Valio Luomu™: hyvää makua luontoa kunnioittaen

Kotimaiset Valio Luomu™ tuotteet ovat maukkaita ja laadukkaita, ja ne valmistetaan luontoa kunnioittaen.

Mitä luomu tarkoittaa?

Valio Luomu™ tuotteiden raaka-aineet tulevat tiloilta, jotka toimivat ekologisten periaatteiden mukaisesti luontoa kunnioittaen. Tuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan luomutuotannon ehtoja. Suomalaiset viranomaiset valvovat ehtojen noudattamista tekemällä vuositarkastuksia tiloille. Valvonta kattaa koko tuotantoketjun pellolta pakkauksiin. Tuotantoa ja valmistusta säätelee EU:n luomuasetus.

Luomuelintarvikkeissa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän lisäaineita, mutta tiettyjen lisäaineiden käyttö on perusteltua tuotteen rakenteen ja säilyvyyden varmistamiseksi. Luomuelintarvikkeissa sallittujen lisäaineiden lukumäärä on noin kymmenesosa tavanomaisissa elintarvikkeissa sallituista lisäaineista. Niistä valtaosa on luonnossa esiintyviä yhdisteitä. Myös geenimuuntelun (GMO) käyttö luomutuotteissa ja niiden ainesosissa on kielletty, kuten Valion tuotteissa ylipäänsä.

Luomumaito on pastöroitua samoin kuin tavanomainen maito. Luomumaitoja ei D-vitaminoida, koska lainsäädännön puolesta se ei ole mahdollista Suomessa. Suurinta osaa Valio Luomu™ tuotteista ei homogenoida, poikkeuksena esimerkiksi laktoositon Valio Eila® luomu kevytmaitojuoma. Homogenoimattomuus aiheuttaa rasvan nousemisen maidon pintaan, joten maitoa kannattaa ravistaa ennen käyttöä.

"Luomulehmien tärkeää ravintoa on puna-apila."

Eläimille pääasiassa luomurehua

Luomutiloilla elävien eläinten ravinnoksi tarkoitettujen rehukasvien viljelyssä ei käytetä torjunta-aineita tai keinolannoitteita. Keinolannoitteiden sijaan lannoituksessa käytetään karjanlantaa, biologista typensidontaa sekä viherlannoitusta.  Kasvitauteja ja -tuholaisia vastaan käytetään esimerkiksi suunnitelmallista viljelykiertoa, viljelytekniikkaa ja taudinkestäviä kasvilajikkeita.

Luomutilojen nurmirehussa puna-apila on tärkeä rehukasvi, ja siksi löydät sen myös Valio Luomu™ tuotteiden logosta. Typpeä ilmasta sitovat palko- ja nurmipalkokasvit kuuluvat olennaisesti luomutilan viljelykiertoon, ja karjatilalla ne parantavat rehuomavaraisuutta. Maitotilalla usein viljeltyjä kasveja ovat mm. apilat, herne, härkäpapu, sinimailanen ja virnat. Luonnonmukaisessa kasvinviljelyssä käytetään siemenseoksia, minkä vuoksi luonnonmukaisesti viljellyt pellot ovat usein kasvilajistoltaan rikkaampia kuin tavanomaisesti viljellyt pellot. Palkokasvien valkuaispitoisuus on usein korkea, ja siksi ne ovat olennainen osa luomutilan lehmien ruokintaa. Valiolainen nobelisti A. I. Virtanen oli biologisen typensidonnan tutkimuksen pioneereja Suomessa.

Vapaata elintilaa lajille tyypilliseen tapaan

Luomutiloilla kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että ympäristö vastaa eläinten luontaisiin tarpeisiin ja eläimet saavat elää mahdollisimman lajinmukaisesti. Se tarkoittaa elämää pihattonavetassa, laiduntamista kesäisin ja mahdollisuutta ulkoiluun myös talvisin. Laiduntaminen vaikuttaa monin tavoin lehmien hyvinvointiin ja tarjoaa mahdollisuuden lajille tyypillisen käyttäytymiseen. Luomulainsäädännön mukaan eläinten tulisi päästä laiduntamaan aina kun se on mahdollista.

Luomueläinten rehujen tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja ja ruokinnassa tulee huolehtia riittävästä karkearehun osuudesta. Ruokinnan tulee perustua mahdollisimman paljon laiduntamiseen ja hyvälaatuiseen säilörehuun sekä kotimaiseen viljaan. Ruokintaa täydennetään herneellä ja rypsipuristeella sekä tarvittavilla ostoväkirehuilla, kuten kivennäisrehuilla. Ruokinnassa käytetään pääsääntöisesti luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja.

Ennaltaehkäisevä lehmien terveydenhuolto on tärkeää. Tästä huolimatta kaikkia sairastumisia ei pystytä ennalta ehkäisemään, ja niinpä luomueläimiä hoidetaan samoilla lääkkeillä ja menetelmillä kuin tavanomaisilla tiloilla. Lääkitysten varoajat ovat kuitenkin luomutuotannossa pidemmät. Varoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka kuluu ennen kuin lääkitystä lehmästä lypsettyä maitoa voidaan käyttää elintarvikkeissa. Valiolainen tapa sekä tavanomaisilla että luomutiloilla on, että maidontuottaja testaa jokaisen lääkityn lehmän varoajan päätyttyä. Tämän lisäksi jokainen maitoauton kuorma tutkitaan meijerissä ennen maidon siirtämistä siiloihin.

Vasikalle täysmaitoa vähintään kolmen kuukauden ikäiseksi

Luomutilalla vasikka on emänsä kanssa tavallisesti yhdestä seitsemään vuorokautta tai sen ajan, kun emä lypsää ternimaitoa. Heti vasikan synnyttyä emä nuolee tämän kuivaksi ja vasikka saa imeä emästään ternimaitoa. Valio suosittelee, että jokaisen poikivan lehmän ternimaidon vasta-ainepitoisuus tutkitaan. Näin voidaan varmistua siitä, että vasikka saa riittävästi vasta-aineita. Jos oman emän ternimaidossa ei ole riittävästi vasta-aineita, on järkevää antaa vasikalle toisesta emästä lypsettyä, hyvälaatuista ternimaitoa.

Noin 1-7 vuorokauden jälkeen vasikka vieroitetaan emästään, ja vasikka siirtyy ikäistensä lajitoverien seuraan. Vieroitusajat vaihtelevat tiloittain. Yleensä emon ja vasikan välinen eroahdistus on sitä suurempi, mitä kauemmin ne ovat yhdessä. Siksi nopea vieroitus voi olla eläinten kannalta parempi vaihtoehto.

Vasikoille juotetaan joko omasta emästä tai muista lehmistä lypsettyä täysmaitoa vähintään kolmen kuukauden ikäiseksi. Valion suositus on, että vieroitetulle vasikalle juotetaan maitoa noin kymmenen litraa vuorokaudessa iästä riippuen. Tämän lisäksi vasikoille tulee tarjota raikasta vettä ja hyvälaatuista heinää päivittäin. Vasikan ruoansulatuselimistö muuttuu yksimahaisesta märehtijäksi vähitellen ja siksi heinän ja mahdollisen väkirehulisän säännöllinen tarjoaminen on tärkeää.

Luomua ostetaan arvoperusteilla

Valio selvitti keväällä 2014 suomalaisten luomuun liittyviä toiveita ja ostomotiiveja. Tutkimuksesta kävi ilmi, että luomutuotteiden kohdalla ostamista ohjaavat hintaa enemmän arvoperusteet, kuten luonnollisuus ja ekologisuus. Luomutuotteita ostetaan kolmesta syystä: maun ja laadun vuoksi, eettisin perustein sekä puhtauden ja terveellisyyden takia. Luomumaitotuotteiden kohdalla ostoperusteina korostuvat maku ja eettiset syyt.

Myös kotimaisuus nousi tutkimuksessa vahvasti esille. Kotimaisten luomutuotteiden laatuun luotetaan enemmän kuin ulkomaiseen luomuun.


Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi