Tuotantoeläinten hyvinvointi

Terve ja hyvinvoiva lehmä, jonka elinympäristöstä ja ruokinnasta huolehditaan, tuottaa laatumaitoa. Valio panostaa tuotantoeläinten hyvinvointiin kouluttamalla tuottajia, ja maitotiloja auditoidaan jatkuvasti.

Terve lehmä tuottaa laatumaitoa

Terve lehmä tuottaa laatumaitoa

Terve lehmä tuottaa laatumaitoa

Vuoden 2012 valtakunnallinen teema oli laiduntaminen. Onnistunut laidunnus eri muodoissa on usein taloudellisesti kannattavaa ja parantaa lehmien hyvinvointia.

Valio järjesti eri puolilla Suomea yleisölle avoimia laitumellelaskutilaisuuksia, joita seurasi maitotiloilla noin 5000 kuluttajaa.

Vuoden 2013 teema on ruokinta. Valion Alkutuotanto järjestää yhdessä osuuskuntien neuvonnan kanssa lukuisia lehmien ja nuorkarjan ruokintaan liittyviä koulutuksia alan asiantuntijoille ympäri Suomen.

Valio laatukyltti on merkki laadusta

Valiolaisilla maitotiloilla on käytössään laatukäsikirja, jossa ohjeistetaan maidontuotannon eri osa-alueita. Laatukäsikirja päivitettiin vuonna 2012. Tiloista 97 % on tehnyt laatusopimuksen Valion hankintaosuuskunnan kanssa.

Vähintään 5 % tiloista auditoidaan vuosittaan. Vuonna 2012 auditointeja 6,4 %:lle tiloista.

25 % Valioryhmän tiloista on saanut Valio Maitotilaopasteen. Opasteen saanti edellyttää laatukäsikirjan täydentämistä tilan omilla työohjeilla ja valiolaisten vaatimusten täyttämistä maidon laadun, eläinten ruokinnan ja hoidon, ympäristön sekä tuotannon seurannan suhteen.

Uusia opasteita myönnetään muutamia kymmeniä vuosittain.

Hyvää ruokaa ja kunnon navetta

Lehmien lajityypillinen ruoka on nurmi tai säilörehu. Valkuaisen suomalaiset lehmät saavat rypsistä.

Valioryhmän lehmien ruokinnassa ei sallita geenimuunneltujen ainesosien käyttöä.

Valio on laatinut tuottajien käyttöön ”Hyvät ruokintaperiaatteet” –ohjeen, joka painottaa ruokinnan lajinmukaisuutta. Vuonna 2012 laadittiin maidontuotannon eettiset tavoitteet.

Lajille ominaisesti lehmät lepäävät tai märehtivät lepoasennossa suurimman osan vuorokaudesta.

Valio järjestää vuosittain navettaseminaarin, jossa edistetään hyvää navettarakentamista. Vuonna 2012 seminaariin osallistui noin 100 rakennussuunnittelijaa ja neuvojaa. Tuottajille vastaavia navettasuunnitteluseminaareja järjestetään ympäri maata.

Pihatoissa elävien lehmien määrä kasvaa jatkuvasti. Arvioilta noin puolet lehmistä asui vuonna 2012 pihatoissa ja puolet parsinavetoissa.

Keräilykuljettajat tunnistamaan mahdollisia ongelmia

Myös maitotiloilla saattaa ilmetä inhimillisiä ongelmia, jolloin eläinten hyvä hoito vaarantuu tai laiminlyödään.

Maito kerätään tiloilta joka toinen päivä. Keräilyautojen kuljettajia on koulutettu huomaamaan mahdolliset ongelmat ja hankkimaan apua heti.

Osuuskunnan neuvoja käy tilalla myös, jos säännöllisesti seurattava maidon laatu heikkenee.

Euroopan unionin komission tavoitteena on standardoida eläinten hyvinvoinnin arviointi. Welfare Quality® -ohjelma havainnoi eläimen käyttäytymistä. Valio seuraa aktiivisesti eri hyvinvointiohjelmien kehitystyötä.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi