun maidon määrä jäi viime vuonna noin 30 miljoonaa kiloa edellisen vuoden määrää vähäisemmäksi. Maidontuotanto myös vaihtelee vuoden aikana siten, että syksyllä maitomäärät ovat muutenkin alhaisimmillaan.

Kilpailulainsäädännön perusteella Valion on myös myytävä edelleen maitoa kilpailijoilleen, joten raaka-ainetta voin valmistukseen jäi aiottua vähemmän. 

Valion Seinäjoen tehdas on maailman modernein rasvatehdas ja siellä valmistetaan voita noin 40 miljoonaa kiloa vuosittain. Kuvassa tuotepakkaaja Helena Autio valvoo 500 gramman voipakettien pakkausta.

 

Ruoan luonnollisuustrendi lisännyt voin kulutusta

Kuluttajat suosivat kaikissa tuoteryhmissä rasvaisempia maitotuotteita. Valion voin myynti kotimaassa on kasvanut noin kolminkertaiseksi muutamassa vuodessa. Voin luonnollisuus,  ainutlaatuisen aromikas maku ja  lisäaineettomuus vetoavat kuluttajiin.

Reagoiminen vointuotantoon käytettävissä olevan kermamäärän laskuun sekä kulutuskäyttäytymisen muutoksiin vei kuitenkin aikaa. Tilanne johti puutteisiin kotimaan toimituksissa juuri voinkulutuksen tärkeimpänä hetkenä marras-joulukuussa.

 


Energiatarpeesi