Läpinäkyvä hankinta

Vastuullisen hankinnan tärkeimmät osa-alueet ovat elintarviketurvallisuus, hankintaketjun läpinäkyvyys, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Varmistamme yhdessä eri toimintojen kanssa raaka-aineiden laadun, turvallisuuden ja alkuperän sekä pakkausten vaatimuksenmukaisuuden. Edellytämme, että myös toimittajamme ja alihankkijamme sitoutuvat vastuulliseen toimintatapaamme.

Suomessa valmistamiemme tuotteiden raaka-aineista on kiloissa mitattuna maitoa 96 prosenttia. Loput ovat muita raaka-aineita, esimerkiksi marjoja, viljatuotteita, sokeria ja rypsiöljyä. Tässä osiossa kerromme erityisesti näiden muiden raaka-aineiden hankinnasta. Maidonhankinnasta voit lukea enemmän osiosta Osuustoiminta.

VAIN HYVÄKSYTTYJÄ TOIMITTAJIA

Valion hankintapolitiikka ja -periaatteet ohjaavat raaka-ainehankintaamme. Varmistamme hankintaketjun elintarviketurvallisuuden ja vastuullisuuden toimittajien hyväksymis- ja hallintaprosessin avulla.

Toimittajien tulee sitoutua Valion toimittajien ja jakelijoiden Code of Conductiin.

Lisäksi toimittajien, jotka toimittavat Valiolle elintarvikkeisiin tai elintarviketurvallisuuteen liittyviä tuotteita tai palveluja, tulee sitoutua noudattamaan näihin liittyviä vaatimuksia ja ohjeita.

Toimittajiin kohdistuvat hallintatoimenpiteet perustuvat toimittajien luokitteluun elintarviketurvallisuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Toimittajien tulee täyttää omalle toimittajaluokalleen määritellyt toimittaja- ja tuotekyselyt sekä auditointivaatimukset hyväksytysti. Yhteistyön alkaessa tarkastamme merkittävimmät toimittajat paikan päällä, jonka lisäksi auditoimme toimittajiamme riskinarvion perusteella. Omat auditointimme keskittyvät elintarviketurvallisuuden ja laadun varmistamiseen ja tämän lisäksi hyödynnämme globaalisti tunnettuja vastuullisuusauditointeja (Smeta, BSCI).  Suosittelemme erityisesti riskimaissa toimiville raaka-ainevalmistajillemme Sedex-järjestön jäsenyyttä. Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka auttaa jäseniään edistämään vastuullisuutta toimitusketjuissa. Seuraamme Sedex-riskityökalujen avulla toimittajiemme vastuullisuusarviointien ja auditointien tuloksia.

VASTUULLISESTI TUOTETTUJA RAAKA-AINEITA

Raaka-aineiden tuotantoon liittyy aina vastuullisuusriskejä, sillä niillä voi olla vaikutusta ympäröivään luontoon tai ihmisiin. Olemme tunnistaneet hankintaketjumme vastuullisuusriskejä osana ihmisoikeusvaikutusten arviointia ja toimitusketjun riskinarviointia. Vakavimmat riskit kohdistuivat maihin, joissa ihmisoikeuksien suojaaminen on puutteellista, ja työvoima koostuu suurelta osin siirtotyöläisistä.

Pyrimme hallinnoimaan hankintaketjun vastuullisuusriskejä toimittajahallintamenettelyjen kautta. Se ei kuitenkaan aina ulotu riittävän syvälle hankintaketjuun. Siksi olemme tunnistaneet erikseen raaka-aineet, joiden tuottamiseen sisältyy erityisen paljon globaalisti tunnettuja vastuullisuusriskejä. Kiinnitämme näihin raaka-aineisiin erityistä huomiota globaalien linjaustemme mukaisesti.

Lue lisää kaakao, palmuöljy ja soija linjauksistamme.

Rypsiöljyä ja sokeria Suomesta

Suomessa käyttämämme rypsiöljy on sataprosenttisesti kotimaista. Sokeri on Hyvää Suomesta -merkittyä eli sen kotimaisuusaste on vähintään 75 prosenttia.

VASTUULLISIA TUOTTEITA AMMATTIKEITTIÖILLE JA ELINTARVIKETEOLLISUUDELLE

Valio Food Solutions palvelee ammattikeittiöitä ja elintarviketeollisuutta. Näille asiakkaille myymämme meijerituotteet sekä mehu- ja marjatuotteet valmistamme itse. Muut tuotteet, esimerkiksi pakasteet, ostamme hyväksytyiltä alihankkijoiltamme. Valio-tuotemerkillä myymiemme tuotteide naudan-, sian- ja broilerinliha on sataprosenttisesti suomalaista.

Kaikki kalaa sisältävät tuotteemme auttavat asiakkaita tekemään vastuullisia kalavalintoja: käytämme suomalaista tai MSC- tai ASC-sertifioitua kalaa, joka on pyydetty tai kasvatettu vastuullisesti WWF:n kalaoppaan vihreän liikennevalon mukaisesti.

SUOMEN SUURIN MARJOJEN JALOSTAJA

Suonenjoen hillotehtaan hilloilla maustuvat esimerkiksi jogurttimme. Pitäjänmäen mehutehtaalla valmistetaan marjakeitot ja mehut.Suosimme ensisijaisesti kotimaisia marjoja niiden laadun, saatavuuden ja hinnan mukaan. Saatavuuden varmistamiseksi ostamme marjoja, marjasoseita ja -tiivisteitä myös muualta Euroopasta. Käytämme paljon suomalaista mustikkaa, mutta esimerkiksi suomalaiset mansikat menevät lähes kokonaan kotitalouksien käyttöön, eikä niitä riitä teollisuuden raaka-aineeksi.

Trooppisia hedelmäsoseita, -paloja ja -tiivisteitä ostamme esimerkiksi Etelä-Amerikasta ja Aasiasta, appelsiinitiivistettä Brasiliasta ja Meksikosta ja ananastiivistettä Indonesiasta sekä Thaimaasta.

VASTUULLISIA PALVELUJA JA MATERIAALEJA

Tuotantoa ja liiketoimintaa tukevat materiaali- ja palveluhankinnat eli epäsuorat hankinnat ovat iso osa hankintaamme. Meillä on tuhansia toimittajia, joten tiivis yhteistyö avaintoimittajien kanssa on välttämätöntä. Haluamme kehittää hankintaketjun tehokkuutta ja kilpailukykyä, jonka rinnalla korostamme vastuullisuutta jo kilpailutusvaiheessa.

Vastuullisuus
Mistä Valion tuotteet tulevat ja mihin niitä viedään?
Tuotteen takana
Hyvää makua huolella valituista appelsiineista
Vastuullisuus
Kotimaisen metsämarjan matkassa