Siirry sisältöön
Ilmasto

Monipuolinen lantabiokaasu on kestävä tapa luoda energiaomavaraisuutta

Monipuolinen lantabiokaasu on kestävä tapa luoda energiaomavaraisuutta
Robert Harmoinen
Kehityspäällikkö

Robert Harmoinen toimii Valion ilmastotiimissä kehityspäällikkönä ja keskittyy työssään esimerkiksi kiertotalouden ratkaisuihin.

Jotta omavarainen energiantuotanto voidaan turvata Suomessa, on siirryttävä entistä vahvemmin sellaisiin uusiutuviin energianlähteisiin, joita meillä on Suomessa valmiudet tuottaa. Ei ole olemassa yhtä ainutta energianlähdettä, joka tulee tyydyttämän Suomen kasvavan energiantarpeen. Päinvastoin käyttämämme kokonaisenergia tulee koostumaan useista eri energianlähteistä. Lannasta tehty biokaasu raskaan liikenteen käyttöön on kestävä ja uusiutuva energiantuotantomuoto, joka vähentää tieliikenteen päästöjä, edistää ravinteiden kierrätystä ja parantaa suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta. Siten lantabiokaasun tuotanto toimii tärkeänä osana kiertotaloutta ja kestävyyttä.

Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy on perustettu tuottamaan maatilojen lannasta, peltobiomassasta ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Tuotannon laajempi käyttöönotto ja markkinoiden syntyminen edellyttävät suotuisan toimintaympäristön. Biokaasulaitoskokonaisuuden rakentaminen Ylä-Savoon etenee, sillä työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 19,2 miljoonan euron rahoituksen Suomen Lantakaasu Oy:lle biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamiseksi. Suomen Lantakaasu Oy:n tavoitteena on yhteensä 1 TWh uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto, mikä vastaisi 40 % Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutavoitteesta vuoteen 2030 mennessä.

Search