Vastuullisuus

Ruoankulutuksella ja -tuotannolla on globaalisti merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan, eläimiin ja ihmisten elämään. Haluamme tehdä osuutemme globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Vastuu ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä sekä yhteiskunnasta on osa kaikkea toimintaamme. Valion vastuullisuuden kulmakivet ovat osuustoiminnallisuus, hyvinvoivat eläimet ja kestävä maidontuotanto, joilla luomme työtä sekä hyvinvointia Suomeen.

Vastuullinen johtaminen

Osuustoiminnallisuus sekä Valion yhteiset arvot, missio ja visio ovat toimintamme kivijalka. Myös Valion Code of Conduct -ohje ja erilaiset politiikat ohjaavat toimintaamme.

Haluamme olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja kestävien elintapojen edistämisessä, hiilineutraalin maitoketjun tavoitteen eteenpäin viemisessä ja luonnon elinvoimaisuuden turvaamisessa. Omistajiamme ovat suomalaiset maitotilat ja maksamme toimintamme tuotot aina tiloille.

Arvojen mukaista johtamista

Kestävä maidontuotanto

Tunnemme ympäristö- ja ilmastovaikutuksemme ja vastuunamme on pienentää niitä. Vähennämme päästöjä, kasvatamme hiilinieluja, työskentelemme luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja luomme kiertotalouden ratkaisuja.

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Eläinten hyvinvointi

Hyvinvoivat eläimet ovat toimintamme perusta. Huolehdimme eläinten terveydestä, mahdollisuudesta lajityypilliseen käyttäytymiseen, hyvästä ympäristöstä sekä laadukkaasta ravinnosta. Valion maitotiloilla lehmistä huolehtiminen on paljon muutakin kuin työtä, se on elämäntapa.

Hyvinvointi keskiössä

Vastuullisuus tehtailla

Huolehdimme ihmisistä, elintarvikkeiden laadusta, resurssiviisaasta tuotannosta ja kehitämme jatkuvasti pakkauksiamme.

Lue tuotannon vastuullisuudesta

Läpinäkyvä hankinta

Elintarviketurvallisuus ja tuotteidemme korkea laatu ovat vastuullisen hankintamme perusta. Tunnemme käyttämiemme raaka-aineiden alkuperän ja odotamme, että toimittajamme sitoutuvat vastuulliseen toimintatapaamme.

Lue hankinnasta

Monimuotoisuus

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta erityisesti laidunnuksen, hiiliviljelyn ja luomutuotannon avulla. Laiduntaminen ylläpitää erityisiä elinympäristöjä, joista hyötyvät myös uhanalaiset lajit.

Luonnon monimuotoisuus maitotiloilla

Pakkaukset

Tavoitteenamme on ympäristöviisaat pakkaukset, jotka vähentävät hävikkiä. Esimerkiksi Valion harjakattoiset tölkit ovat jo korkkia myöten uusiutuvista materiaaleista valmistettu. Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotetta ja varmistaa sen turvallisuus sekä säilyvyys.

Jatkuvasti parempia pakkauksia

Vastuullisuusraportit

Me Valiolla kerromme vuosittain ilmestyvässä vastuullisuusraportissa laajasti työstämme ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lue vastuullisuusraportteja
Vastuullisuus tarkoittaa meille konkreettisia tekoja maitotilalta ruokapöytään

Osuustoiminnassa kaikki tuotot jaetaan suomalaisille maitotiloille

Ostamalla Valion tuotteita tuet kotimaisia ruuantuottajia.

Lue lisää

Valion aikoo nollata maidon hiilijalanjäljen 2035

Työskentelemme joka päivä päästöjen pienentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi.

Ilmasto-ohjelma
Vastuullisuus
Valion vastuullisuusraportti kokoaa vuoden 2022 saavutukset, tavoitteet ja kehityskohteet vastuullisuustyössä
Vastuullisuus
YK:n ilmastokokouksen jälkeen ilmassa on konkreettisten toimien odotusta
Ilmasto
Turvepeltojen päästöjä voidaan pienentää oikeanlaisella viljelyllä
Ilmasto
Ihmeellinen lanta
Ilmasto
Huippumoderni laite mittaa maaperän hiilensidontaa ja -päästöjä
Ilmasto
Miten maidon hiilijalanjälki nollataan?