Valio konsernin avainluvut

Valio on 18 suomalaisen maidontuottajaosuuskunnan omistama yritys, joka luo arvoa omistajiensa tuottamalle maidolle. Valio kerää noin 85 % suomalaisesta maidosta, ja maidontuotanto työllistää 30 000 henkilöä.

Valion koko tuotto maksetaan maidontuottajalle

Valion koko tuotto maksetaan maidontuottajalle

Suomalaisten maidontuottajien omistama Valio Oy on 18 suomalaisen maidontuottajaosuuskunnan omistama yritys, joka kerää noin 85 % suomalaisesta maidosta. Valioryhmään kuuluu 9 osuuskuntaa, joissa oli vuoden 2012 lopussa noin 8 000 maidontuottajaa, kun koko Suomessa tuottajia oli noin 9300.

Valion taloudellista menestymistä mitataan liikesuhteessa olevien omistajien maidolle luodulla arvolla eli maitotuotolla*, joka siirtyy maitotiloille tilityshinnan muodossa. Valion tavoitteena ei ole kerätä omaa voittoa, vaan maksaa parhaiden eurooppalaisten meijereiden tasoista tuottajahintaa.

Valion vuosi 2012 oli menestyksekäs

Valion tuotteiden menestys markkinoilla koituu suomalaisten maidontuottajien ja Suomen hyväksi, sillä Valio maksaa kaiken liiketoimintansa tuoton omistajilleen, Valioryhmän maidontuottajille. Valio tulouttaa Suomeen tuottajille maksettavana tilityshintana ja 15 tehtaan toiminnan kautta reilusti yli miljardi euroa vuosittain.

Vuonna 2012 Valio maksoi historiansa toiseksi parhaan tilityshinnan Valioryhmän osuuskunnille: 46,7 senttiä litralta (sisältää jälkitilin). Tilityshinta oli 2,6 senttiä korkeampi kuin vuonna 2011.

Valion omistajilleen tilittämä rahavirta vuonna 2012 oli 883 miljoonaa euroa (836).

Maitokatetta* kertyi 991 euroa ja maitotuotto** nousi ennätykselliseen 46,6 senttiin litralta.

Valio Oy on 18 suomalaisen maidontuottajaosuuskunnan omistama yritys, joka kerää noin 85 % suomalaisesta maidosta. Vuonna 2012 Valio vastaanotti 1865 miljoonaa litraa maitoa. Valion taloudellista menestystä mitataan liikesuhteessa olevien omistajien maidolle luodulla arvolla eli maitotuotolla*, joka siirtyy maitotiloille tilityshinnan muodossa.

Valion tavoitteena ei ole kerätä omaa voittoa.

*Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

**Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä.

Maito on suurin elannon tuoja Suomessa

Maito on suurin elannon tuoja Suomessa

Kaikkialla Suomessa kasvaa nurmea nautakarjan rehuksi ja puhdasta juomavettä on riittävästi.

Maidontuotannon myyntitulot ovat yli 40 % maatalouden myyntituloista. Kainuussa ja Lapissa maito ja lypsykarjatiloilla tuotettu naudanliha kattavat lähes 90 % maatalouden myyntituloista.

Maitotulojen osuus Pohjois-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta itään olevalla alueella on yli 65 %.

Maidontuotanto työllistää välittömästi tai välillisesti kymmeniätuhansia ihmisiä, erityisesti haja-asutusalueilla.

Ostorehujen ja energian hinnat nousivat vuoden 2012 aikana edelleen 10-20% rehutyypistä riippuen. Ostorehujen vuodesta 2009 alkanut nousu on jatkunut poikkeuksellisen pitkään yhtäjaksoisena.
Kannattavuuskirjanpitotulosten ennakkotietojen mukaan maidontuotannon kannattavuuskerroin* nousi vuonna 2011 edellisvuodesta 0,59:een (0,58 vuonna 2010).

Vuoden 2012 ennuste kannattavuuskertoimesta lypsykarjatiloilla on 0,66, mikä osoittaa hyvää kehitystä mm. ostorehujen hintojen nousu huomioiden.

Maito on kannattavuuskertoimella mitattuna maatalouden toiseksi parhaiten kannattava tuotantosuunta siipikarjatalouden jälkeen.

Maatalouden eri tuotantosuuntien keskimääräinen kannattavuuskerroin oli vuonna 2011 0,49 ja vuoden 2012 ennuste on 0,55.

Kesän 2012 nurmirehusadon määrä oli varsin hyvä, mutta paikoitellen märkyys haittasi korjuuta ja huononsi säilöntälaatua. Rehun sulavuus parani erityisesti kevätkorjuun osalta vuoteen 2011 verrattuna.

Paikoitellen, erityisesti Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa sateet vaikeuttivat säilörehun sekä kevät- että kesäkorjuuta pahoin.

*Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka suuri osa palkkavaatimuksesta (14,5 e / tunti) ja oman pääoman korkovaatimuksesta (5,3% ) on saavutettu (Taloustohtori 2012).

Vuosikertomus

Vuosikertomus

Kun liikevaihdosta vähennetään yhtiön omat kulut, saadaan maitokate*, joka on tärkeä suorituskyvyn mittari ja jonka pohjalta Valioryhmän maidontuottajien tuottajahinta muodostuu. Valion maitokate kasvoi 3 % 991 (963) miljoonaan euroon.

Valio onnistui kehittämään omistajiensa tuottamalle maidolle ennätyksellisen 46,6 senttiä/litra maitotuoton** (45 s/l). Maitotuotto oli 11,9 senttiä yli yleisen eurooppalaisen raakamaidon hinnan.

Tuontikilpailu kiristyi entisestään – Valiota syytettiin alihinnoittelusta

Kilpailu Suomen maitomarkkinoilla kiristyi vuonna 2012. Tuontijuustojen osuus kulutuksesta kohosi noin 50 %:iin Suomessa kulutetusta juustosta. Tuontijogurttien osuus pysyi alle 30 %:ssa.

Perusmaitomarkkinoilla Valio menetti edelleen myyntiään, mutta perusmaitoliiketoiminta pysyi kannattavana.

Valio sai joulun alla 2012 Kilpailuviraston päätöksen, jossa määrättiin lopettamaan viraston kilpailunrajoitukseksi tulkitsema menettely.

Viraston mielestä Valion perusmaitojen tukkuhinnat ovat olleet alle viraston laskeman perusmaitojen kustannuksen. Valio joutui viraston päätöksen johdosta nostamaan perusmaitojen hintoja noin 30 % helmikuun alusta 2012.

Valio kiistää viranomaisen syytökset. Valion perusmaitojen liiketoiminta on ollut yhtiölle kannattavaa.

Valion investoinnit olivat noin 105 miljoonaa euroa. Valion vakavaraisuus on vahva. Omavaraisuusaste oli 47 %.

Venäjä ja Ruotsi ulkomaan myynnin vetureita

Pääosa ulkomaan myynnin kasvusta tuli Venäjältä ja Ruotsista.

Valion myynnin liikevaihto Venäjällä kasvoi noin 10 % 341 (310) miljoonaan euroon ja Ruotsissa noin 10 % 85 (77) miljoonaan euroon.

Virossa Valio on merkittävä toimija tuoretuotteissa ja suurin juustonvalmistaja. Virossa toiminta saavutti hyvän kannattavuustason. Valio jalostaa Virossa paikallista maitoa pääosin Baltian ja Venäjän markkinoille.

Vähämineraalisten herajauheiden (Valio Demi®) markkinoilla Valio on yksi kolmesta suuresta toimijasta maailmanlaajuisesti ja suurimmalla markkina-alueella Kiinassa. Valio Demi® jauheita käytetään mm. äidinmaidonkorvikkeiden raaka-aineena.

Valion liikevaihto Kiinassa kasvoi 63 % vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna 41,4 miljoonaan euroon (25,4).

Globaalisti Valio panostaa terveys- ja hyvinvointituotteiden, esimerkiksi terveysvaikutteisen maitohappobakteerin LGG®:n ja laktoosittomien tuotteiden kaupallistamiseen ja markkinakohtaiseen konseptointiin sekä teollisuustuotteiden myyntiin.


*Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

**Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä

Investoinnit 2012

Investoinnit 2012

Valion hallitus päätti syyskuussa 2012 aloittaa uuden tuoretuotteita valmistavan tuotantolaitoksen esisuunnittelun. Suunnittelu kestää 2 – 3 vuotta ja sen aikana eri vaihtoehdot Valion Riihimäen meijerin tuotannon kehittämiseksi täsmentyvät.

Vuonna 2012 Valio investoi noin 105 miljoonaa euroa, josta 93,5 % kohdistui Suomeen.

Suurimmat kohteet Suomessa olivat Valion Lapinlahden tehtaan tontille harjakorkeuteen noussut jauhetehdas ja kotimaista polttoainetta käyttävä kattilalaitos.

Valion Haapaveden tehtaan Valio Oltermanni® juuston valmistuskapasiteetin lisäys valmistui.

Valion nuorimman meijerin, 30 vuotta vuonna 2012 täyttäneen Oulun meijerin varasto- ja tuotantotiloja laajennettiin.

Jätevesikuormituksen hallintaa parannettiin

Valio panosti ympäristöinvestointeihin 3,4 miljoonaa euroa.

Mm. Haapaveden tehtaan jäteveden ja Suonenjoen tehtaan jätevesikuormituksen hallintaa parannettiin.

Lisäksi tuotannon energiatehokkuutta parannettiin investoimalla hukkalämmön talteenottoihin Seinäjoen ja Lapinlahden tehtailla.

Valiolla on Suomessa 15, Virossa kaksi ja Moskovassa yksi tuotantolaitos.

Valio myi belgialaisen tytäryhtiönsä Valio Vache Bleuen toimivalle johdolle 6.7.2012. Yhtiö oli Valion omistuksessa vuodesta 1996.

Aiheeseen liittyvät graafit

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi