Tuotantoeläinten hyvinvointi

Lypsylehmän hyvinvointi edellyttää terveyden lisäksi sopivaa ympäristöä, märehtijälle sopivaa ruokintaa sekä mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Terve lehmä tuottaa laatumaitoa

Suomessa lehmät ovat EU:n terveimpiä ja antibiootteja käytetään vain sairaan eläimen hoitoon. Esimerkiksi utaretulehduksissa määritetään taudinaiheuttaja Valion laboratoriossa DNA-tyypityksellä, jotta voidaan valita täsmähoito kyseiselle bakteerille.

Valioryhmässä on määritelty hyvä valiolainen maidontuotantotapa, joka ottaa huomioon Welfare Quality® -ohjelman nautojen hyvinvointivaatimukset.

Lajille ominaisesti lehmät viettävät suurimman osan vuorokaudesta makuulla märehtien.

Pihatoissa elävien lehmien määrä kasvaa jatkuvasti. Yli puolet lehmistä asuu pihatoissa. Vuonna 2016 rakennettiin noin 50 uutta pihattoa ja vain 2 uutta parsinavettaa. Noin 70 % karjoista laiduntaa kesäaikaan. Valio järjesti eri puolilla Suomea yleisölle avoimia laitumellelaskutilaisuuksia, joita tuhannet ihmiset seurasivat maitotiloilla.

Vuoden 2016 teema, hyvinvointi, jatkuu vastuullisuuden teemalla vuonna 2017. Valion alkutuotanto järjestää yhdessä osuuskuntien kanssa ihmisten ja eläinten hyvinvointiin liittyviä koulutuksia sekä uusien tuotantotapaohjeiden mukaisia vastuullisuuskoulutuksia.

Valioryhmän alkutuotantopalvelut yrittäjille ovat pääsääntöisesti yrittäjille maksuttomia.

Maidon laatu uuteen ennätykseen

Vuonna 2016 saavutettiin Valiolla jälleen uusi ennätys maidon laadussa, parhaan (E) laatuluokan osuus maidosta nousi 96,5 prosenttiin (96,1% vuonna 2015) ja heikointa (2-luokkaa) oli vain 0,01%.

Maitotilaopaste laatutiloille

Valiolaisilla maitotiloilla otetaan käyttöön uusi tuotantotapaohjeistus, jonka vaatimukset astuvat voimaan 1.1.2018.

Uusissa ohjeissa edellytetään mm., että vasikoiden nupoutuksessa käytetään rauhoitusta ja kivunlievitystä sekä, että tila kuuluu nautojen terveydenhuoltojärjestelmään. Tiloja koulutetaan tuotantotapaohjeistuksen käyttöönottoon kaikissa osuuskunnissa. Tiloista 98 % on tehnyt laatusopimuksen Valion hankintaosuuskunnan kanssa.

Valioryhmän tiloista 28 % on saanut Valio Maitotilaopasteen. Opasteen saanti edellyttää laatukäsikirjan täydentämistä tilan omilla työohjeilla ja valiolaisten vaatimusten täyttämistä maidon laadun, eläinten ruokinnan ja hoidon, ympäristön sekä tuotannon seurannan suhteen. Maitotilaopaste uusitaan vuoden 2017 aikana.

Laadukasta rehua, hyvä navetta ja liiketoimintaosaamista

Lehmien lajityypillinen rehu on nurmi tai säilörehu. Valkuaista suomalaiset lehmät saavat rypsistä, rapsista ja palkokasveista, kuten herneestä. Soijaa ei lypsylehmien ruokinnassa käytännössä käytetä. Valioryhmän lehmien ruokinnassa ei sallita geenimuunneltujen ainesosien käyttöä.

Valio on laatinut tuottajien käyttöön ”Hyvät ruokintaperiaatteet” -ohjeen, joka painottaa ruokinnan lajinmukaisuutta. Laajat Artturi® -palvelut tarjoavat säilörehun tiimoilta asiantuntija-apua, koulutusta, uutisointia, fb-ryhmän sekä säilörehun laatuanalyysejä ja korjuuaikapalvelun omistajayrittäjille.

Valio järjestää vuosittain sekä asiantuntijoille että valiolaisille yrittäjille suunnattuja koulutuksia navetan rakentamiseen ja toiminnallisuuteen, säilörehuun, eläinten terveydenhuoltoon sekä talouden hallintaan. Jo yli 1000 valiolaista yrittäjää kouluttaneisiin liiketoimintavalmennuksiin on lisätty työn tehokkuutta ja jaksamista tukevaa leania.

Keräilykuljettajat tunnistamaan mahdollisia ongelmia

Myös maitotiloilla saattaa ilmetä inhimillisiä ongelmia, jolloin eläinten hyvä hoito vaarantuu tai laiminlyödään.

Maito kerätään tiloilta joka toinen päivä. Keräilyautojen kuljettajia on koulutettu huomaamaan mahdolliset ongelmat ja hankkimaan apua heti.

Osuuskunnan asiantuntija käy tilalla, jos maidon laatu heikkenee tai tuotannossa ilmenee muita häiriöitä.

Valiolaisista maitotiloista auditoidaan vuositain vähintään 5%, Vuonna 2016 laatuarviointi tehtiin 5,5 %:lla tiloista. Lisäksi tiloille tehdään paljon kehitys- ja neuvontakäyntejä.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi