Valion strategia

Valion strategia pohjaa vahvasti globaaleihin kuluttajatrendeihin. Vastaamme ihmisten käyttäytymisen ja tarpeiden muuttumiseen omilla innovaatioillamme ja tekemällä yhteistyötä partnereidemme kanssa. Kuluttajien tarpeisiin vastataan sekä maitopohjaisilla että muilla tuotteilla.

Yksi Valion vahvuuksista on aina ollut poikkeuksellinen kyky tehdä innovaatioista kuluttajien tarpeita palvelevia ratkaisuja. Tämän on mahdollistanut eri toimintojemme tiivis yhteistyö.

Lähitulevaisuuden tavoitteemme on tämän toimintamallin tehokas hyödyntäminen myös kansainvälisillä markkinoilla.

Tehtävämme ja tavoitteemme

Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti.
Uskomme puhtaasta suomalaisesta maidosta valmistettujen tuotteiden ja teknologisten innovaatioidemme olevan niin hyviä, että ne voivat parantaa ihmisten elämänlaatua myös Suomen ulkopuolella. Tavoitteemme onkin kansainvälinen kannattava kasvu maailmanluokan lisäarvolla. Siitä seuraa EU:n paras tilityshinta Valion omistajille, suomalaisille maitotilayrittäjlle

Tavoitteemme

Asiakkaiden halutuin kumppani

Halutuimmat kuluttajatuotteet

Markkina-aseman vahvistaminen Ruotsissa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä

Kannattava kasvu kuluttajatuote- sekä erikoisteollisuustuotemarkkinoilla

Keinomme

Innovaatio-osaamisen tehokas kaupallistaminen joko itse tai yhdessä partnereiden kanssa

  • Valio-brändin ja kuluttajabrändien vahvistaminen

  • Paras asiakaskokemus, vuoropuhelu ja tuotevalikoimat

  • Vastuullisuus osana jokapäiväistä työtä

  • Big datan tehokas hyödyntäminen

  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Arvomme

Meille valiolaisuus on tärkein toimintaamme ohjaava tekijä. Se tarkoittaa

  • Henkilökohtaista vastuunottoa

  • Asiakkaidemme ja kuluttajien kuuntelemista ja heidän toiveidensa ylittämistä

  • Ihmisistä, eläimistä ja ympäristöstä välittämistä

  • Yhdessä onnistumista

Lisää aiheesta

Energiatarpeesi