Ympäristötavoitteet

Ympäristötavoitteet

Ympäristövastuu

Valio on sitoutunut hankkimaan ympäristövaikutuksia vähentävää tekniikkaa, käyttämään raaka-aineita ja energiaa tehokkaasti sekä suosimaan uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia pakkauksia. Raportoidut luvut kattavat Valion kotimaan toiminnot.

Valiolle maitoa tuottavien maitotilojen ympäristövaikutukset aiheutuvat pääosin lehmien päästämästä metaanista, joka on kasvihuonekaasu, sekä tilojen rehuntuotannon mahdollisesti aiheuttamista fosfori- ja typpivalumista vesistöön.

Ympäristövaikutuksia suomalaisilla lypsykarjatiloilla vähentävät seuraavat tekijät:

  • Lehmien valkuaisrehuna ei käytetä soijaa. Soija on yleisesti käytetty valkuaisrehu muualla. Sademetsiä hakataan soijaviljelysten alta.
  • Maidontuotannon ja –jalostuksen resurssitehokkuutta parannetaan järjestelmällisesti. (Kts. Tavoitetaulukko). Tällöin ympäristövaikutukset / maitolitra pienenevät.
  • Suomessa maito ja naudanliha saadaan samasta eläimestä, mikä jakaa ilmastokuormaa monelle tuotteelle.
  • Maitotilojen omistamat metsät ja laitumet toimivat tuotannon hiilinieluna.

Ympäristötavoitteet 2015 – 2017

Vuodet 2015 - 2017 kattavilla hallintaohjelmilla tavoitellaan jätevesikuormituksen ja jäteveden määrän vähentämistä suhteutettuna vastaanotettuun maitomäärään. Suhteutus vastaanotettuun maitomäärään on meijerialan kansainvälinen käytäntö.

Vuodet 2015 aikana molemmat tavoitteet etenivät ja vuodelle 2015 asetetut osatavoitteet saavutettiin.

Energiatehokkuuden parantaminen on päällekkäisyyksien välttämiseksi siirretty ympäristöjärjestelmästä Energiatehokkuussopimuksen mukaiseen kehitysohjelmaan.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi