Elintarviketurvallisuus

Valio tuotteiden turvallisuuden takeita ovat muun muassa laadukas maitoraaka-aine, katkeamaton kylmäketju ja toimiva omavalvonta. Jokaisen Valio tuotteen matka pystytään virheen sattuessa jäljittämään takaisin maitotilalle.

Maidon keräily ja jäljitettävyys

Maidon keräily ja jäljitettävyys

Maito kerätään tiloilta joka toinen päivä. Maidon keräilyreitit suunnitellaan tehokkaiksi ja ympäristöä säästäviksi.

Vuonna 2013 keräilyautot liikkuivat keskimäärin 20,4 (20,3) tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Keräilyn hoitavat Valion alihankkijayritykset 94 (98) autolla, joilla ajettiin yhteensä 23,9 (24,3) miljoonaa kilometriä.

Maidon laadunvarmistus

Maidon laadunvarmistus

Valio ottaa vastaan vain ensiluokkaista maitoa

Maidon laatu varmistetaan maitotilalta meijerin vastaanottoon asti. Tuotteiden laatu varmistetaan siitä eteenpäin omavalvontajärjestelmällä.

Maidontuottaja seuraa lehmäkohtaisesti maidon laatua ja tilasäiliössä olevan maidon lämpötilaa.

Keräilyauton kuljettaja tarkastaa tilalla maidon lämpötilan, hajun ja ulkonäön ennen maidon autoon pumppausta. Kuljettaja ottaa myös tilakohtaiset maitonäytteet, jotka analysoidaan säännöllisesti.

Kuljettaja tekee mikrobilääkejäämätestin ennen kuin maito puretaan autosta tuotantolaitoksen siiloon. Jokaisen maitoerän lämpötila mitataan ja maidosta otetaan näyte laatu- ja koostumusanalyysejä varten.

Hankintaperiaatteet

Hankintaperiaatteet

Tiedämme mitä ostamme

Valion hankintakriteereitä ovat laatu ja hinta, eettisyys ja kotimaisuus. Suosimme paikallisia hankintoja aina kun se kilpailukyvyn kannalta on mahdollista.

Valion hankintojen kotimaisuusaste oli Suomessa 95 % ja Virossa 85 % (pl. Koneet ja laitteet).

Suomessa Valio tuotemerkin alla myytävien tuotteiden maitoraaka-aine on aina kotimaista ja tuotteet on valmistettu Suomessa. Virossa Valio Alma tuotemerkin alla myytävät tuotteet on aina valmistettu Virossa.

Rypsiöljyä ja sokeria suomalaisilta pelloilta

Maidon lisäksi käytetyimpiä raaka-aineita ovat rypsiöljy ja sokeri.

Rypsiöljymme on 100 %:sti kotimaista. Käyttämämme sokeri on Hyvää Suomesta-merkittyä kotimaista* sokeria.

*Hyvää Suomesta Joutsenlippu merkityn tuotteen kotimaisuusaste on vähintään 75 %.

Vastuullinen hankintapolitiikka

Tuote- ja toimittajakyselyillä varmistamme, että ostamme laadukkaita ja turvallisia raaka- ja apuaineita luotettavilta toimittajilta, jotka noudattavat toiminnassaan SA 8000* standardiin perustuvia eettisiä periaatteita.

(*SA 8000 –standardi perustuu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen sekä Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n keskeisiin työelämää sääteleviin yleissopimuksiin.)

Valio on AB-jäsen kansainvälisessä Sedex-järjestössä (the Supplier Ethical Data Exchange), jonka kautta Valio jakaa vastuullisuustietoa asiakkailleen ja hallitsee sitä toimittajiensa osalta.

Lisäksi Valio on sitoutunut ETI-järjestön (The Ethical Trading Initiative) Base Codeen.

Auditoimme vuosittain 20-30 tavarantoimittajaa riskinarvion perusteella.

Valio ei hanki WWF:n uhanalaiseksi määrittelemiä kalalajeja.

Maitopakkaukset Imatralta

Valion 1 litran ja 1,5 litran perusmaitopakkaukset on keväästä 2012 lähtien hankittu Tetra Pakin Imatran tehtaalta.

Kartonki tulee läheltä, Stora Enson Imatran Kaukopään tehtaalta. Maitopakkausten puuraaka-aineesta suuri osa hankittu läheltä Imatran tehtaita. Lyhyt kuljetusmatka kartonkitehtaalta jalostuslaitokselle pienentää kuljetuksista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Omavalvonta

Omavalvonta

Valiolla tarkka omavalvonta

Valion tuotantolaitoksilla ja varastoilla on omavalvontasuunnitelmat, jotka on laadittu HACCP-periaatteiden mukaisesti.

Suunnitelma kattaa koko tuotantoprosessin raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien vastaanotosta valmiiden tuotteiden, tilojen ja prosessilaitteiden valvontaan, tuotteiden varastointiin ja kuljetukseen.

Palaute on osa valvontaa

Tuotteiden laatua seurataan koko markkinoilla olon ajan kuluttaja- ja asiakaspalautteiden avulla.

Kaikki yhteydenotot kirjataan. Palautteiden perusteella ryhdytään tarvittaessa nopeasti toimenpiteisiin ja mahdollisista virheistä viestitään avoimesti.

Sertifioidut järjestelmät

Valion omavalvonta on ulkopuolisten auditoijien varmentama. Valion tuotantoa ohjataan ISO 9001 -sertifioidulla laatujärjestelmällä.

Elintarviketurvallisuusjärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään ISO 22000 -standardin ja siihen liittyvän teknisen ohjeen ISO/TS 22002-1 mukaisesti.

Lapinlahden juusto- ja jauhetehtailla, Toholammin ja Joensuun juustoloissa, Seinäjoen jauhetehtaalla ja Tikkurilan hapatetehtaalla elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 22000 ja ISO/TS 22001-1 standardien mukaisesti.

Lapinlahden ja Seinäjoen aluelaboratorio on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T169, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Helsingin T&K:n kemian ja mikrobiologian laboratorio on FINAS- akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T022, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Maidon ja tuotteiden puhtaus todennetaan lainsäädännön vaatimuksia laajemmin jäämävalvonnan avulla.

Raakamaidosta ja tuotteista määritetään vuosittain mm. raskasmetallien, torjunta-aineiden, dioksiinien, hometoksiinien, radioaktiivisuuden ym. haitallisten aineiden pitoisuudet. Jäämäarvot jäivät myös vuonna 2012 alle tiukkojen mittausrajojen ja alittivat reilusti lakisääteiset vaatimukset ja turvallisuusrajat.

Katkeamaton kylmäketju

Katkeamaton kylmäketju

Valio huolehtii osaltaan Suomen elintarvikejakelusta ja huoltovarmuudesta

Valio jakelee vuosittain yli kolmanneksen Suomen lämpötilasäädellyistä elintarvikkeista.

Vuonna 2013 Valion jakelussa oli yhteensä 628 miljoonaa kiloa omia tuotteita ja 56 miljoonaa kiloa muiden toimijoiden tuotteita (655 + 50 vuonna 2012).

Muiden toimijoiden tuotteet ovat liha-, leipomo- ja jäätelöteollisuuden tuotteita sekä hedelmiä ja vihanneksia.

Aukoton kylmäketju edistää tuotteiden säilyvyyttä ja takaa maukkaat ja turvalliset elintarvikkeet kuluttajalle.

Jakelussa panostetaan ympäristöystävällisyyteen

Valion jakelun ympäristökuormaa vähentävät yhteisjakelu muiden yritysten kanssa, kuormien täyttöaste (kaksikerrosvaunut) ja reittioptimointi.

Valio on mukana maailmassa ainutlaatuisessa kokeilussa, jossa jakeluautossa on bioetanolilla käyvä moottori ja teollisuuden jätehiilidioksilla toimiva jäähdytin.

Bioetanolilla toimivaa jakeluautoa on koekäytetty kaksi vuotta ja tulokset näyttävät lupaavilta:

Fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet jopa 90 % ja partikkelit ilmaan lähes 70 %.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi