Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meille konkreettisia tekoja maitotilalta ruokapöytään

Haluamme olla osa maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisua: Tunnemme ympäristö- ja ilmastovaikutuksemme ja vastuunamme on pienentää niitä. Vähennämme päästöjä, kasvatamme hiilinieluja, työskentelemme luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja luomme kiertotalouden ratkaisuja. Samaan aikaan parannamme määrätietoisesti eläinten ja ihmisten hyvinvointia.

Ravitsemukselliset innovaatiomme parantavat ihmisten terveyttä, ja herkulliset maut tuovat ystävät yhteisen pöydän ääreen. Suomalaiset maidontuottajat omistavat Valion osuuskuntien kautta, ja maksamme toimintamme tuotot heille. Luomme siis työtä ympäri Suomen. Näin varmistamme, että meillä on jatkossakin lähellä tuotettua ruokaa, jonka alkuperän tunnemme.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN:

Osuustoiminnallisuus sekä Valion yhteiset arvot, missio ja visio ovat toimintamme kivijalka. Myös Valion Code of Conduct -ohje ja erilaiset politiikat ohjaavat toimintaamme. Valion vastuullisuutta johtaa konsernin johtoryhmään kuuluva vastuullisuus- ja sidosryhmäsuhteiden johtaja vastuullisuuden Governance-mallin mukaisesti. Valiolla on operatiiviset ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden tiimit sekä erilliset päätösfoorumit. Vastuullisuuden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti Valion johtoryhmälle vastuullisuusfoorumissa.

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Olemme tunnistaneet aiheet, jotka ovat erityisen tärkeitä Valion sidosryhmille, ja joiden kautta luomme hyvinvointia yhteiskuntaan. Näiltä alueilta haemme myös liiketoimintahyötyjä. Haluamme olla edelläkävijä hyvinvoinnin ja kestävien elintapojen edistämisessä, hiilineutraalin maitoketjun tavoitteen eteenpäin viemisessä ja luonnon elinvoimaisuuden turvaamisessa.

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

Olemme asettaneet kullekin painopistealueelle tavoitteet ja linkittäneet ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuosille 2016–2030 tähtäävät köyhyyden poistamiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen ympäristö huomioiden. Lue lisää vastuullisuuden painopistealueiden tavoitteiden etenemisestä ja vastuullisesta toiminnastamme vastuullisuusraportistamme tai seuraavien sivujen kautta.

Vastuullisuus
YK:n ilmastokokouksen jälkeen ilmassa on konkreettisten toimien odotusta
Ilmasto
Turvepeltojen päästöjä voidaan pienentää oikeanlaisella viljelyllä
Ilmasto
Ihmeellinen lanta
Ilmasto
Huippumoderni laite mittaa maaperän hiilensidontaa ja -päästöjä
Vastuullisuus
Kestävä maidon­tuotanto
Ilmasto
Miten maidon hiilijalanjälki nollataan?
Ilmasto
Kokonaan kasvipohjainen pakkaus on ympäristön kannalta hyvä valinta
Vastuullisuus
Eläinten hyvinvointi