Materiaalitehokkuus

Valion tuotteet pakataan kertakäyttöisiin kuluttajapakkauksiin. Kotimaan markkinoilla nestemäisten tuotteiden kuljetuspakkauksina käytetään palautuvia maitolaatikoita, rullakoita ja alusvaunuja. Käytön jälkeen ne palautuvat meijerille, missä ne pestään ennen uudelleen käyttöä.

Materiaalitehokkuus

Jätehuolto ja pakkaukset

Valion tuotannon jätehuolto perustuu jätteiden lajitteluun. Toimipaikkojen lajitteluohjeet on sopeutettu paikallisesti saatavilla oleviin jätehuoltopalveluihin. Kaatopaikkajätteen määrää on saatu vähennettyä jätteiden lajittelua tehostamalla ja ohjaamalla yhä enemmän jätettä energiajakeeksi.

Vialliset tuoretuote-erät sekä kaupoista palautuneet tuotteet ohjataan A-rehun Varkauden rehutehtaalle, missä niistä erotellaan nestemäiset tuotteet ja pakkaukset.

Tuotejäte ohjautuu EY:n sivutuoteasetuksen mukaisin menettelyin rehukäyttöön tai biokaasun valmistukseen. Ihmisravinnoksi tai rehuksi soveltumattomat pakkaamattomat erät ohjataan sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn biokaasun valmistukseen.

Valion tuotteet pakataan kertakäyttöisiin kuluttajapakkauksiin. Kotimaan markkinoilla nestemäisten tuotteiden kuljetuspakkauksina käytetään palautuvia maitolaatikoita, rullakoita ja alusvaunuja. Käytön jälkeen ne palautuvat meijerille, missä ne pestään ennen uudelleen käyttöä. Käytöstä poistetut kuljetusyksiköt ohjautuvat kierrätykseen.

Valio omistaa 5 % Suomen Kuitukierrätys Oy:stä, jolle siirtyi kesällä 2010 kaikkien kuitupakkausten jätelain mukaiset tuottajayhteisövastuut. Yhtiö huolehtii käytettyjen kuitupakkausten (mm. nestekartonki) keräilystä, kierrätyksen käytännön järjestelyistä sekä jätelain ja pakkausjäteasetuksen mukaisten velvoitteiden hoitamisesta.

Pakkausten tuottajavastuu siirtyi vuoden 2016 alussa kokonaisuudessaan tuottajavastuussa oleville yrityksille. Valio on Rinki Oy:n kanssa tekemällään sopimuksella siirtänyt tuottajavastuun pakkauksistaan tuottajayhteisölle, eli tässä tapauksessa Suomen Kuitukierrätys Oy:lle.

Raaka-aineiden käyttö ja tuotantomäärät

Valion keskeisin raaka-aine on tiloilta tuleva raakamaito. Lisäksi tuotannossa käytetään tuotteista riippuen hilloja, soseita ja tiivisteitä sekä suolan, sokerin ja kasviöljyjen kaltaisia valmistusaineita.

Kemikaaleja käytetään putkistojen ja laitteistojen pesuissa sekä heranjalostuksen prosesseissa. Pesuissa ja jauhetehtaiden tuotannossa käytettävien happojen ja emästen ympäristövaikutukset kohdistuvat jäteveden puhdistamoiden toimintaan. Normaalitilanteessa hapot ja emäkset neutraloivat toisensa luonnollisesti tai jätevedet neutraloidaan ennen puhdistusprosessia. Poikkeustilanteiden liian happamat tai emäksiset jätevedet voivat häiritä puhdistamon toimintaa.

Lisäksi Valion tuotantolaitosten kylmälaitoksissa käytetään jäähdytysaineena ammoniakkia. Ammoniakki on ihmisille myrkyllinen ja vesieliöstölle vaarallinen aine, jota kuitenkin käytetään yleisesti suurissa kylmälaitoksissa.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi