Ympäristövastuu ja –tavoitteet

Ympäristövastuu ja –tavoitteet

Ympäristövastuu

Valio on sitoutunut hankkimaan ympäristövaikutuksia vähentävää tekniikkaa, käyttämään raaka-aineita ja energiaa tehokkaasti sekä suosimaan uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia pakkauksia. Raportoidut luvut kattavat Valion kotimaan toiminnot.

Valiolle maitoa tuottavien maitotilojen ympäristövaikutukset aiheutuvat pääosin lehmien päästämästä metaanista, joka on kasvihuonekaasu, sekä tilojen rehuntuotannon mahdollisesti aiheuttamista fosfori- ja typpivalumista vesistöön.

Ympäristövaikutuksia suomalaisilla lypsykarjatiloilla vähentävät seuraavat tekijät:

  • Lehmien valkuaisrehuna ei käytetä soijaa. Soija on yleisesti käytetty valkuaisrehu muualla. Sademetsiä hakataan soijaviljelysten alta.
  • Maidontuotannon ja –jalostuksen resurssitehokkuutta parannetaan järjestelmällisesti. (Kts. Tavoitetaulukko). Tällöin ympäristövaikutukset / maitolitra pienenevät.
  • Suomessa maito ja naudanliha saadaan samasta eläimestä, mikä jakaa ilmastokuormaa monelle tuotteelle.

Valion ympäristöjärjestelmä

Valiolla on ollut kotimaan toiminnot kattava ISO 14 001-standardin mukainen ympäristösertifikaatti vuodesta 2000 alkaen, ja vuonna 2015 uudelleen hyväksytty sertifikaatti on voimassa 29.9.2018 saakka.

Ympäristöjärjestelmän toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ulkoisilla ja sisäisillä tarkastuksilla.

Valion ympäristötavoitteet luodaan kerrallaan kolmen vuoden hallintaohjelmakausille ja toteutettavien toimenpiteiden kautta luodaan vuosittaiset osatavoitteet. Kolmen vuoden hallintaohjelmakaudet antavat mahdollisuuden luoda kunnollisia painopistealueita, mutta myös mahdollistavat toimenpiteiden hallitumman suunnittelun, toteutuksen ja tehokkuuden arvioinnin.Ympäristötavoitteet 2015 – 2017

Vuodet 2015 - 2017 kattavilla hallintaohjelmilla tavoitellaan jätevesikuormituksen ja jäteveden määrän vähentämistä suhteutettuna vastaanotettuun maitomäärään. Suhteutus vastaanotettuun maitomäärään on meijerialan kansainvälinen käytäntö.

Energiatehokkuuden parantaminen on päällekkäisyyksien välttämiseksi siirretty ympäristöjärjestelmästä Energiatehokkuussopimuksen mukaiseen kehitysohjelmaan.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi