Taloudellinen vaikuttavuus

Maito-osuuskuntien omistaman Valio Oy:n tehtävä on maksaa kaikki toimintansa tuotto omistajayrittäjilleen.

Taloudellinen vaikuttavuus

Valio ja sen omistajayrittäjät luovat hyvinvointia Suomeen

Valio Oy ja sen omistavat maitotilayrittäjät ovat merkittäviä taloudellisen toimeentulon moottoreita Suomen taloudessa.

Valion omistaa 17 maito-osuuskuntaa, joista 8 kuuluu Valioryhmään ja näistä 7 osuuskuntaa toimittaa kaiken maitonsa Valiolle jalostettavaksi. Yksi osuuskunta on ns. toisen asteen osuuskunta, jolla ei ole maitotilayrittäjiä jäseninä. Valioryhmän osuuskuntiin kuuluu vajaat 6 000 maitotilayrittäjää. Valion hankintaosuus on noin 80 % suomalaisesta maidosta.

Valion kilpailijat omistavat pieniä määriä Valion osakkeita. Kilpailijoilla ei ole Valiossa määräysvaltaa.

Valiolaisten maitotilayrittäjien määrä väheni vuonna 2016 lähes 8 % verrattuna vuoteen 2015.

Valion tehtävä on maksaa omistajayrittäjilleen toimintansa tuotto. Vuonna 2016 Valio tilitti maitotilayrittäjille 43,7 % liikevaihdostaan.

Valion ja sen omistajayrittäjien (=Valioryhmä) toiminta edistää suomalaisten toimeentuloa: Valio on merkittävin asiakas sadoille pk-yrityksille. Valion maitoketju työllistää 25 - 30 000 ihmistä, ja Valion sekä tilojen investoinnit Suomeen ovat noin 200 – 300 miljoonaa euroa vuosittain. Valioryhmän toiminta tuloutti Suomeen yli miljardi euroa vuonna 2016.

Valion taloudellista menestymistä mitataan liikesuhteessa olevien omistajien maidolle luodulla arvolla eli maitotuotolla*, jonka perusteella Valion hallitus päättää tilityshinnan, joka maksetaan Valioryhmän osuuskunnille maidosta. Osuuskunnat maksavat tuottajille tuottajahinnan. Valion tavoitteena on maksaa EU:n parasta tilityshintaa.

Tunnusluvut 2016

Vuonna 2016 Valion liikevaihto väheni edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 % 1638 miljoonaan euroon (1718 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liikevaihto väheni ulkomailla 4 % 580 miljoonaan euroon ja kotimaassa 5 % 1060 miljoonaan euroon.

Konsernin maitokate** jäi 772 miljoonaan euroon (806 miljoonaa euroa). Konsernin maitotuotto* laski 36,1 senttiin litralta (36,5 s/l). Maksettu tilityshinta oli 38,1 senttiä maitolitralta (38,5 s/l). Valio pystyi kuitenkin maksamaan vuonna 2016 maitotilayrittäjille noin 8 senttiä parempaa hintaa maidosta kuin EU:ssa keskimäärin.

Valion omavaraisuusaste oli 43 % (42 %). Investoinnit olivat 127 miljoonaa euroa (119 miljoonaa euroa).

Omistajilta vastaanotettu maitomäärä oli 1 861 miljoonaa litraa (1899 miljoonaa litraa).

Vuonna 2016 Valio maksoi omistajayrittäjilleen 716 miljoonaa euroa (= 43,7 % liikevaihdosta). Omistajille maksettiin 23 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf)

*Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä.

**Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

Maito tuo maatalouden yrittäjätulosta 60 %

Maidontuotanto on ainoa maatalouden muoto, jota voidaan harjoittaa kaikkialla Suomessa. Suuressa osassa Suomea se on ainoa mahdollinen maatalouden tuotantosuunta.

Maito on suomalaisten luontaista ruokaa: Kaikkialla Suomessa kasvaa nurmea karjan rehuksi ja puhdasta juomavettä on riittävästi. Nurmen tuotanto sopii hyvin Suomen ilmastoon ja satotaso on pitkän päivän ansiosta hyvä.

Maidosta kertyy yli 60% maatalouden yrittäjätulosta*. Kainuussa ja Lapissa maito ja lypsykarjatiloilla tuotettu naudanliha kattavat noin 80 % maatalouden myyntituloista**.

Maidon tuottajahinta pysytteli alhaalla vuonna 2016 vaikeasta markkinatilanteesta johtuen: Venäjän-kauppa oli edelleen pysähtyneenä ja Euroopan unionissa maidon tuotanto kasvoi, kun maitokiintiöt olivat poistuneet.

Maitotilojen kannattavuus heikkeni ja yrittäjätulo laski, vaikka myös tuotantopanoksissa tapahtui pientä laskua. Maatalouden eri tuotantosuuntien keskimääräinen kannattavuuskerroin*** oli noin 0,32 (0,2 vuonna 2015), maidontuotannossa 0,38.

Kesän 2016 nurmirehusadon määrä oli varsin hyvä, mutta laatu keskinkertainen. Lehmien keskituotos jatkoi nousuaan ja myös pitoisuudet nousivat hieman.

*Yrittäjätulo sisältää maatalouden tuet.

**Myyntitulo sisältää tuotemyynnistä saadut tulot, ei sisällä tukia.

***Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka suuri osa palkkavaatimuksesta (15,6 € / tunti) ja oman pääoman korkovaatimuksesta (4,35% ) on saavutettu (Luke Taloustohtori 2015).Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi