Valio konsernin avainluvut

Valio on 17 suomalaisen maidontuottajaosuuskunnan omistama yritys, joka luo arvoa omistajiensa tuottamalle maidolle. Valio kerää reilut 80 % suomalaisesta maidosta, ja maidontuotanto työllistää koko ketjussa arviolta 30 000 henkilöä.

Valion koko tuotto maksetaan maidontuottajalle

Suomalaisten maidontuottajaosuuskuntien omistama Valio Oy kerää reilut 80 % suomalaisesta maidosta, josta sillä on velvoite myydä noin 10 % kilpailijoille omakustannushintaan, jos kilpailijat haluavat ostaa. Valioryhmään kuuluu 8 omistajaosuuskuntaa, joiden maidon jalostajaksi ja markkinointiyhtiöksi Valio Oy on perustettu. Vuoden 2014 lopussa Valioryhmässä oli noin 7000 (7500 vuonna 2013) maidontuottajaa.

Valion taloudellista menestymistä mitataan liikesuhteessa olevien omistajien maidolle luodulla arvolla eli maitotuotolla*, joka siirtyy maitotiloille tilityshintana. Valion tavoitteena on maksaa Euroopan parasta tilityshintaa.

Valion tuotteiden menestys markkinoilla koituu suomalaisten maidontuottajien ja Suomen hyväksi. Valio tulouttaa Suomeen tuottajille maksettavana tilityshintana, investointeina, hankintoina, veroina ja palkkoina yli miljardi euroa vuosittain.

Valioryhmän maidontuotanto- ja jalostusketju työllistää Suomessa arviolta 30 000 ihmistä. Maidontuotanto on tärkein maatalouden tulonlähde Suomessa.

Vuosi 2013 oli ennätyksellinen

Valio-konsernin liikevaihto kasvoi 2,6 % vuonna 2013 2029 miljoonaan euroon.

Maitotuotto* nousi 48,0 (46,6) senttiin litralta ja oli kaikkien aikojen paras. Konsernin maitokate** ylitti ensimmäistä kertaa miljardin euron rajan ollen 1026 miljoonaa euroa (991).

Maksettu tilityshinta jälkitileineen oli kaikkien aikojen korkein: 47,5 (46,7) senttiä maitolitralta. Jälkitilin osuus oli 2,5 senttiä litralta.

Vuonna 2013 Valio maksoi suomalaisille maidontuottajille 907 miljoonaa euroa (= 45 % liikevaihdosta), missä oli 24 miljoonaa euroa kasvua edellisvuodesta.

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1 888 miljoonaa litraa (1 865 miljoonaa litraa).

*Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

**Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä.

Maito on suurin elannon tuoja Suomessa

Maito on suomalaisten luontaista ruokaa: Kaikkialla Suomessa kasvaa nurmea karjan rehuksi ja puhdasta juomavettä on riittävästi.

Maidontuotannon myyntitulot ovat yli 41 % (40 %) maatalouden myyntituloista. Kainuussa ja Lapissa maito ja lypsykarjatiloilla tuotettu naudanliha kattavat noin 80 % maatalouden myyntituloista.

Maitotulojen osuus Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on keskimäärin 65 %.

Ostorehujen ja viljan hinnat laskivat vuoden 2013 jälkimmäisellä jaksolla noin 10-20 %. Viljan hinta on kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin matalimmillaan 2000-2010 välisenä aikana.

Kannattavuuskirjanpitotulosten ennakkotietojen mukaan maidontuotannon kannattavuuskerroin* oli vuonna 2013 0,57 (vuonna 2012 0,60 ja vuonna 2011 0,58).

Maito on kannattavuuskertoimella mitattuna maatalouden toiseksi parhaiten kannattava tuotantosuunta kasvihuonetuotannon jälkeen.

Maatalouden eri tuotantosuuntien keskimääräinen kannattavuuskerroin oli vuonna 2012 0,49 ja vuoden 2013 ennuste on 0,44.

Kesän 2013 nurmirehusadon määrä ja laatu oli varsin hyvä. Pääosin tämän seurauksena laskennallinen lehmien keskituotos nousi syksystä alkaen selvästi aiempien vuosien yläpuolelle. Meijereihin toimitetun maidon määrä kasvoi toukokuusta lähtien vuoteen 2012 verratuna.

*Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka suuri osa palkkavaatimuksesta (14,5 e / tunti) ja oman pääoman korkovaatimuksesta (5,3% ) on saavutettu (Taloustohtori 2012).

Vuosikertomus

Maitotuotto* nousi 48,0 (46,6) senttiin litralta ja oli kaikkien aikojen paras. Konsernin maitokate** ylitti ensimmäistä kertaa miljardin euron rajan ollen 1026 miljoonaa euroa (991).

Maksettu tilityshinta jälkitileineen oli kaikkien aikojen korkein: 47,5 (46,7) senttiä maitolitralta. Jälkitilin osuus oli 2,5 senttiä litralta.

Vuonna 2013 Valio maksoi suomalaisille maidontuottajille 907 miljoonaa euroa (= 45 % liikevaihdosta), missä oli 24 miljoonaa euroa kasvua edellisvuodesta.

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1 888 miljoonaa litraa (1 865 miljoonaa litraa).

Valion omavaraisuusaste oli 47 % (47 %). Investoinnit olivat 118 miljoonaa euroa (105 miljoonaa euroa). Valion investoinnit olivat noin 26 % koko elintarviketeollisuuden investoinneista (Lähde: EK).

Valio menetti perusmaitojen myyntiä Suomessa

Valio nosti perusmaitojen hintoja vuoden 2013 helmikuun alusta Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) vaatimuksesta.

KKV syyttää Valiota perusmaitojen liian alhaisesta tukkuhinnoittelusta. Valio kiistää syytökset kokonaan. Perusmaitojen myynti on ollut Valiolle koko ajan kannattavaa ja myös lyhyellä aikavälillä kannattavin tarjolla ollut vaihtoehto. Asian käsittely jatkuu.

Valio menetti vuoden 2013 aikana perusmaitojen myyntimääriä yli 15 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuontijuustojen osuus kulutuksesta pysytteli edelleen noin 50 %:ssa Suomessa kulutetusta juustosta. Tuontijogurttien osuus oli noin 29 %.

Venäjä ja Ruotsi ulkomaan myynnin vetureita

Noin 37 % Valion liikevaihdosta syntyi viennistä ja tytäryhtiöissä. Valion osuus koko Suomen elintarvikeviennistä kohosi noin 40 %:iin. Osuus maitotuotteiden viennistä oli lähes 95 %.

Venäjä on Valion suurin vientimarkkina. Heikosta ruplan kurssista huolimatta Valio Venäjän liikevaihto kasvoi noin 11 % 378 miljoonaan euroon (341).

Venäjän osuus Valion viennistä*** oli 49 % vuonna 2013.

Ruotsissa liikevaihto kasvoi yli 10 % 94 miljoonaan euroon (85).

Virossa Valio on merkittävä paikallinen toimija tuoretuotteissa ja suurin juustonvalmistaja. Viron yhtiöiden yhdistetty liikevaihto nousi noin 90 miljoonaan euroon (85).

Valio jalostaa noin 22 % virolaisesta maidosta pääosin Baltian ja Venäjän markkinoille.

Vähämineraalisten herajauheiden (Demi™) markkinoilla Valio on yksi kolmesta suuresta toimijasta Kiinassa. Demi™ jauheita käytetään mm. lastenruokien raaka-aineena.

Valion myynti Kiinassa kasvoi 46 miljoonaan euroon (41).

Globaalisti Valio panostaa terveys- ja hyvinvointituotteiden, esimerkiksi terveysvaikutteisen maitohappobakteerin LGG®:n ja laktoosittomien tuotteiden kaupallistamiseen ja markkinakohtaiseen konseptointiin sekä teollisuustuotteiden myyntiin.


*Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä

**Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

***Valion vienti = Suomessa valmistetut ulkomaille viedyt tuotteet.

Investoinnit 2013

Suurimmat kohteet olivat Lapinlahdelle vuoden 2014 kesällä valmistuva huippumoderni herajauhetehdas ja käyttöön otettu kotimaista polttoainetta käyttävä voimalaitos, valmistuskapasiteettien lisäykset Tampereen meijeriin (erikoismaidot), Oulun meijeriin (ruoanvalmistustuotteet) ja Seinäjoen tehtaaseen (rahka ja erikoisvoi) sekä varaston rakentaminen Suonenjoen hillotehtaalle ja uusien pakkauslinjojen rakentaminen Turengin tehtaalle.

Jätevesikuormituksen hallintaa parannettiin

Energiatehokkuuteen investoitiin

Veden uudelleenkäyttöä tehostettiin Lapinlahdella ja Jyväskylässä.

Tuotannon energiatehokkuutta parannettiin investoimalla hukkalämmön talteenottoon Seinäjoen ja Suonenjoen tehtailla.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi