Valion tehtaan työntekijä Valion tehtaan työntekijä

Kestävä maidontuotanto ja kiertotalous

Toimintamme on täysin riippuvaista luonnosta: käyttämällä resursseja viisaasti tuotamme ihmisille puhdasta ruokaa. Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme syntyvät alkutuotannossa eli maidontuotannossa sekä elintarvikkeiden jalostuksessa. Edistämme kiertotaloutta ja parannamme resurssitehokkuutta läpi arvoketjun.

 

Vähennämme maidontuotannon ilmastovaikutuksia

Ruohokasvit ovat maapallon ravintojärjestelmän perusta, sillä ne muuttavat suunnattoman määrän aurinkoenergiaa laiduneläinten ruoaksi. Lehmät taas muuttavat nurmen sisältämän valkuaisen ja energian proteiiniksi: maidoksi ja lihaksi. Samalla ne toimivat välittäjänä aurinkoenergian ja ihmisen välillä. Osana märehtimisprosessia syntyy metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Arviolta noin 2,5 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin maidontuotannosta (Lähde: Tilastokeskus 2016).

Suomalaisten maitotilojen metaanintuotanto on viimeisen 25 vuoden aikana laskenut miltei 40 prosenttia pääosin eläinjalostuksen ansiosta. Nykyisiä keinoja päästöjen pienentämiseen ovat muun muassa lehmien jalostus sekä ruokinta. Suomessa 85 prosenttia naudanlihasta tuotetaan samasta eläimestä kuin maito, jolloin päästöt tuotekiloa kohti pienenevät. Monivuotiset nurmet toimivat myös hiilinieluina, ja tehokas nurmitalous vähentää typpioksiduulipäästöjä (N2O) pelloilta.

Tulevaisuuden maitotila tekee metaanista liiketoimintaa

Merkittävänä maidontuottajana Valion vastuuna on etsiä ratkaisuja, joilla voimme vähentää ja hyödyntää metaanikaasua mahdollisimman tehokkaasti. Keväällä 2018 järjestettävässä "Milk farm methane hack"-kilpailussa hackathon-joukkueiden tehtävänä on kehittää tulevaisuuden maitotila, joka synnyttää uuttaa liiketoimintaa metaanista ja vähentää samalla ympäristövaikutuksia. Parhailla joukkueilla on mahdollisuus jatkojalostaa konseptiaan yhdessä Valion kanssa osana Valion pitkäjänteistä työtä metaanipäästöjen vähentämiseksi.

 

Soijaton ruokinta säästää sademetsiä

Valion maidon tuotanto poikkeaa useimmista maailman maista siinä, että naudat eivät syö juuri lainkaan soijaa valkuaisen lähteenä, vaan ravinto koostuu nurmesta, rypsistä, rapsista ja viljasta. Soijan viljelyn alta hakataan maailman hiilinieluna toimivia sademetsiä, joten soijattomalla ruokinnalla on iso ilmastovaikutus. Tavoitteenamme on täysin soijaton ruokinta vuoden 2018 loppuun mennessä. Lehmillä soijaton ruokinta toteutuu suurelta osin jo nyt, ja vasikoiden ruokinnassa siirrytään soijattomuuteen kuluvan vuoden aikana. Soijaton maitoketju on ainutlaatuinen kilpailuetu maailman mittakaavassa. Valion maidontuotantoketjussa ei käytetä myöskään lainkaan geenimuunneltuja ainesosia sisältävää rehua.

 

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen

Valion toiminta perustuu täysin luonnonvarojen hyödyntämiseen: lehmät jalostavat nurmen ihmiselle käyttökelpoiseksi ravinnoksi. Ilman luontoa ja sen tarjoamia ekosysteemipalveluita toimintamme olisi mahdotonta. Luonnon monimuotoisuus on huomioitu hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeissa. Tehostamme esimerkiksi lannankäsittelyä uudella teknologialla ja kannustamme maitotilayrittäjiä laiduntamaan lehmiä, sillä laiduntaminen edistää eläinten hyvinvoinnin lisäksi luonnon monimuotoisuutta. Myös nurmiviljely lisää lajien kirjoa, ylläpitää maaseutumaisemaa ja estää eroosiota sekä valumia vesistöihin. Meillä on Suomen laajin luomuvalikoima ja kehitämme tarjoomaamme kuluttajalähtöisesti.

  • 2017

    Tilityshinta X senttiä EU:n keskihintaa parempi.

  • 2020

    EU:n paras tilityshinta maitotiloille.

  • 2025

    EU:n paras tilityshinta maitotiloille.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi