Tuotantoeläinten hyvinvointi

Lypsylehmän hyvinvointi edellyttää terveyden lisäksi sopivaa ympäristöä, märehtijälle sopivaa ruokintaa sekä mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Terve lehmä tuottaa laatumaitoa

Lypsylehmän hyvinvointi edellyttää terveyden lisäksi sopivaa ympäristöä, oikeaa ruokintaa sekä mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Suomessa lehmät ovat EU:n terveimpiä, ja antibiootteja käytetään vain sairaan eläimen hoitoon.

Valioryhmässä on määritelty hyvä valiolainen maidontuotantotapa, joka ottaa huomioon Welfare Quality® -ohjelman nautojen hyvinvointivaatimukset.

Lajille ominaisesti lehmät lepäävät tai märehtivät lepoasennossa suurimman osan vuorokaudesta.

Pihatoissa elävien lehmien määrä kasvaa jatkuvasti. Arvioilta reilu puolet lehmistä asui vuonna 2015 pihatoissa ja vajaa puolet parsinavetoissa. Noin 70 % karjoista laiduntaa kesäaikaan.

Valio järjesti eri puolilla Suomea yleisölle avoimia laitumellelaskutilaisuuksia, joita tuhannet ihmiset seurasivat maitotiloilla.

Vuosien 2015 - 2016 teema on hyvinvointi. Valion Alkutuotanto järjestää yhdessä osuuskuntien tuotantoneuvonnan kanssa ihmisten ja eläinten hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

Osuuskuntien tuotantoneuvojien tarjoamat palvelut ovat valiolaisten maitotilayrittäjien käytettävissä maksutta.

Maitotilaopaste laatutiloille

Valiolaisilla maitotiloilla on käytössään laatukäsikirja, jossa ohjeistetaan maidontuotannon eri osa-alueita. Tiloista 98 % (97%) on tehnyt laatusopimuksen Valion hankintaosuuskunnan kanssa.

Valioryhmän tiloista 28 % on saanut Valio Maitotilaopasteen. Opasteen saanti edellyttää laatukäsikirjan täydentämistä tilan omilla työohjeilla ja valiolaisten vaatimusten täyttämistä maidon laadun, eläinten ruokinnan ja hoidon, ympäristön sekä tuotannon seurannan suhteen.

Laadukasta rehua ja olosuhteiltaan hyvä navetta

Lehmien lajityypillinen rehu on nurmi tai säilörehu. Valkuaista suomalaiset lehmät saavat rypsistä, rapsista ja palkokasveista, kuten herneestä. Valioryhmän lehmien ruokinnassa ei sallita geenimuunneltujen ainesosien käyttöä.

Valio on laatinut tuottajien käyttöön ”Hyvät ruokintaperiaatteet” –ohjeen, joka painottaa ruokinnan lajinmukaisuutta.

Valio järjestää vuosittain hyvää navettarakentamista edistäviä seminaareja sekä rakennussuunnittelijoille että Valiolaisille maitotilayrittäjille.

Keräilykuljettajat tunnistamaan mahdollisia ongelmia

Myös maitotiloilla saattaa ilmetä inhimillisiä ongelmia, jolloin eläinten hyvä hoito vaarantuu tai laiminlyödään.

Maito kerätään tiloilta joka toinen päivä. Keräilyautojen kuljettajia on koulutettu huomaamaan mahdolliset ongelmat ja hankkimaan apua heti.

Osuuskunnan tuotantoneuvoja käy tilalla, jos maidon laatu heikkenee tai tuotannossa ilmenee muita häiriöitä.

Vähintään 5 % tiloista auditoidaan vuosittain. Vuonna 2015 laatuarviointi tehtiin 6,2 %:lla tiloista. Tämän lisäksi tehtiin paljon neuvonnallisia tilakäyntejä.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi