Siirry sisältöön
Ilmasto

Tulevaisuuden ruokajärjestelmä kaipaa resurssiviisautta ja kestävää ajattelua

Tulevaisuuden ruokajärjestelmä kaipaa resurssiviisautta ja kestävää ajattelua
Juha Nousiainen
Ilmastotiimin johtaja

Valio Oy

Väestömäärän globaali kasvu ja fossiilitalouteen perustuva teknologiavetoinen talouskasvu haastavat nykyisen ruokajärjestelmän. Ruokajärjestelmä kaipaakin nopeasti ratkaisuja, jotka ovat kokonaiskuvassa järkeviä ja pitkässä juoksussa kestäviä. Tähän tarvitaan laajaa ruoantuotannon kirjoa. Valion missiona on kehittää uutta ruokajärjestelmää ja toimia siinä itse toimialan esimerkkiyrityksenä.

Ruoan tarve tulee tulevina vuosikymmeninä lisääntymään maailmanlaajuisesti väestömäärän kasvaessa. Samaan aikaan ilmaston lämpeneminen ja esimerkiksi lajikato asettavat haasteita nykyiselle ruoantuotantojärjestelmälle, joka on tähän asti nojannut vahvasti fossiiliseen talouteen. Jatkossa yhä isompi määrä suita on pystyttävä ruokkimaan merkittävästi pienemmillä päästöillä ja vähemmällä peltopinta-alalla.

Globaali ruokajärjestelmä on viime aikoina osoittanut haavoittuvuutensa kriisien, pitkien toimitusketjujen, alueellisen erikoistumisen ja riippuvuuksien maailmassa. Teknologinen kehitys, erikoistuminen ja keskittyminen ovat tehostaneet tuotantoa, mutta kriisiherkkyys ja paikallinen huoltovarmuus ovat jääneet jalkoihin. Kriisit ja sodat katkovat raaka-aineiden, energian ja tavaroiden toimitusketjuja aiheuttaen kauaskantoisia ongelmia. Kipeimmin häiriöiden vaikutukset osuvat kehitysmaihin, jotka ovat riippuvaisia viljan tuonnista, ja joissa ilmastonmuutos on entisestään heikentänyt mahdollisuuksia omaan tehokkaaseen ruoantuotantoon.

Suomessa ruoan omavaraisuusasteemme on korkea, noin 80 prosenttia. Viime kuukausina keskusteluun on kuitenkin noussut paikallisen huoltovarmuuden takaaminen. Esimerkiksi kysymys siitä, pitäisikö ruoantuotannossa palata ainakin osittain hajautetumpaan malliin, jossa lannoitteiden ja polttoaineiden saatavuus paikallisesti olisi mahdollista.

Nyt on tarvetta uudelle, tulevaisuuteen katsovalle ruokajärjestelmälle, joka huomioi sekä ympäristökysymykset että paikallisen huoltovarmuuden. Tätä uutta ruoantuotannon normaalia voisi kutsua vaikkapa ruokajärjestelmä 2.0:ksi.


Search