Sosiaalinen vastuu

Suomessa on 4 600 valiolaista, ja henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin panostetaan paljon. Sosiaalinen vastuu merkitsee myös dialogia kuluttajien kanssa, toimitusvarmuutta kaupalle ja sponsoritukea yhteistyökumppaneille.

Henkilöstöperiaatteet

Henkilöstöperiaatteet

Henkilökohtaisella vastuulla tarkoitetaan vastuun ottamista omasta työstä, työn tuloksellista tekemistä sekä ymmärrystä siitä miten työtä mitataan.

Avoimuus tarkoittaa, että tieto kulkee avoimesti, erilaisuutta hyödynnetään ja osaajilta opitaan.

Oikeudenmukaisuus on oikeutta saada palautetta työstään ja mahdollisuuksia kehittyä.

Tasa-arvoinen toiminta on tasapuolista ja onnistumisen mahdollisuuksia tarjoavaa, jotta kaikilla on mahdollisuus onnistua työssään.

Periaatteiden toteutumista seurataan ammattiryhmien edustajista koostuvassa yhteistyöryhmässä ja luottamushenkilöiden yhteisissä tilaisuuksissa.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen

Valio Executive Programme on osa Valio Akatemiaa, ja sen tavoitteena on vahvistaa valiolaista johtajuutta kehittämällä liiketoiminta- ja vuorovaikutusosaamista.

Ohjelmassa luodaan syvällinen ymmärrys Valion liiketoiminnallisesta ympäristöstä ja kilpailutilanteesta sekä strategian toteuttamisesta.

Valion johtoryhmän jäsenet kouluttavat kurssilaisia ja antavat heille liiketoiminnan haasteisiin liittyviä tehtäviä. Ohjelma on laadittu yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Työhyvinvointi ja palkitseminen

Työhyvinvointi ja palkitseminen

Onnistuminen arjen työssä näkyy yksilöissä työnilona ja edistää työyhteisössä hyvinvointia ja pitkäaikaisterveyttä.

Työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on vahvistaa yksilöiden, työyhteisön ja organisaation voimavaroja, jotka mahdollistavat onnistumisen arjen työssä.

Työhyvinvointitoiminnan keskeisiä osa-alueita ovat esimies- ja työyhteisötaidot sekä yksilöiden työkyky ja hyvinvointitaidot.

Bonusjärjestelmä

Bonusjärjestelmä

Vuonna 2012 maksettu bonus oli yhteensä noin 6,1 miljoonaa euroa.

Bonusta on maksettu
2008 5,6 miljoonaa euroa
2009 3,5 miljoonaa euroa
2010 4,5 miljoonaa euroa
2011 6,1 miljoonaa euroa
2012 6,2 miljoonaa euroa

Valio tukee myös työntekijöiden harrastetoimintaa sekä palkitsee pitkästä työurasta Valiossa.

Aiheeseen liittyvät graafit

Työturvallisuus

Työturvallisuus

Tavoite

Nolla –tapaturmaa ja –onnettomuutta.

Turvallisuusperiaatteet

- Noudatamme aina turvallisuussäädöksiä ja -ohjeita.
- Jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemastaan vaarasta ja puuttua turvattomaan toimintaan.
- Parannamme jatkuvasti työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.
- Tunnistamme vaaroja ja arvioimme niistä aiheutuvia riskejä.
- Kaikki vaaratilanteet, tapaturmat ja onnettomuudet tutkitaan.
- Käsittelemme turvallisuusasioita säännöllisesti eri johtamistapahtumissa.
- Kehitämme toimintaamme vakavista poikkeustilanteista palautumisen nopeuttamiseksi.
- Parannamme henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja –osaamista.

Jokainen toimipaikka laatii vuosittain työsuojelun toimintaohjelman. Vuonna 2012 painopistealueena oli turvallisuusasenteen parantaminen. Valiossa havaittiin vuonna 2012 yhteensä 274 tapaturmaa tai ammattitautia. Työmatkoilla sattui 42 tapaturmaa. Ammattitauteja ilmeni 8.

Tapaturmien ja ammattitautien määrä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, mutta niistä johtuvien poissaolojen määrä pieneni 25 %. Kuolemaan johtaneita tapaturmia ei ollut. Työpaikalla sattuneiden tapaturmien taajuus oli 36 kpl miljoonaa työtuntia kohti.

Eniten tapaturmia (määrästä 30 % ja poissaoloista 49 %) aiheutui kaatumisesta ja liukastumisesta. Toiseksi eniten (määrästä 25 % ja poissaoloista 16 %) aiheutui esineisiin satuttamisesta ja kolmanneksi eniten ylikuormittumisesta ja -rasittumisesta (määrästä 17 % ja poissaoloista 13 %).

Valiolla kirjataan tapaturmiksi kaikki tapaukset, joista seuraa työstä poissaoloa tai hoitokustannuksia.

Aiheeseen liittyvät graafit

Kaupan arvostama kumppani

Kaupan arvostama kumppani

Valion asiakastyytyväisyys niin vähittäiskauppa- kuin food service -asiakkaissakin on tutkitusti toimialan paras (Factum-tutkimus).

Asiakkaat arvostavat Valion merkkituotteita, toiminnan luotettavuutta ja yhteistyön ammattitaitoa.

Valion asiakkaita ovat mm. päivittäistavarakaupan ketjut, henkilöstöravintolat, ravintolat, tukut, liikenneasemat, ravitsemuspalvelujen tuottajat ja leipomot koko maassa. Tuotteiden toimitusvarmuus asiakkaille oli Suomessa 99,3 % vuonna 2012.

Suomen liikevaihto oli noin 64 % Valio-konserin vuoden 2012 liikevaihdosta. Suomen liikevaihtoon sisältyy kotimaan myynnin lisäksi maitoraaka-aineen myynti muille valmistajille. Vähittäiskaupan osuus kotimaan myynnistä (1273 miljoonaa euroa) oli 76 %, Food Service -myynnin osuus (mm. henkilöstöravintolat, julkinen hankinta, tukut, ravintolat, liikenneasemat)13,5% ja teollisuusmyynnin osuus 10,8 %. Valion valikoimassa on noin 1 000 tuotevaihtoehtoa.

Valio toimittaa tuotteet asiakkaille 85-prosenttisesti kiertävissä, ympäristöystävällisissä ja asiakkaiden työtä säästävissä jakeluyksiköissä.

Mahdollisista tuotepuutteista tai –virheistä Valio tiedottaa avoimesti ja nopeasti.

Aiheeseen liittyvät graafit

Valio on vuorovaikutuksessa kuluttajan kanssa

Valio on vuorovaikutuksessa kuluttajan kanssa

Valio vastaa tuotteisiin ja yrityksen toimintaan liittyviin kysymyksiin Valion verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta, puhelimitse, Valion Facebook-sivujen avulla sekä Twitterissä.

Laatumittauksessa kuluttajat antoivat Valion kuluttajapalvelulle erinomaiset arvosanat. Erityisesti arvostettiin palvelun nopeutta, ystävällisyyttä ja asiantuntevuutta.

Kiitosta annettiin siitä, että kuluttajien palautteista oltiin aidosti kiinnostuneita ja kuluttaja sai asiansa kerralla hoidettua kuntoon.

Valion kuluttajapalvelu vastasi noin 28 000 kuluttajakontaktiin vuonna 2012. Yhteydenotot internetin kautta olivat entistäkin suositumpi tapa lähettää viestiä Valiolle.

Kontaktit jakautuivat lähes tasan tuotehuomautusten sekä erilaisten kysymysten, toiveiden ja ideoiden kesken.

Erityisesti kuluttajia kiinnostivat tuotteisiin liittyvät asiat, kuten niiden ainesosat. Kuluttajat antoivat myös paljon ideoita ja toiveita Valion tuotekehitykselle.

Valio palvelee verkossa

Vuoden 2012 lopulla Valion lanseerasi verkkopalveluunsa uuden hyvinvointiosion.

Hyvinvointiosion keskeisimpiä ominaisuuksia ovat käyttäjän oma ruokapäiväkirja sekä kalorilaskuri, joiden avulla voit suunnitella ja seurata mitä syöt.

Kalorilaskurin avulla saat tietää päivittäisen energiantarpeesi ja saatko tarpeeksi oikeita ravintoaineita. Näiden lisäksi palvelusta löytyy vinkkejä ja testejä hyvinvointiin ja ravitsemukseen.

Valion internetsivuilla vieraili vuonna 2012 keskimäärin yli 500 000 eri kävijää kuukaudessa.

Verkkopalvelu toimii myös kätevästi älypuhelimen selaimella. Applen iPhonelle ja iPadille on kehitetty oma reseptisovellus. Valio on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Facebookissa Valio tavoittaa ja palvelee viikossa satoja tuhansia suomalaisia.

Vastuullista markkinointiviestintää

Valion arvo "Teemme parasta." ohjaa myös markkinointiviestintää. Se tarkoittaa, että Valio noudattaa Mainostajien liiton julkaisemia kansainvälisiä mainonnan sääntöjä ja ohjeita.

Lisäksi olemme kirjanneet itsellemme neljä eettistä, erityisesti mainonnassa huomioitavaa periaatetta:

1) Totuuden periaate
2) Tasa-arvon periaate
3) Hyvän käytöksen periaate
4) Turvallisuuden periaate

Olemme myös ohjeistaneet, miten Valio ja valiolaiset näkyvät ja toimivat yrityksen nimissä sosiaalisessa mediassa.

Sidosryhmätyö

Valio sponsoroi hyvinvointia lisääviä kohteita

Vuonna 2013 Valion sponsorointi keskittyy nuorten liikuntaan, ravitsemukseen ja sitä kautta perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Myös Aalto-yliopiston tuki jatkuu vuonna 2013.

Vuonna 2012 Valio oli Jukolan viestin pääsponsori ja viestin historian ensimmäinen nimikumppani. Tapahtuma oli nimetty Valio-Jukolaksi.

Valio oli myös yksi Helsingissä järjestettyjen vuoden 2012 Euroopan mestaruuskilpailujen kansallisista yhteistyökumppaneista.

Taitoluistelija Kiira Korpi oli merkittävä tuen saaja vuonna 2012 ja toinen pääsponsorointikohteista vuonna 2013. Yhteistyö Korven kanssa on jatkunut jo vuodesta 2006. Yhteistyö oli ehdolla Vuoden markkinointiteoksi Urheilugaalassa vuoden 2013 alussa.

Vuoden 2012 aikana Valio tuki myös lasten ja nuorten Power Cup lentopallotapahtumaa Turussa ja Taidekeskus Salmelaa Mäntyharjulla. Salmelan tuki jatkuu vuonna 2013.

Lisäksi Valio oli mukana monissa alueellisissa tapahtumissa lähellä omia tuotantolaitoksiaan, mm. Lapinlahden Eliittikisoissa.

Jalkapallo mukaan vuonna 2013

Toinen pääsponsorointikohteemme vuonna 2013 on jalkapalloilija Joel Pohjanpalo. Jalkapallo on ensimmäistä kertaa Valion pääsponsorointikohteiden joukossa.

Lisäksi nuorison liikuntaa tukevat yhteistyökumppaneina jääkiekkolegenda Teemu Selänne ja jalkapallolegenda Sami Hyypiä.

Tunnettujen henkilöiden avulla Valio haluaa luoda liikunnan iloa, parempia mahdollisuuksia lapsille ja nuorille liikkua sekä jakaa ravitsemuksellista tietoa.

Sponsorointi tukee Valio brändin ominaisuuksia: suomalaisuutta, vastuullisuutta, energisyyttä ja luonnollisuutta.

Valion alkutuotannon asiantuntemus yhteisessä käytössä

Valion alkutuotannon asiantuntijat edistävät muun muassa maidontuotannon, maidonjalostuksen, maitotutkimuksen, nautojen hyvinvoinnin ja ravitsemuksen kehittämistä eri toimielimissä ja hankkeissa Suomessa ja ulkomailla.

Yhteistyökumppaneita ovat mm. ProAgria, MTT, Naseva, ETT, MTK, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Valio osallistuu tiiviisti ProAgrian Karjakompassin kehittämiseen.

Valio kehittää urheiluravitsemusta

Valion ravitsemusasiantuntijat ovat olleet mukana kehittämässä valtakunnallisen urheiluravitsemusverkoston toimintaa vuosina 2011-2012.

Verkoston avulla kehitetään ravitsemusvalmennusta urheilijan polulla lapsuudesta aikuisuuteen.

Valio oli pääyhteistyökumppani Tampereella lokakuussa 2012 järjestetyssä kansainvälisessä urheiluravitsemusseminaarissa. Jyväskylässä huhtikuussa 2012 järjestettyjen veteraaniyleisurheilun hallimaailmanmestaruuskilpailujen ruokahuolto hoidettiin osittain Valion tuella.

Valio järjesti lokakuussa 2012 Helsingissä Musiikkitalolla Proteiini ravitsemuksessa -seminaarin asiakkaille, asiantuntijoille ja toimittajille ja yhteensä neljä lastenruokiin liittyvää koulutustilaisuutta neuvolaterveydenhoitajille.

MML hoitaa Valion edunvalvontaa

Valion edunvalvontaa on hoitanut 31.12.2011 alkaen Maidonjalostajien ja Meijeritukkukauppiaiden liitto (MLL).

MML hoitaa kansainvälistä ja kotimaista edunvalvontaa sekä tulevaisuudessa myös työehtosopimusten solmimisen meijeritoimialalle.

MML:n toiminnanjohtajana toimii Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt.

Aiheeseen liittyvät graafit

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi