Yleiset käyttöehdot

 

1. Palvelusopimuksen osapuolet

Nämä palvelusopimusehdot (”Ehdot”) ovat osa Sopimusta (määritelty alla kohdassa 2), joka on solmittu tänään päivänä, jolloin Sinä olet sähköisesti hyväksynyt nämä Ehdot. Sopimuksen osapuolet ovat:

(a) Valio Oy, Y-tunnus 0116297-6, osoitteessa Meijeritie 6, 00370 Helsinki ja postiosoitteenaan PL 10, 00039 Valio (”Valio”) ja

(b) Sinä käyttäjä,  joka olet sähköisesti hyväksynyt tämän sopimuksen Valion verkko- ja mobiilipalvelussa tarkoituksenasi käyttää Valion verkko- ja mobiilipalvelua omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöösi tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti (”Sinä”).

Valio ja Sinä voitte olla molemmat jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.

2. Palvelusopimuksen syntyminen ja palvelun pääsisältö

Sopimuksella tarkoitetaan näiden Ehtojen ja Sinun Valion verkko- ja mobiilipalvelussa  antamiesi sähköisten suostumusten kokonaisuutta (”Sopimus”).

Näissä Ehdoissa ”Palvelu” tarkoittaa Valion Sinun käyttöösi  antamaa sähköistä Valion verkko- ja mobiilipalvelua eri toimintatavoilla (kuten Internetissä ja matkapuhelimella sekä muulla mobiililaitteella) käytettynä sisältäen Valion ja kolmansien ohjelmistoja ja palvelua sekä Valion ja kolmansien sisältöjä kuten ruokareseptejä, ruokareseptien luomista, reseptikuvia, käyttäjien välisiä keskusteluja, käyttäjien välistä reseptien jakamistoimintoa ja henkilökohtaista keittokirja- ja kauppalistatoimintoa

Näissä Ehdoissa muiden käyttäjien kuin Sinun Palvelussa olevista sisällöistä kuten ruokaresepteistä, reseptikuvista ja keskusteluista käytetään nimitystä ”Kolmansien Tiedot”.

“Dokumentaatiolla” tarkoitetaan näissä Ehdoissa Palvelun käyttöohjeita ja Palveluun liittyviä aineistoja, joita Valio toimittaa ja pitää Sinun saatavillasi tämän Sopimuksen nojalla  ja Valionhenkilörekisteriselostetta noudattaen.

Näissä Ehdoissa ”Omalla Sisällöllä” tarkoitetaan sinun Palveluun siirtämiäsi ja Palvelussa luomiasi reseptejä, reseptikuvia ja keskusteluja.

Palvelun osana Valio lisensoi Sinulle eli antaa käyttöoikeuden Sinulle ilman maksua Valion tai sen lisenssinantajan omistamaan ohjelmistoon, jonka saat Dokumentaation mukaisesti ottaa käyttöön (”Ohjelmisto”). Ohjelmistoa saa käyttää päätelaitteessa tai päätelaitteissa (kuten tietokone tai matkapuhelin tai muu mobiililaite), joka/jotka tunnistetaan Sinun Palvelua koskevan käyttäjätunnuksesi ja salasanasi perusteella sekä päätelaitteelle asetettavien evästeiden perusteella (”Päätelaite”).

Valio käyttää evästeitä Palvelussa. Evästeiden käytön tarkoituksena on Palvelun käytön mahdollistaminen ja virhetilanteiden korjaaminen. Evästeiden käytön tarkoituksena on myös tehdä Palvelu käyttäjäystävälliseksi. Käyttäjäystävällisyys tarkoittaa a) esimerkiksi sopivimpien Palvelun näkymien rakentamista ja määrittämistä ja b) sitä että evästeiden avulla Valio seuraa sitä, miten ja mistä www-osoitteesta käyttäjät tulevat Palveluun, jotta Valio voi arvioida mainontansa tehokkuutta ja muokata Palvelun sisältöä ja esitystapaa siten, että se soveltuisi hyvin juuri Palvelun käyttäjille. Evästeiden käytön tarkoituksena on myös Palvelun tekeminen tehokkaaksi. Tehokkuus tarkoittaa Palvelun toiminnan parantamista siten, että Valio seuraa Palvelun käyttöä tietääkseen, mitä Palvelun sisältöjä ja toiminnallisuuksia käytetään ja siten Valio kehittää juuri näitä suosittuja Palvelun sisältöjä ja toiminnallisuuksia edelleen. On tärkeä huomioida, että Valio ei käsittele henkilötietoja evästeissään eikä yhdistä evästeitä henkilötietoihin, jollei pakottava laki määrää toisin.

Palvelu tarjoaa myös tietoa Valiosta, kuluttajakäyttäjälle yleistä sekä ammattilaiskäyttäjille ruoka- ja ravitsemustietoa sekä tietoa Valion tuotevalikoiman tuotteiden ainesosista, ravintosisällöstä ja koostumuksesta (elintarvikelaki 23/2006 2:9 §).

Käyttäessäsi Palvelua ensimmäisen kerran Sinun on ilmoitettava nimesi, käyttäjätunnus sekä salasana. Näiden yksilöivien tietojen perusteella Sinä saat Sopimuksen tarkoittaman oikeuden käyttää Palvelua, kun Sinut on tunnistettu näiden tietojen perusteella Päätelaitteellasi aina, kun käytät Palvelua.

Jos olet alle 18-vuotias, on Sinulla oltava huoltajiesi suostumus käyttää Palvelua. 

Vain jos Sinä sitoudut noudattamaan Sopimuksen ehtoja, Sinulla on oikeus käyttää Palvelua, Ohjelmistoa ja Kolmansien Tietoja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Sinä et suostu Sopimuksen ehtoihin, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua, Ohjelmistoa eikä Kolmansien Tietoja.

3. Palvelun rajoitettu käyttöoikeus

3.1 Rajoitettu käyttöoikeus

Valio myöntää Sopimuksella Sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää omassa henkilökohtaisessa ei-kaupallisessa  käytössäsi Ohjelmistoa, Palvelua ja Kolmansien Tietoja Palvelun sellaisessa käyttötarkoituksessa, joka on tarkemmin kuvattu Dokumentaatiossa. Palvelun pääasiallisena tarkoituksena on olla inspiroiva ruokayhteisö, josta saa ideoita, vinkkejä ja tietoa ruoanlaittoon ja hyvinvointiin liittyen.

Valio ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu Sinulle Sopimuksella.

3.2 Nimenomaisesti kielletty käyttö

Sinä et saa esimerkiksi (i) vuokrata, lisensioida, jälleenmyydä tai muutoin kaupallisessa tai ansaintatarkoituksessa siirtää tai luovuttaa oikeuksia Ohjelmistoon, Palveluun eikä Kolmansien Tietoihin tai mihinkään niiden osaan; (ii) siirtää Ohjelmistoa, Palveluja tai Kolmansien Tietoja sähköisesti viestintäverkossa tai millään telekommunikaatioyhteydellä pois lukien kaikki Dokumentaatiossa nimenomaisesti kuvatut tilanteet; (iii) analysoida, muokata, purkaa, dekompiloida tai kääntää Ohjelmistoa, Palveluja tai Kolmansien Tietoja tai muutoin yrittää tutkia Ohjelmiston tai Palvelun lähdekoodia, perustavia ideoita, perustavia käyttöliittymäratkaisuja tai algoritmeja millään keinoilla tai paljastaa mitään edellä luetelluista enempää, kuin mitä on sallittu pakottavan soveltuvan lain nojalla; (iv) luovuttaa Palvelun tunnuksia (kuten esimerkiksi käyttäjätunnusta) kenellekään kolmannelle; tai (v) luoda johdannaisia tuotteita tai palveluja käyttääksesi niitä muihin kuin henkilökohtaiseen ei kaupalliseen  tarkoitukseen.

3.3 Tiedonsiirron maksut

Ohjelmisto ja Palvelu sisältävät toiminnallisuuksia, jotka käyttävät tieto- tai telekommunikaatioverkkoa tiedon siirtoon Päätelaitteeseesi. Sinä olet yksin vastuussa kaikista tiedon siirtoon liittyvistä maksuista ellei Palvelussa nimenomaisesti toisin todeta.

4. Oikeudet sinun tietojasi koskien

4.1 Oikeus hyödyntää Omia Tietojasi ja Omia Sisältöjäsi

Sinä tiedostat, että Omia Tietojasi (määritelty alla) käsitellee  nimetty ja rajattu määrä Valion ja Palvelua tuottavan Valion alihankkijan henkilökuntaa, jolla on tehtäviensä vuoksi tarve käsitellä näitä tietoja.

Sinä tiedostat ja hyväksyt, että Ohjelmisto ja Palvelu sisältävät toiminnallisuuksia, jotka etsivät, lataavat, tallentavat, analysoivat ja muokkaavat sekä lähettävät Valiolle ja Palvelua tuottavalle Valion alihankkijayritykselle Ohjelmistoon, Palveluun, Kolmansien Tietoihin, Omiin Tietoihisi (määritelty alla) ja Omiin Sisältöihisi liittyviä sekä Ohjelmiston, Palvelun, Omien Tietojesi, Omien Sisältöjesi ja Kolmansien Tietojen käytöstäsi syntyviä tietoja.

Omia Tietojasi ovat 1) Sinun Palvelussa antamasi sinua koskevat paikkatiedot ja henkilötiedot; 2) Sinun Palvelun, Ohjelmiston, Kolmansien Tietojen, Omien Tietojesi ja Omien Sisältöjesi käytön perusteella synnyttämä tieto koskien käyttäytymistäsi ja mieltymyksiäsi (sisältäen muun muassa tuotetietojen ja reseptien selaamisen ja etsimisen, reseptien ja keittokirjan laatimisen, reseptiesi jakamisen muille käyttäjille, reseptien hankkimisen muilta käyttäjiltä, tuotteiden arvostelu- ja suosittelutiedot ja reseptien kauppalistalle lisäämisen). Omia Tietojasi koskeva henkilörekisteriseloste on nähtävissä täällä.

Tämän Sopimuksen hyväksymällä Sinä annat Valiolle ja Palvelua tuottavalle Valion alihankkijalle  (”Oikeudenhaltijat”) oikeuden i) saada pääsy, ii) tallentaa, iii) analysoida ja iv) muokata ja luovuttaa Omia Tietojasi ja Omia Sisältöjäsi Palvelun käyttämisen mahdollistamiseksi, Palvelun kehittämiseksi sekä Valion uusien tuotteiden kehittämiseksi ja luomiseksi sekä v) lähettää Sinulle erikseen valitsemillasi sähköisen suoramarkkinoinnin välineillä markkinointiviestejä Valion haluamilla markkinointisisällöillä ilman, että Valiolla  on velvollisuutta ilmoittaa siitä Sinulle erikseen tai ilman, että Valion on maksettava Sinulle siitä mitään tai hankittava Sinulta siihen uudestaan erikseen suostumusta.

Valiolla on myös oikeus hyödyntää Omia Tietojasi Ohjelmiston, Palvelun, muiden tuotteidensa, muiden palveluidensa tekniseksi ja kaupalliseksi kehittämiseksi ja virhetilanteiden korjaamiseksi.

Valio pidättää oikeuden muokata, poistaa tai estää minkä tahansa lähettämisen tai vastaanottamisen koskien tietoja, joita Valio pitää tämän Sopimuksen tai soveltuvan lain vastaisena. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rasistiset tai kunniaa loukkaavat kirjoitukset tai muut sisällöt.

Jos Sinä kieltäydyt antamasta Omia Tietojasi tai peruutat jonkin suostumuksesi (poislukien suostumus suoramarkkinointiin) taikka jos Sinä et anna Valiolle Palvelun tarvitsemia Dokumentaatiossa kuvattuja tietoja, Valion ei ole mahdollista tarjota Sinulle Palvelua, Ohjelmistoa eikä Kolmansien Tietoja. Suostumuksen peruuttamisesta voit ilmoittaa Valiolle sähköpostilla unsubscribe@valio.fi   

4.2 Omat Sisällöt

Sinä vakuutat, että ole luonut Omat Sisällöt itse tai että Sinulla on rajoittamaton oikeus hyödyntää Omia Sisältöjä.

Jos Sinä luot Palveluun Omaa Sisältöä tai saatat sellaista käytettäväksi Palvelussa, annat samalla Valiolle rajoittamattoman, ikuisen, siirtokelpoisen, ei-yksinoikeudellisen oikeuden kaikkialla maailmassa käyttää, muokata, julkaista ja jaella  tällaisia sisältöjä ja liittää tällaisia sisältöjä Palveluun ja Ohjelmistoon ilman, että Valio tarvitsee siihen Sinun erillisen suostumuksen ja/tai että Valio suorittaa siitä Sinulle mitään korvausta.

Sinä ymmärrät ja hyväksyt, että Palvelua käyttävät muut käyttäjät saavat Omia Sisältöjäsi Palvelussa tekemiesi asetusten mukaisesti käyttöönsä ja muokattavakseen ja että tällaiset kolmannet tahot voivat hyödyntää ja muokata Omia Sisältöjäsi myös Palvelun ulkopuolella.

Valio ei tarkista ennakkoon Palveluun luomaasi Omaa Sisältöä eikä vastaa sen kieliasusta tai sen soveltuvuudesta elintarvikekäyttöön.

4.3 Tietojesi säilyttäminen

Valio säilyttää Omia Tietojasi ja Omia Sisältöjäsi tietokannoissaan Valion henkilörekisteriselosteen mukaisesti. Tämä aikajakso voi jatkua yli sen ajan, jonka Sopimus on voimassa, mutta se on vain niin pitkä kuin on välttämätöntä, jotta Valiolla on riittävät tiedot vastata Sopimusta koskeviin kysymyksiin, vaatimuksiin tai väitteisiin.

4.4 Tietoturva

Valio turvaa voimassa olevan oikeuden mukaan henkilötietojesi tietoturvan esimerkiksi käyttämällä tehokasta salakirjoitusta Palvelussa käsiteltävän kaiken tiedon salaamiseksi ulkopuolisten pääsyltä.

4.5 Facebook

Palvelussamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten mahdollisuus liittää oma Facebook-tunnus Valio.fi-palveluun. Tällöin kirjautuminen Valio.fihin tapahtuu käyttäjän Facebook-tilin kautta. Valio.fi tallentaa tällöin käyttäjän sähköpostiosoitteen sekä käyttäjän Facebook-id:n. Näiden tietojen avulla käyttäjä tunnistetaan Valio.fi-palvelun rekisteröityneeksi käyttäjäksi.

Kun käyttäjä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset pyytävät kirjautumista ennen kuin tykkäämiset tai muut palvelusta jaetut tiedot näkyvät käyttäjän Facebook-sivulla. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Valiolle. Käyttäjä voi tutustua Facebookin yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin täällä.

5. Kielletyt sisällöt palvelussa ja kielletty palvelun käyttö

Jollei Sopimuksessa määrätä toisin tai jollei erityinen sovellettava pakottava laki vaadi Valiota sallimaan seuraavia toimia, näitä seuraavia toimia ei saa tehdä:

• laittaa tai lähettää Palvelussa tai Ohjelmistossa mitään laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, häpäisevää, epäsiveellistä, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornograafista tai uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa materiaalia tai mitään materiaalia, joka voisi synnyttää tai rohkaista käytöstä, jota pidettäisiin rikollisena tekona, joka johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muutoin rikkoa lakia; taikka muuhun tarkoitukseen, joka on laitonta tai kielletty tässä Sopimuksessa;

• käyttää Palvelua tai Ohjelmistoa millään tavalla, joka Valion kohtuullisen käsityksen mukaan vaikuttaa kielteisesti Palvelun tai Ohjelmiston toimintaan tai Valion käyttämiin muihin tietojärjestelmiin tai –verkkoihin taikka muihin Palvelun tai Ohjelmiston käyttäjiin;

• ladata tai lähettää Palveluun tai käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai menetelmää, joka sisältää haittaohjelmia kuten viruksia, troijalaisia, matoja tai muita tietokoneohjelmia, jotka voivat vahingoittaa tai häiritä Palvelun tai Ohjelmiston normaalia toimintaa tai kuormittaa Valion tietojärjestelmiä tai muuta järjestelmää, tai tehdä mitään toimenpidettä, joka aiheuttaa kohtuuttoman kuorman Valion tietojärjestelmille taikka joka loukkaa kolmannen oikeuksia;

• laittaa Palveluun mitään sisältöä, jota Sinulla ei ole lainsäädännön tai sopimusten vuoksi oikeutta laittaa Palveluun (esimerkiksi sisältöä, johon jollakin toisella on tekijänoikeus eikä Sinulla ole tämän toisen lupaa tällaisen sisällön käyttöön).

6. Palvelun olemassaolo, sisältö ja palvelussa olevien tietojen oikeellisuus

Palvelussa olevia tietoja päivitetään säännöllisesti. Valio saattaa vaihtaa, päivittää tai poistaa mitä tahansa tietoja Palvelusta ilman etukäteistä ilmoitusta. Valio ei takaa, että Palvelu on toiminnassa jatkuvasti, että Palvelu on virheetön tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista, jollei pakottava laki toisin määrää.

Valio ei ole vastuussa mistään virheistä, laiminlyönneistä tai harhaanjohtavista tiedoista ja Valio ei maksimaalisiin lain sallimiin rajoihin asti anna  minkäänlaisia oletettuja ja tai muita vakuutuksia, jotka liittyvät tällaiseen tietoon.

Ellei pakottavassa laissa toisin todeta, missään tapauksessa Valio ei ole vastuussa mistään vaatimuksesta, vahingosta, tappiosta, vaateesta tai mistään suorasta, epäsuorasta vahingosta taikka taloudellisesta menetyksestä sisältäen mutta ei rajoittuen voiton tai saavutetun hyödyn menetykseen, joka aiheutuu Palvelussa tai Ohjelmistossa esitetystä tiedosta tai Palvelusta tai millään tavoin liittyy tällä Palvelussa esitettyyn tietoon tai palveluun.

7. Oikeudet ohjelmistoon, palveluihin, dokumentaatioon ja kolmansien tietoihin

Kaikki oikeudet, mukaan lukien Immateriaalioikeudet, Ohjelmistoon, Dokumentaatioon ja Palveluun sekä kaikki näiden muutetut ja edelleen muokatut kappaleet ja versiot sekä jatkokehityksen tuotteet sekä kaikkiin näihin liittyvät Immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Valiolle ja Valion lisenssinantajille.

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tässä Sopimuksessa seuraavaa: kaikki patentit (mukaan lukien patenttihakemukset), keksinnöt (ovatpa ne patentoimiskelpoisia tai eivät), liikesalaisuudet, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, lisenssit, kaaviot, logot, domain-nimet, pakkaukset, tekniikat, tietotaito, menetelmät, prosessit, tekijänoikeudet, mallioikeudet, ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen kehittämisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita, sekä kaikki muut aineettomat oikeudet minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa.

Omistusoikeudet koskien Palvelua ja Ohjelmistoa ovat Valiolla ja Valion lisenssinantajilla.

Valion nimi, logo ja kaikki niihin liittyvät tuote- ja palvelunimet, mallit ja tunnukset ovat Valion omaisuutta. Kaikki muut nimet, logot ja kaikki niihin liittyvät tuote- ja palvelunimet, mallit ja tunnukset Palvelussa ja Ohjelmistossa ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

8. Vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksista

Siinä määrin kuin pakottava laki sallii, Sinä olet vastuussa Valiolle aiheutuvista vahingoista, jos loukkaat kolmansien Immateriaalioikeuksia sisällöissä, joita toimitat Valiolle. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä koskee kaikkia Palveluun saattamiasi sisältöjä ja tietoja mukaan lukien Oma Sisältö, mutta ei kuitenkaan Omia Tietojasi. Sinun tulee korvata Valiolle vahingot (mukaan lukien myös oikeudenkäyntikulut), jotka aiheutuvat mistä tahansa vaatimuksista, joita kolmannet Immateriaalioikeuksien omistajat esittävät perustuen siihen, että Sinä olet saattanut Palveluun sisältöä (pois lukien Omat Tiedot).

9. Vastuunrajoitus

Sinä tiedostat ja hyväksyt sen, että Palvelu, Ohjelmisto ja Kolmansien Tiedot toimitetaan sellaisena kuin ne ovat, eivätkä Ohjelmisto tai Palvelu sovellu mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen. Sinä tiedostat ja hyväksyt, että Ohjelmisto ja Palvelu sisältävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja tietoja, joita voidaan käyttää yhdessä Palvelun kanssa ja joista Valio ei ole miltään osin vastuussa. Valio ei vakuuta eikä anna mitään takuuta näihin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin ja tietoihin.  

SIINÄ MÄÄRIN KUIN PAKOTTAVA LAKI SALLII, VALIO JA/TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE MISSÄÄN VASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN KOLMANNELLE TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI MUUTOIN PALVELUUN LIITTYEN MISTÄÄN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA TAIKKA MENETETYSTÄ TIEDOSTA, JOHTUIVATPA NE PALVELUN JA/TAI OHJELMISTON SAATAVILLA OLEMATTOMUUDESTA TAI KATKOKSISTA, KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUISTA TAI TIEDOISTA TAIKKA MUUSTA SYYSTÄ.

10. Sopimuksen päättyminen

Tämä Sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla toiselle Osapuolelle.
Sinä tiedostat ja hyväksyt sen, että Valio voi lopettaa Palvelun tai Ohjelmiston tuottamisen tai tarjoamisen milloin tahansa Valion niin yksipuolisesti päättäessä.

Sinun irtisanoessasi tämän Sopimuksen Sinun on tuhottava Ohjelmisto ja Dokumentaatio ja varmuuskopio Ohjelmistosta.

Tämän Sopimuksen päättyessä millä perusteella tahansa tämän Sopimuksen kohta 9 jää voimaan.

Valio tulee tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttämään täysin anonyyminä Omia Tietojasi tilastollisiin tarkoituksiin kuuden kuukauden ajan, minkä jälkeen Valio lopettaa kaiken käsittelyn Omiin Tietoihisi liittyen ja tuhoaa Omat Tietosi luotettavalla tavalla.

11. Muut ehdot

11.1 Sovellettava laki

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (pois lukien YK:n kauppalaki ja sovellettavan lain valintaa koskevat säännökset).

11.2 Sopimuksen siirtäminen

Tämä Sopimus on Sinulle henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää osaksikaan kenellekään kolmannelle. Valio saa siirtää tämän Sopimuksen tai sen osan kolmannelle ilmoittamalla siitä Sinulle tai ilmoittamalla siitä Palvelussa.

11.3 Yhteyspiste

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain tarkoittama yhteyspiste on:

Valio Oy, PL 10, 00039 Valio
sähköposti: kuluttajapalaute@valio.fi
puhelin: 0800-0825
telefax: 010 381 2209

11.4 Valvova viranomainen

Valion toimintaa valvoo muun muassa Kuluttajavirasto, jonka Sinä tavoitat esimerkiksi seuraavasti:

Kuluttajavirasto
Haapaniemenkatu 4 A 7, 7. krs.
PL 5, 00531 Helsinki
puhelin: 09 77261
sähköposti: posti@kuluttajavirasto.fi
www.kuluttajavirasto.fi

Energiatarpeesi