Siirry sisältöön
Vastuullisuus

Uusien kasvipohjaisten tuotteiden merkitys Valion liiketoiminnassa kasvaa nopeasti  

Uusien kasvipohjaisten tuotteiden merkitys Valion liiketoiminnassa kasvaa nopeasti  
Tuomas Salusjärvi, PhD
Johtaja, Executive Vice President

Johtaja, Growth Businesses and R&D, Valion johtoryhmän jäsen.

Kasvipohjaiset tuotteet kasvattavat suosiotaan esimerkiksi Yhdysvalloissa nopeammin kuin mikään muu vähittäiskaupan tuoteryhmä. Monet megatrendit, kuten kulutustottumusten muutokset kohti terveellisempää ruokavaliota, kasvava kiinnostus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kaupungistuminen sekä kasvava huoli ilmastonmuutoksesta tukevat tätä kasvua.

YK ennustaa maailman väkiluvun kasvavan 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä vuoden 2019, väestöennusteen mukaan. Maapallon luonnonvaroilla on pystyttävä ruokkimaan myös tämä määrä ihmisiä. Meidän on löydettävä kestäviä ruoantuotannon ratkaisuja maailman kasvavalle väestölle vähemmällä peltopinta-alalla, ja samalla hidastettava ilmastonmuutosta. Lisäksi on huolehdittava luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä sekä fossiilisten energianlähteiden käytön nopeasta vähentämisestä.

Onkin selvää, ettei nykyinen ruoantuotantotapa ja -malli pelkästään riitä. Kasvipohjaisilla tuotteilla ja uusilla solumaatalouden keinoin tuotetuilla elintarvikkeilla on merkittävä osa tulevaisuuden ruoantuotannon kasvussa.

Kun väkiluku kasvaa, kaikenlaiselle erilaiselle ruoan kuluttamiselle on tilaa. Kasvipohjaisten tuotteiden kehitys on nopeaa, ja siksi mekin olemme siinä mukana. Uskomme, että jo 2040-luvulla merkittävä osa syömästämme proteiinista on kasvipohjaista tai tuotettu solumaatalouden keinoin.

Search